PSB a LČR

PSB a LČR, s. p. podepsaly Deklaraci o spolupráci při postupném založení a využívání 25 demonstračních objektů nepasečného hospodaření.

Celý text deklarace