Aktivní management populací zvěře a jeho vliv na dynamiku odrůstání lesních kultur

Published On: 16. 11. 2022By Categories: Pro lesníky

Přednáška a článek Ing. Zdeňka Macháčka o zkušenostech a výsledcích více jak 20tiletého hospodaření se zvěří a lesem v honitbě Hradiště v Doupovských horách. Zdroj: Sborník z odborného semináře Efektivní způsoby managementu populací volně žijící zvěře a prevence vzniku škod, pořádaného ČLS dne 26.10.2022 v Kostelci nad Č.l.

Zveřejněno se souhlasem autora.

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...

Aktivní management populací zvěře a jeho vliv na dynamiku odrůstání lesních kultur

Published On: 16. 11. 2022By Categories: Pro lesníky

Přednáška a článek Ing. Zdeňka Macháčka o zkušenostech a výsledcích více jak 20tiletého hospodaření se zvěří a lesem v honitbě Hradiště v Doupovských horách. Zdroj: Sborník z odborného semináře Efektivní způsoby managementu populací volně žijící zvěře a prevence vzniku škod, pořádaného ČLS dne 26.10.2022 v Kostelci nad Č.l.

Zveřejněno se souhlasem autora.

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...