Vzniká nová pracovní skupina pro spolupráci se středními školami

Pro Silva Bohemica zřizuje novou pracovní skupinu pro rozvoj spolupráce s lesnickými středními školami a učilišti v oblasti nepasečného lesnictví. Vyzýváme zájemce o aktivní práci v této pracovní skupině, aby se ozvali tajemníkovi na tajemnik@prosilvabohemica.cz.