Oběžník 2020

Published On: 5. 2. 2020By Categories: Novinky, Pro členy PSB

Vážené členky a členové, příznivci a další čtenáři pravidelného oběžníku (který je zároveň předzvěstí výroční zprávy a kalendářem budoucích akcí),

v následujících řádcích se pokusím zrekapitulovat loňský rok a přiblížit vám, co jako spolek chystáme na ten aktuální, pro nás jubilejní.

V únoru se sešel rozšířený výbor na programovém jednání (1. 2. 2019, Otín). Mimo běžnou agendu se (vy)řešily teze nového lesního zákona, o kterém se vážně uvažovalo. Momentálně to po, řekněme, fiasku podzimního pokusu není úplně aktuální, ale jsme připraveni.

V dubnu část výboru připravovala výroční schůzi na Vláře, a MZe zahájilo práci na koncepci lesního hospodářství (celý proces trval do konce roku, za naší účasti). V polovině května jsme se sešli na výroční členské schůzi v Brumově – Bylnici. Měli jsme možnost po letech navštívit převážně bukové porosty vychovávané Ing. Indruchem, odhalit mu pamětní kámen a seznámit se s prvotním zpracováním dříví na pile v Bylnici.

V červnu jsme představili náš pohled na rovnováhu mezi lesem a zvěří v parlamentu a zapojili se do diskuze s politiky. Ještě v červenci jsme měli jednání společně s ČLS na téma novely zákona o myslivosti, v srpnu se sešli s druhým nejpočetnějším mysliveckým spolkem a (předběhnu) v listopadu bylo vše završeno hlasováním o novele lesního (a potažmo i mysliveckého) zákona.

V srpnu jsme ve spolupráci s bítešským lesním družstvem uspořádali seminář pro Technologickou platformu na téma využití přípravných dřevin při obnově kalamitních holin (a v říjnu ji zopakovali mj. pro komoru OLH a navázali přitom užší spolupráci).

V samém závěru srpna jsme si splnili dávný sen a navštívili kultovní místa výběrných lesů ve Švýcarsku – na to se bude vzpomínat ještě dlouho…

V listopadu byl spolek zastoupen ještě na pár akcích (např. parlamentním semináři o budoucnosti produkce a využití dříví, na jednání o demonstračních objektech, na jednání valné hromady Asociace soukromého zemědělství).

Z přehledu vidíte, že se snažíme představit naše myšlenky v širším okruhu, než dosud. Důvod je jasný: Doba je (pro lesy bohužel) velmi turbulentní, chystá se neustále nová legislativa a k všeobecnému překvapení častokrát s potenciálem situaci ještě zhoršit. Pokud chceme, aby se naše myšlenky prosadily, potřebujeme účinně spolupracovat s dalšími subjekty.

Letos to zdá se nebude o nic lepší. Aktuálně jsme odeslali připomínky k novele zákona o myslivosti, která v návrhu MZe celkem účinně ruší jak poslední nepřímou podzimní novelu, tak i jakási pozitiva zákona minulého (například normované stavy, které se sice nedařilo nijak udržovat ani vymáhat, ale aspoň ukazovaly jakési měřítko, nově tedy stavy zvěře nemají mít žádný limit, kromě minimálních). K tomu je potřeba dodat, že jsme se stali oficiálním připomínkovým místem pro legislativu z klávesnic MZe.

Pro letošní rok jsme na jednání RV, které proběhlo 24.1.2020 na Mírově, připravili tento plán akcí:

 • Studijní cesta na východní Slovensko) 22.-25.4. bude věnovaná hospodaření v národních parcích Slovenska a nejzapadlejším bukovým pralesům (NP Poloniny, NPR Stužica a NPR Rožok). Ona zapadlost bude ale vykoupena absolvováním náročnějších pěších túr.
 • Důležitý, milý i společenský rozměr bude mít jubilejní 25. výroční schůze našeho spolku. Přednášková, slavnostní a společenská část proběhne 14.5. na zámku v Kostelci nad Černými lesy, exkurzní pak následující den 15.5. na demonstračním objektu Pro Silva na Klokočné.
 • V rámci projektu TAČR „Spolupráce při adaptacích na změnu klimatu…“ se uskuteční pracovní seminář zaměřený na přenos našich zkušeností směrem k zájemcům mimo náš spolek, 12.6., místo zatím neurčeno (patrně Vysočina)
 • 30 let slaví i samotný demonstrační objekt Klokočná, konkrétně 26.6. Odborná část se bude do značné míry krýt s naším programem 15.5. (připravujeme obojí), takže je to šance pro ty, kdo se na výročku nedostanou
 • 16.10. se uskuteční druhý ze seminářů výše zmíněného projektu TAČR, tentokrát zaměřený na hledání konsenzu na vyvážených stavech zvěře, „protistranou“ budou myslivci a jsem na to osobně velmi zvědav
 • Podzimní venkovní seminář s pracovním názvem Hospodaření v malolesích bude mít dvě podoby. První 30.10. bude určena spíš majitelům a bude podávat spíš základní informace, druhý o týden později (6.11.) bude určen pro lesníky. Obě akce se uskuteční poblíž Polné v lese našeho člena a budou zaměřeny na posilování imunity lesa formou zvyšování biodiverzity a podílu mrtvého dříví.

Termíny všech akcí jsou v kalendáři akcí na našem webu. Po zkušenostech z předchozích let nelze vyloučit, že ještě nějakou menší akci průběžně přidáme. Souvisí to se vzrůstajícím zájmem jak zevnitř spolku, tak z prostředí lesníků a vlastníků lesů kolem nás. Pomalu nastává čas k mírné změně (= zlepšení) struktury našeho spolku, o které budeme debatovat na setkání v Kostelci.

Jubilejní rok je zároveň rokem volebním, jak pro Pro Silvu, tak pro Českou lesnickou společnost. Do té jsme nominovali tři důstojné reprezentanty. Pro život spolku jsou ale zásadní „tahouni“, zastoupení ve výboru (předseda, místopředseda, tajemník, hospodář, člen), a rozšířeném výboru (kde je dalších deset osobností výrazně pomáhajících, ale i korigujících a formujících naši činnost). Neméně důležitá je tříčlenná kontrolní komise. Členové se zájmem o některá témata se sdružují v odborných skupinách (založeny jsou OS Myslivost, DPNH, mediální, HÚL a další ad hoc k vyhláškám). Pět let funkčního období je dost dlouhá doba, aby zmínění členové měli „odpracováno“ a mohli být případně nahrazeni čerstvými silami s novými nápady a „drajvem“. Zároveň je ale na mnohých z nich vidět, že ještě rozhodně nemají vyčerpaný potenciál… Vyzývám tímto členstvo, aby se chopili příležitosti a projevili zájem pracovat ve výše zmíněných orgánech a odborných skupinách. Dotazník k tomu bude součástí pozvánky na výročku.

Závěrem bych rád hromadně pozdravil nové členy spolku a poděkoval jim za odvahu vstoupit mezi nás. Dříve jsem těm několika jednotlivcům ročně psal po podání přihlášky pár řádků na uvítanou, ale vloni se to k mé velké radosti už nedalo stíhat. I jim jsou samozřejmě určeny řádky předchozího odstavce. Přeji nám všem, abychom se ve zdraví potkávali a seznamovali ponejvíce na našich akcích!

S pozdravem

Milan Hron, předseda

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...

Oběžník 2020

Published On: 5. 2. 2020By Categories: Novinky, Pro členy PSB

Vážené členky a členové, příznivci a další čtenáři pravidelného oběžníku (který je zároveň předzvěstí výroční zprávy a kalendářem budoucích akcí),

v následujících řádcích se pokusím zrekapitulovat loňský rok a přiblížit vám, co jako spolek chystáme na ten aktuální, pro nás jubilejní.

V únoru se sešel rozšířený výbor na programovém jednání (1. 2. 2019, Otín). Mimo běžnou agendu se (vy)řešily teze nového lesního zákona, o kterém se vážně uvažovalo. Momentálně to po, řekněme, fiasku podzimního pokusu není úplně aktuální, ale jsme připraveni.

V dubnu část výboru připravovala výroční schůzi na Vláře, a MZe zahájilo práci na koncepci lesního hospodářství (celý proces trval do konce roku, za naší účasti). V polovině května jsme se sešli na výroční členské schůzi v Brumově – Bylnici. Měli jsme možnost po letech navštívit převážně bukové porosty vychovávané Ing. Indruchem, odhalit mu pamětní kámen a seznámit se s prvotním zpracováním dříví na pile v Bylnici.

V červnu jsme představili náš pohled na rovnováhu mezi lesem a zvěří v parlamentu a zapojili se do diskuze s politiky. Ještě v červenci jsme měli jednání společně s ČLS na téma novely zákona o myslivosti, v srpnu se sešli s druhým nejpočetnějším mysliveckým spolkem a (předběhnu) v listopadu bylo vše završeno hlasováním o novele lesního (a potažmo i mysliveckého) zákona.

V srpnu jsme ve spolupráci s bítešským lesním družstvem uspořádali seminář pro Technologickou platformu na téma využití přípravných dřevin při obnově kalamitních holin (a v říjnu ji zopakovali mj. pro komoru OLH a navázali přitom užší spolupráci).

V samém závěru srpna jsme si splnili dávný sen a navštívili kultovní místa výběrných lesů ve Švýcarsku – na to se bude vzpomínat ještě dlouho…

V listopadu byl spolek zastoupen ještě na pár akcích (např. parlamentním semináři o budoucnosti produkce a využití dříví, na jednání o demonstračních objektech, na jednání valné hromady Asociace soukromého zemědělství).

Z přehledu vidíte, že se snažíme představit naše myšlenky v širším okruhu, než dosud. Důvod je jasný: Doba je (pro lesy bohužel) velmi turbulentní, chystá se neustále nová legislativa a k všeobecnému překvapení častokrát s potenciálem situaci ještě zhoršit. Pokud chceme, aby se naše myšlenky prosadily, potřebujeme účinně spolupracovat s dalšími subjekty.

Letos to zdá se nebude o nic lepší. Aktuálně jsme odeslali připomínky k novele zákona o myslivosti, která v návrhu MZe celkem účinně ruší jak poslední nepřímou podzimní novelu, tak i jakási pozitiva zákona minulého (například normované stavy, které se sice nedařilo nijak udržovat ani vymáhat, ale aspoň ukazovaly jakési měřítko, nově tedy stavy zvěře nemají mít žádný limit, kromě minimálních). K tomu je potřeba dodat, že jsme se stali oficiálním připomínkovým místem pro legislativu z klávesnic MZe.

Pro letošní rok jsme na jednání RV, které proběhlo 24.1.2020 na Mírově, připravili tento plán akcí:

 • Studijní cesta na východní Slovensko) 22.-25.4. bude věnovaná hospodaření v národních parcích Slovenska a nejzapadlejším bukovým pralesům (NP Poloniny, NPR Stužica a NPR Rožok). Ona zapadlost bude ale vykoupena absolvováním náročnějších pěších túr.
 • Důležitý, milý i společenský rozměr bude mít jubilejní 25. výroční schůze našeho spolku. Přednášková, slavnostní a společenská část proběhne 14.5. na zámku v Kostelci nad Černými lesy, exkurzní pak následující den 15.5. na demonstračním objektu Pro Silva na Klokočné.
 • V rámci projektu TAČR „Spolupráce při adaptacích na změnu klimatu…“ se uskuteční pracovní seminář zaměřený na přenos našich zkušeností směrem k zájemcům mimo náš spolek, 12.6., místo zatím neurčeno (patrně Vysočina)
 • 30 let slaví i samotný demonstrační objekt Klokočná, konkrétně 26.6. Odborná část se bude do značné míry krýt s naším programem 15.5. (připravujeme obojí), takže je to šance pro ty, kdo se na výročku nedostanou
 • 16.10. se uskuteční druhý ze seminářů výše zmíněného projektu TAČR, tentokrát zaměřený na hledání konsenzu na vyvážených stavech zvěře, „protistranou“ budou myslivci a jsem na to osobně velmi zvědav
 • Podzimní venkovní seminář s pracovním názvem Hospodaření v malolesích bude mít dvě podoby. První 30.10. bude určena spíš majitelům a bude podávat spíš základní informace, druhý o týden později (6.11.) bude určen pro lesníky. Obě akce se uskuteční poblíž Polné v lese našeho člena a budou zaměřeny na posilování imunity lesa formou zvyšování biodiverzity a podílu mrtvého dříví.

Termíny všech akcí jsou v kalendáři akcí na našem webu. Po zkušenostech z předchozích let nelze vyloučit, že ještě nějakou menší akci průběžně přidáme. Souvisí to se vzrůstajícím zájmem jak zevnitř spolku, tak z prostředí lesníků a vlastníků lesů kolem nás. Pomalu nastává čas k mírné změně (= zlepšení) struktury našeho spolku, o které budeme debatovat na setkání v Kostelci.

Jubilejní rok je zároveň rokem volebním, jak pro Pro Silvu, tak pro Českou lesnickou společnost. Do té jsme nominovali tři důstojné reprezentanty. Pro život spolku jsou ale zásadní „tahouni“, zastoupení ve výboru (předseda, místopředseda, tajemník, hospodář, člen), a rozšířeném výboru (kde je dalších deset osobností výrazně pomáhajících, ale i korigujících a formujících naši činnost). Neméně důležitá je tříčlenná kontrolní komise. Členové se zájmem o některá témata se sdružují v odborných skupinách (založeny jsou OS Myslivost, DPNH, mediální, HÚL a další ad hoc k vyhláškám). Pět let funkčního období je dost dlouhá doba, aby zmínění členové měli „odpracováno“ a mohli být případně nahrazeni čerstvými silami s novými nápady a „drajvem“. Zároveň je ale na mnohých z nich vidět, že ještě rozhodně nemají vyčerpaný potenciál… Vyzývám tímto členstvo, aby se chopili příležitosti a projevili zájem pracovat ve výše zmíněných orgánech a odborných skupinách. Dotazník k tomu bude součástí pozvánky na výročku.

Závěrem bych rád hromadně pozdravil nové členy spolku a poděkoval jim za odvahu vstoupit mezi nás. Dříve jsem těm několika jednotlivcům ročně psal po podání přihlášky pár řádků na uvítanou, ale vloni se to k mé velké radosti už nedalo stíhat. I jim jsou samozřejmě určeny řádky předchozího odstavce. Přeji nám všem, abychom se ve zdraví potkávali a seznamovali ponejvíce na našich akcích!

S pozdravem

Milan Hron, předseda

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...