Akce

Přehled všech akcí PSB

Datum Místo Téma Dokumenty
11.9.2020
Klokočná
Jubilejní 25. výroční členská schůze a exkurze k 30. výročí vzniku demonstračního objektu Klokočná Pozvánka
Výroční zpráva
Zápis ze schůze
Prezenční listina
Trasa exkurze
Fotky – autor Milan Košulič
Fotky – autor Petr Válek
11.10.2019 Velká Bíteš Opakování semináře Strategie obnovy lesa na velkých kalamitních holinách Sborník

Prezentace

Fotky

Výstupy ze samostatné práce jednotlivých skupin, které vznikly na základě zadání uvedeného na konci prezentace M. Košuliče.

28.-30.8.2019  Švýcarsko Studijní cesta švýcarskými výběrnými lesy Pozvánka a program

Lubor Dvořák

Záznam z cesty s fotkami

Portréty navštívených objektů

23.8.2019 Velká Bíteš SEMINÁŘ – STRATEGIE OBNOVY LESA NA VELKÝCH HOLINÁCH PO KŮROVCOVÉ KALAMITĚ Pozvánka a program

Sborník a prezentace

Fotky

16.-17.5.2019 LS Luhačovice, Vlára Buk lesní – pěstování, zpracování, perspektivy Pozvánka a program

Prezentace přednášek

Průvodce exkurzí

Fotky

Nahrávka z exkurze studentů LF u A. Indrucha v r. 2004

7.12.2018 Cikháj Kocanda – opakování exkurze z 25.-26.10.2018 Pozvánka a program

Ostatní dokumenty viz následující řádek

Fotky

25. – 26.10.2018 Medlov pod Žákovou horou DEMONSTRAČNÍ OBJEKTY NEPASEČNÉHO HOSPODAŘENÍ V ČR
25 let přestavby stejnorodých a stejnověkých porostů smrku
ztepilého a uplatnění principů Pro Silva na LÚ Kocanda
Pozvánka

Program

Sborník

Průvodce

Fotky

Média

21.9.2018 Kryštofovo Údolí Přírodě blízké hospodaření – po 10 letech ve stopách semináře
na majetku Obce Kryštofovo Údolí
a
Představení demonstračního objektu nepasečného hospodaření
Kryštofovo údolí
Program

Průvodce 2018

Průvodce 2008

Fotky

14.9.2018 Křtiny Seminář „Nepasečné hospodaření jako součást řešení problému
klimatické změny“
Program

Sborník

Průvodce

Fotky

 17. – 18.5.2018  Srní Výroční členská schůze a seminář „Přestavby mladých jehličnatých porostů“ Program

Průvodce exkurzí

Vladimír Zatloukal: Probíhající změny růstového prostředí – výzva pro hospodářskou úpravu lesů

Fotky

19. – 21.4.2018 Žofín a Horní Rakousko Studijní cesta Pro Silva Bohemica za ukázkami hospodaření v Horním Rakousku a do Žofínského pralesa ProgramBad Leonfelden

FG Rosenhof

Rosenau – plochy

Rosenau – náklady

Fotky autor Václav Kodet

Fotky autor Milan Košulič

19.10.2017 Křtiny Opakování semináře ze 7.-8.9.2017 „Adaptace lesů na klimatickou změnu“ v jednodenní zkrácené podobě.  Program
7.-8.9.2017 Křtiny Adaptace lesů na klimatickou změnu – praktická realizace hospodářských opatření
Fotogalerie
Program

Prezentace – Pokorný
Prezentace – Rotter
Prezentace – Mikita, Patočka
Prezentace – Čermák
Prezentace – Kadavý

červen 2017 Sibiu (Rumunsko) Výroční mítink Pro Silva Europa, za ČR Pavel Bednář, Miroslav Červený, Lumír Dobrovolný, Milan Hron, Lucie Vítková
Zpráva
12.5.2017 Zlaté Hory, LS Město Albrechtice Přípravné a pomocné dřeviny – šance pro obnovu lesů po kalamitách Program

Sborník

Prezentace Košulič

Fotogalerie

6.-7.10.2016 Boží Dar
Eibenstock
Krušné hory – jedno pohoří, dva přístupy k lesu i zvěři Program

Materiály z akce

15.-18.6.2016 LS Paráč, OZ Námestovo (Oravská Magura)
LS Duchonka, OZ Prievidza (Povážský Inovec)
Studijní cesta na Slovensko,
PŘEVODY SMRKOVÝCH POROSTŮ – poznatky a praktické zkušenosti
VYUŽITÍ NEPASEČNÝCH POSTUPŮ PŘI PĚSTĚNÍ BUKU A DUBU
Program

Průvodce – LS Paráč

Fotogalerie

Video – učební pomůcka – Prebudova rovnovekých smrekových porastov

12.-13.5.2016 Doksy Pěstování borovice s využitím nepasečných postupů –
zkušenosti a výstupy po 10 letech
Program

Průvodce, prezentace Hron, prezentace Červený, prezentace Dobrowolska, společné foto

3.12.2015 Kostelec n. Č. l. Ohlédnutí za hospodařením podle principů Pro Silva na Černokostelecku Program

Exkurzní průvodce
Fotogalerie

25. 6. 2015 Klokočná Seminář konaný u příležitosti výročí čtvrtstoletí obhospodařování lesů výběrným,
přírodě bližším způsobem na demonstračním objektu Klokočná
Program

Sborník

Průvodce exkurzní trasou

 LP 11/215 (Ferkl)

24.4.2015 Školní lesní podnik „Masarykův les“ Nepasečné hospodářství ve smíšených porostech Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně (k 20. výročí založení PSB) Program

Exkurzní průvodce

Fotogalerie

2.-3.10.2014 Obecní lesy Obora (Miloslav Singer)
LČR, revír Špankov (Miroslav Červený)
exkurze Program

 Exkurzní průvodce

Fotogalerie z Obory

Fotogalerie ze Špankova

16.5.2014 Správa městských lesů Jihlava, LÚ Stonařov 18 let převodu lesa věkových tříd na les trvale tvořivý Program

Průvodce exkurzí

23.-26. 4. 2014 Německo: Spolkové země Dolní Sasko (Seesen) a Durynsko (Hainich-Werratal) 70 let přírodě blízkého obhospodařování v demonstračním objektu Pro Silva Landteil
bukové výběrné lesy v masivu Hainich
Program exkurze
Průvodce:
– Landteil
– Hainich-Werratal
Fotogalerie
12.-13.9.2013 Harrachov „20 let přírodě blízkého obhospodařování lesů Krkonoš“ ProgramExk. průvodce; Lesn. práce 11/2013: 14-15 (Kozel)
16.-17.5.2013 Sněžné „20 let přestaveb smrkových monokultur na majetku Belcredi“ ProgramExk. průvodce; Lesn. práce 7/2013: 8-11 (Příhoda)
11. 10. 2012 Praha „Přechod k nepasečnému hospodaření v lesích Hlavního města Prahy“ ProgramExk. průvodce;
12.-15.9.2012 Slovinsko Free-style silviculture, pěstování buku, prales Pečka, nepravidelné clonné seče v jedlobukovém hospodaření ProgramLesn. práce 12/2012: 21-23 (Bednář, Vrška, Janda), 
17.-18.5.2012 Želiv „Návrat buku do smrkového hospodářství – zabezpečení hospodářské jistoty přírodě bližšími způsoby hospodaření“ ProgramExk. průvodce; Lesn. práce 7/2012: 25-27 (Kozel)
7. 10. 2011 Březová nad Svitavou „Přechod k nepasečnému hospodaření v malolesích na Svitavsku“ ProgramExk. průvodce;
7.-10.9.2011 Chorvatsko Výběrné hospodaření; mediteránní lesy; podrostní hospodaření v luhu ProgramLesn. práce 12/2011: 34-37 (Kozel)
5.-6.5.2011 Heroltice u Brna „Jak naplnit zvýšené požadavky na společenské funkce lesů při přechodu k nepasečnému hospodaření?“ Exk. průvodce; Lesn. práce 7/2011: 21-23 (Kozel)

Video (Jiří Peňáz)

7.-10.10.2010 Polsko (Nízké Beskydy) Nepasečné pěstování smíšených porostů jedle a buku, přeměny přípravných porostů na smíšené buko-jedlové porosty Lesn. práce 12/2010: 778-780 (Kozel)

Video (Jiří Peňáz)

21. 9. 2010 Královský hvozd (Železná Ruda) Lesnické hospodaření v „hercynských směsích“ Exk. průvodce;

Lesn. práce 9/2010: 603 (Sloup)

6.-7.5. 2010 Vranov nad Dyjí, Národní park Podyjí „Od borových monokultur ke smíšeným listnatým lesům“ Exk. průvodce;

Lesn. práce 7/2010: 447-449 (Kozel)

Video (Jiří Peňáz)

6. 10. 2009 Kačina u Kutné Hory „Přechod k nepasečnému hospodaření v sušších lužních polohách“ Exk. průvodce;

Lesn. práce 3/2010: 146-147 (Dobrovolný)

Video (Jiří Peňáz)

24.-27.9.2009 Slovinsko (Logarska dolina) konference a exkurze k 20. výročí založení Pro Silva Europa Lesn. práce 12/2009: 774-775 (Kozel)
28.-29.4.2009 Kostelec nad Černými lesy „Přestavby smrkových monokultur v pahorkatinách“ Exk. průvodce;

Lesn. práce 7/2009: 440-441 (Kozel)

14. 10. 2008 Cvilín (Nízký Jeseník) „Přechod k nepasečnému hospodaření v průběhu smrkové kalamity“ Exk. průvodce;

Lesn. práce 12/2008: 744-746 (Kozel)

Fotogalerie

Video (Jiří Peňáz)

19.-21.6.2008 Německo (Freudenstadt) 4. evropský kongres Pro Silva – „Optimální plnění všech funkcí lesa při klimatické změně“ Exk. průvodce připravený německými kolegy; Lesn. práce 9/2008: 552-555 (Kozel)
27.-28-5-2008 Prachatice
Rakousko (Schlägl)
„150 let Boubínského pralesa a jeho odkaz pro lesní hospodářství“
Hospodaření v horských lesích metodou cílových tlouštěk
Exk. průvodce; Lesn. práce 7/2008: 449 (Schütz); 464-466 (Vrška, Hort); 467-469 (Kozel); 472-473 (Řezník, Hubený); 491 (Truhlář)
Lesn. práce 7/2008: 470-471 (Kozel)
Videonahrávky Jiřího Peňáze:
Boubín
Schlägl
11. 10. 2007 Železné hory „Zvyšování podílu buku a přechod na nepasečné hospodaření na úpatí Železných hor“ Exk. průvodce; Lesn. práce 1/2008: 24-25 (Kozel)
27.6-1.7.2007 Itálie (Trentino) Převody bukových pařezin, pěstování středního lesa, výběrné principy v horských lesích, sekundární lesy na bývalých pastvinách Exk. průvodce připravený PS Italy; Lesn. práce 9/2007: 438-439 (Kozel)

Fotogalerie a záznam z cesty

Video (Jiří Peňáz)

24.-25.5.2007 Moravský Krumlov „Jaká je budoucnost hospodaření ve středním lese?“ Exk. průvodce; Lesn. práce 7/2007: 417 (Vrška);

Lesn. práce 7/2007: 438-439 (Kozel, Remeš);

440-441 (Hédl); 442 (Utinek); 443 (Urbánek);

12. 10. 2006 Janovice u Rýmařova „Zvyšování podílu jedle pěstebními postupy“ Exk. průvodce
20.-23.9.2006 Slovensko Výběrné lesy, mozaikové porosty, obnova lesů v Tatrách Exk. průvodce připravený PS Slovakia
18. 5. 2006 Horní Bělá „Přestavby borových monokultur – možnosti a cíle“ Exk. průvodce;

Lesn. práce 7/2006: 341 (Vrška); 349 (Bercha); 350 (Souček); 351-353 (Mikeska)

16. 5. 2006 Boží Dar „Zvyšování druhové rozmanitosti v lesích obce „Boží Dar“ – zahájení projektu z programu Interreg IIIA Exk. průvodce;

Lesn. práce 7/2006: 354 (Picura)

11.-12.10.2005 Žďár nad sázavou „Přestavba smrkových monokultur na lesy přírodě blízké“ Exk. průvodce;

Lesn. práce 11/2005: 581(Tesař); 590-592 (Tesař, Souček, Šteidl); 592-594 (Kmínková)

21.-25.6.2005 Francie (Jura), Německo (Schwarzwald) Výběrné lesy, pěstování jedle, intenzivní pěstování listnáčů  
29.-30.4.2005 Křtiny u Brna „PRO SILVA Bohemica – 10 let na cestě od pasečného hospodářství“ Exk. průvodce;

Lesn. práce 7/2005: 341 (Vrška), 344-348 (Tesař, Kmínková)

6.-7.5.2004 Vranov nad Dyjí, Národní park Podyjí „Využití LHP na podkladu provozní inventarizace při přestavbě na nepasečný les v NP Podyjí“ Exk. průvodce; Kniha Černý a kol. (vydalo MŽP);

Lesn. práce 5/2004: 243-245 (Zahradníček, Ponikelský, Vrška)

7. 10. 2003 Šternberk „Péče o porostní zásobu a problematika přesíleného jehličnatého dříví“ Sborník „Péče o porostní zásobu“; exkurzní průvodce; Lesn. práce 12/2003: 16-18 (Třeštík)
26. – 28.6.2003 Rakousko Bukové hospodářství; od lesa věkových tříd k nerovnoměrně strukturovanému lesu Průvodce připravený PS Austria; Lesu zdar 7-8/2003: 22-23 (Beznoska, Pešl); Lesn. práce 11/2004: 568-571 (Musil)
15. 5. 2003 Kutná Hora „Přestavba smrkových monokultur v lesích města Kutné Hory“ Lesn. práce 7/2003: 353 (Souček)
20.-22.6.2002 Horní Blatná „Nové směry obhospodařování horských smrčin“ Sborník referátů; exkurzní průvodce; Lesn. práce 5/2002: 215 (Tesař); 8/2002: 354-355 (Třeštík)
23. 4. 2002 Telč „Uplatnění výkonné strojní techniky v přírodě blízkém obhospodařování lesa“ Lesn. práce 6/2002: 270 (Souček)
31.5.-1.6.2001 Brno, Křtiny u Brna „Tlející dřevo v lese“ Sborník referátů
18.-19. 5.2001 Opočno „Odkaz opočenského lesního hospodářství H. Koniase“ Sborník referátů; exk. průvodce; Lesn. práce 7/2001: 316-317 (Kozel)
8.-9.9.2000 Filipovice „Obnova lesa ve smrkovém stupni Hrubého Jeseníku“ Sborník přednášek – 2 svazky; exk. průvodce; Lesu zdar 11/2000 (Latner)
18. 5. 2000 Žďár nad Sázavou „Součinnost hospodářské úpravy a pěstování lesa“ Exk. průvodce
8.-9.10.1999 Vranov nad Dyjí, Národní park Podyjí „Mrtvé dřevo v lese“ Sborník referátů; exk. průvodce
8. 6. 1999 Moravský Krumlov „Přirozená obnova dubu zimního na LHC Moravský Krumlov“ Exk. průvodce; Lesn. práce 9/1998: 406 (Řezáč)
25. 9. 1998 Křtiny u Brna „Po stopách Julia Wiehla“ Exk. průvodce; LP 12/1998 – Mauer.pdf
26.-27.6.1998 Žlutice „Borové hospodářství na chudých stanovištích“ Exk. průvodce; Lesn. práce 8/1998: 302-303 (Řezáč)
2.-3.4.1998 Křtiny u Brna “Racionální obhospodařování lesa podle zásad PRO SILVA“ Sborník přednášek s exk. průvodcem – 2 svazky;

Lesn. práce 7/1998: 259 (Tesař)

23.-24.5.1997 Svoboda nad Úpou „Výsledky dlouhodobé přestavby lesa postiženého imisemi na Trutnovsku“ Exk. průvodce; Lesn. práce 9/1997: 348-350 (Řezáč)
11. 6. 1996 Liberec „Strategie Pro Silva a tvorba ÚSES“  
26. 4. 1996 Kostelec nad Černými lesy „Pojetí přírodě blízkého pěstování lesa na ŠLP LF Praha“ Lesn. práce 6/1996 (Řezáč)
22. 3. 1996 Židlochovice „Povodňování jako prostředek revitalizace lužního lesa“  
21.-22.4.1995 Brno, Křtiny u Brna Ustavující shromáždění; exkurze po ŠLP Masarykův les – pojetí přírodě blízkého pěstování lesa Lesn. práce 3-4/1995: 29 (Řezáč); 7/1995: 29 (Truhlář); 1/1996: 33 (Truhlář); 3/1997: 90-91(Tesař)
1995-1997 celostátní šetření Soupis objektů přírodě blízkého obhospodařování lesa v ČR Lesn. práce, příl. k č. 3/1997 (Hort, Tesař)