Archiv dokumentů

Published On: 3. 4. 2019By Categories: Novinky, Pro členy PSB

Soupis dokumentů připravených k uložení v Univerzitním archivu MENDELU V BRNĚ. Uspořádal a nadále udržuje: prof. Vladimír Tesař

Oddíl 1 – Ustavení spolku 1994; 1995

Kartonová obálka s chlopněmi obsahuje 5 svazků dokumentů
1 – Příprava ustavení spolku 1994 a 1995
1.1 Jednání pod patronací NLK ve Žďáru nad Sázavou 1994-05-05; 22 listů
1.2 Vlastní příprava ustavení 1995-04-21/22; 13 listů
2 – Zvací dopisy zahraničním hostům na ustavující zasedání; 22 listů v sešitém svazku
3 – Hospodářská aj. agenda spojená s ustavením pobočky; 10 + 10 +10 listů spojených sponkami volně v obálce
4 – Agenda bezprostředně následující po ustavení spolku; 24 listů
Status Pro Silva; kopie 8 listů

Oddíl 2 – Vnitřní agenda spolku

22 otevřených obálek volně uložených nebo ve svazcích uspořádaných dokumentů (listů) podle kalendářního roku
1995 – Účast na zasedání výboru PS Europa v Maďarsku 6 listů ♦ různá agenda 3 volné listy
1996 – Pozvání na LZ Židlochovice 1 list ♦ Jednání o příkladných objektech 3 listy ♦ různá agenda 13 volných listů
1997 – Zápis z předsednictva ve Žďáru svazek 3 listů ♦ agenda III – VI svazek 8 listů ♦ Členské shromáždění se seminářem na Trutnovsku svazek 10 listů ♦ nabídka odborné akce 2 listy ♦ podzimní jednání výboru 2 listy
1998 – oznámení akcí na rok 1998 1 list ♦ seminář Křtiny 9 listů ♦ prezenční listina Křtiny 4 listy ♦ zasedání Žlutice 4 listy ♦ J. Wiehl 1 list
1999 – předsednictvo 9.3. 4 listy ve svazku ♦ přání doc. J. Švarcovi k narozeninám ♦ seminář v M. Krumlově svazek 5 listů ♦ členům předsednictva 1 list
2000 – roční agenda 7 volných listů
2001 – reference na J. Martínka 1 lis ♦ předsednictvo, členská schůze a seminář v Opočně 9 listů ve svazku ♦ agenda 2 listy ♦ B. Švarcovi k 90. narozeninám 1list ♦ podzimní agenda svazek 3 listů
2002 – jednání s výborem ČLS 4 listy ♦ výroční zasedání v Telči 6 listů ♦ příprava zasedání v H. Blatné 3 listy
2003 – výroční zasedání v Kutné Hoře 6 listů ♦ 2 listy různé
2004 – agenda 5 volných listů ♦ výroční zasedání Vranov n. Dyjí 13 listů sepnutých sponkou
2005 – příprava výročního zasedání 29.-30.9., Křtiny svazek 7 listů ♦ 2 listy prezence ♦ zápis z výročního jednání 2 listy ♦ ppt prezentace referátů svazek 10 listů ♦ oznámení o akci v Plasích 1 list ♦ ustavení nového  předsednictva svazek 6 listů ♦ příprava semináře ve Žďáru 1 list ♦ zpráva o činnosti 1995-2005 3listy ♦ agenda předsedy 2 listy
2006 – předsednictvo 17.1. 2 listy ♦ dotazník ČLS 2 listy ♦ příprava exkurze 1 list ♦ spolupráce s LČR 2 listy ♦ starostovi Kutné Hory 1 list ♦ exkurze na Slovensko 4 listy ♦ pozvánka na exkurzi na LS Janovice
2007 –výroční zasedání 24.-25.5., Moravský Krumlov 4 listy ♦ exkurze u LS Město Albrechtice 1 list ♦ exkurze v Železných horách 1 list ♦ zápis z republikového výboru ČLS ♦ stanovy ČSL 4 listy
2008 – informace členstvu 2 listy; zápis výboru a předsednictva svazek 4 listů
2009 – jednání výboru a předsednictva a jiné záležitosti, celkem 4 listy
2010 – svolání výboru a informace členstvu 3 listy ♦ členská schůze Vranov n. D., 6.5. 3 listy ♦ exkurze do Polska 1 list
2011 – svolání výboru a informace členstvu 3 listy ♦ informace členstvu a exkurze ML Brno 3 listy ♦ pozvánka na exkurzi na Svitavsku 1 list
2012 – svolání výboru a informace členstvu 3 listy ♦ členská schůze 17.5.. 2 listy ♦ studijní cesta do Slovinska 2 listy ♦ informace o podzimních jednáních 3 volné listy 2013 – jednání výboru a předsednictva 2 listy
2014 – jednání výboru a předsednictva 5 listů
2015 – běžná agenda 4 listy
Bilance činnosti (svazek 9 listů) ♦ členská základna 2002 (svazek 2 listů) ♦ vyrovnání členských příspěvků 2002 (svazek 3 listů) ♦ členská základna 2003 (svazek 4 listů); členská základna 2008 svazek 3 listů ♦ bilance činnosti 1995-2013 (svazek 2 listů)
Úřední zprávy o činnosti za období 2005 – 2015; 14 listů

Oddíl 3 – Zahraniční agenda spolku

24 otevřených obálek volně uložených nebo ve svazcích uspořádaných dokumentů (listů) podle kalendářního roku
1992 – Pozvání na zasedání výboru PS Europa na Slovensko 3 listy ♦ Konference PS Austria ve Schlägl 15.-17.10 1992 18 listů
1995 – Konference PSE 2.-6.9. 1995 Maďarsko 8 listů ♦ oznámení o ustavení spolku 1 list
1996 – různé záležitosti 6 listů
1997 – různé záležitosti 6 listů
1998 – různé záležitosti 4 listy
1999 – Zasedání výboru Pro Silva Europa ve Španělsku 1999-05-30/06-05
svazek 14 listů kompletních dokumentů ♦ oznámení kongresu 2000 1 list
2000 – kongres PSE 7 listů (oznámení, program) + zasedání výboru PSE 4 listy♦ ANW 50 let v Sasku 3 listy
2001 – viz Oddíl 4 dokumentů
2001 – návštěva anglické skupiny ProSilva v Česku 7 listů ♦ Report 2001 1 list
2002 – Zasedání výboru PS Europa, Couvet, 5.-9.6.2002 7 listů ♦ Výroční zpráva PS Bohemica 1 list
2003 – Report PS Bohemica 1 list ♦ zpráva o exkurzi ANW Sachsen do Česka svazek 4 listů ♦ zasedání výboru PS Europa v Estonsku 4 listy ve svazku ♦ exkurze PS Austria do Česka 5 listů
2004 – kongres v Dánsku o pěstování buku 14 listů ve svazku ♦ jednání výboru PS Europa 4 listy ve svazku ♦ Report PS Bohemica 1 list
2005 – 1 ♦ sv. 3 ♦ sv. 3 (Meeting Zagreb) ♦ 4 listy
2006 – ANW Sachsen do Česka 3 listy ♦ Pro Silva Austria do Česka 5 listů + zasedání P0SE v Belgii 6 listů♦ PsB na Slovensko 2 listy ♦ dopis 1 list
2007 – zasedání PSE v Irsku 5listů ♦ studijní cesta PsB do Trentina (obálka: příprava 3 listy ♦ program italsky 8 listů ♦ informace o lesnictví česky 5 listů) ♦ fotografie 2 listy)
2008 – Mezinárodní symposium 19.-21.6. 2008, Freudenstadt (SRN); 16 listů
2009 – Kongres PSE ve Slovinsku 7 listů
2010 – Zápis z jednání výboru PSE 17.-19.2010, Arnhem (Holandsko) 2 listy
2011 – Jednání výboru PSE 16.-18.6, Ossiach (Rakousko) 4 listy
2012 – zasedání výboru PSE ve Francii (oznámení) 2 listy ♦ studijní cesta PsB do Slovinska 10 listů v obálce
2013 – Výroční zasedání PSE 8.-13.2013, Thessaloniki (Řecko), 7 listů
2014 – Jednání výboru PSE ve Švýcarsku; podklady 13 listů ♦ záznam z jednání 2 listy
2015 – Výroční zasedání PSE 16.-20.9., Křtiny 6 listů
Síť demonstračních objektů PSE (průřez agendou)

Oddíl 4 – Sborníky příspěvků a exkurzní průvodce ze seminářů/konferencí Pro Silva Bohemica (doplněk k Oddílu 2)

Šanon 1

Výsledky dlouhodobé přestavby lesa postiženého imisemi na Trutnovsku. Základní informace a průvodce exkurzí České lesnické společnosti (Svoboda n. Úpou 23. a 24. května 1997); sešito, 24 s.
Obhospodařování lesa podle zásad PRO SILVA (Křtiny 2. a 3.4.1998). Sborník příspěvků; termovazba 57 s.
Obhospodařování lesa podle zásad PRO SILVA. Doplňkový sborník vyžádaných a volných příspěvků; termovazba 37 s.
Pro Silva Bohemica deset let na cestě přestavby pasečného hospodářství. Průvodce exkurzí (Křtiny, 30.4.2005); kroužková vazba, 38 s.
Borové hospodářství na chudých stanovištích (Žlutice 26.-27.6.1998); termovazba, 20 listů.
Po stopách Julia Wiehla. Průvodce k semináři (Křtiny 2.10.1998); termovazba, 21 s. +22 listů údajů o porostech + 9 listů kopií map.
Přirozená obnova dubu zimního na LHC Moravský Krumlov. Průvodce exkurzí (Moravský Krumlov 8.6.1999); kroužková vazba 26 s.
Význam a funkce odumřelého dřeva v lesních porostech. Průvodce lesními porosty (Vranov nad Dyjí 8.9.10.1999); termovazba, 18 listů.
Městské lesy Hradec Králové. Zasedání předsednictva (Hradec Králové29.2.2000); kroužková vazba, 8 s.
Součinnost hospodářské úpravy a pěstování lesa. Venkovní pochůzka (Žďár nad Sázavou, 18.5.2000); spojeno ve hřbetu, 9 listů.
Obnova lesa ve smrkovém stupni Hrubého Jeseníku. Sborník příspěvků (Bělá pod Pradědem-Filipovice 8.-9.9.2000); termovazba, 86 s.
Obnova lesa ve smrkovém stupni Hrubého Jeseníku. Diskusní příspěvky; spojeno lištou ve hřbetu, 30 s.
Obnova lesa ve smrkovém stupni Hrubého Jeseníku. Venkovní pochůzka (Jeseníky 9.9.2000); termovazba, 14 listů.
Odkaz opočenského lesního hospodářství Huga Koniase. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 17.5; tisk – obálka + 96 s.
Odkaz opočenského lesního hospodářství Huga Koniase. Průvodce exkurzí (Opočno 17.5.2001); spojeno lištou ve hřbetu, 19 s.
Nové směry obhospodařování horský ch smrčin. Podklady k exkurzi (Horní Blatná (2002); termovazba, 22 listů.
Nové směry obhospodařování horských smrčin. Sborník referátů (Horní Blatná20.-22.6.2002); teermovazba, 23 listů.
Vom Altersklassenwald zum Dauerwald. Exkurzní průvodce Eibenstock, Schönheide 21.6.2002; pořadač, 29 listů.
Od lesa věkových tříd k dauerwaldu. Český překlad německého originálu exkurzního průvodce z Eibenstock, Schönheide, sešito, 30 listů.
Péče o porostní zásobu a problematika přesíleného jehličnatého dřeva. Sborník referátů (Šternberk, 7.10.2003); tisk, sešit 40s.
Péče o porostní zásobu a problematika přesíleného jehličnatého dřeva. Průvodce exkurzní trasou, (Šternberk, 7.10.2003), kroužková vazba,16 s.
Využití LHP zpracovaného na podkladě provozní inventarizace při přestavbě na nepaseščný les v NP Podyjí (Vranov nad Dyjí 6.-7.5.2004); 22 listů
Pro Silva Bohemica deset let na cestě přestavby pasečného hospodářství. Průvodce exkurzí. ŠLP Křtiny, 30.4.2005; 38 s. v kroužkové vazbě.
Přestavba smrkových monokultur na lesy přírodě blízké. Venkovní pochůzka. Cikháj, 11.10.2005; 11 listů spojených lištou ve hřbetu.

Šanon 2

Přestavby borových monokultur – možnosti a cíle. Seminář s exkurzí (Plasy 18.5.2006); kroužková vazba, 21 listů.
Přestavba smrkových monokultur na lesy přírodě blízké. Venkovní pochůzka
(Cikháj, 11.10.2005); spojeno lištou ve hřbetu, 11 listů.
Zvyšování podílu jedle dlouhodobými pěstebními postupy. Průvodce exkurzními porosty (Janovice u Rýmařova, 12.10.2006); sešito, 7 listů.
Jaká je budoucnost hospodaření ve středním lese. Průvodce exkurzní trasou (Moravský Krumlov 25.5.2007); sešito, 11 listů.
Zvyšování podílu buku a přechod na nepasečné hospodaření na úpatí Železných hor. Průvodce exkurzní trasou (Nasavrky, 11.10.2007); sešito, 19 s.
150 let Boubínského pralesa a jeho odkaz pro lesní hospodářství. Seminář s exkurzí (Zátoň 27.5.2008); sešito, 17 s.
Přechod k nepasečnému hospodaření v průběhu smrkové kalamity (Město Albrechtice, 14.10.2008); sešito, 13. s + 2 přílohy.
Přestavby smrkových monokultur v pahorkatinách. Exkurzní průvodce (2009-04-29),10 listů.
Přechod k nepasečnému hospodaření v sušších lužních polohách (Kačina, 6.10.2009); kroužková vazba, 23 s.
Od borových monokultur ke smíšeným listnatým lesům. Průvodce lesními porosty (Vranov nad Dyjí, 6.-7.5.2010); obálka 11 listů.
Přechod k nepasečnému způsobu hospodaření v brněnských městských lesích na Tišnovsku. Průvodce lesními porosty (Deblín, 5.- 6.5.2011); kroužková vazba, 20 s.
Přechod k nepasečnému hospodaření v malolesích na Svitavsku. Průvodce exkurzí (Březová nad Svitavou, 7.10.2011); sešito 17 s. (2 exempláře).
Návrat buku do smrkového hospodářství – zabezpečení hospodářské jistoty přírodě bližšími způsoby hospodaření. Průvodce exkurzní trasou, (Pelhřimov, 17.-18.5.2012), 8 listů.
Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hl.m. Prahy. Základní informace (Praha, 11.10.2012); kroužková vazba 15 s. + 11 listů fotografické přílohy.
Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku Hl.m. Prahy. Průvodce exkurzní trasou, (Praha, 11.10.2012); sešito, 10 listů.
20 let přestaveb smrkových monokultur na majetku Belcredi. Exkurzní průvodce (Podlesí u Sněžného, 17.5.2013); spojeno lištou ve hřbetu, 22 s.
18 let převodu lesa věkových tříd na les trvale tvořivý. Exkurzní průvodce (Vilánec 16.5.2014); kroužková vazba, 25 s.
Exkurzní průvodce 18 let převodu lesa věkových tříd na les trvale tvořivý. Správa městských lesů Jihlava, s.sr.o. (Vílanec 16.5.2014); kroužková vazba, 10 s.
Ukázky nepasečného hospodaření na Plzeňsku. Exkurzní průvodce. Obec Obora 2.10.2014; Špankov 3.10.2014; sešito 10 s.
Nepasečné hospodářství ve smíšených porostech Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Exkurzní průvodce. Brno, 24.4.2015; sešito 28 s.
Uneven-aged management in mixed stands of Mendel University in Brno – Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny. Excursion guide (Brno, 17.9.2015); brožura, 28 s.
Pro Silva Europa Annual Meeting. Excursion guide (Kocanda 18.9.2015); sešito, 7 listů (2 exempláře).
Pro Silva Europa Annual Meeting. Excursion guide (Vilánec, 18.9.2015); sešito, 12 s. (2 exempláře).
Pro Silva Europa Annual Meeting. Twenty years of conversion from Scots pine plantations to oak dominated multifunctional forests in buffer zone of national park (Lukov, Popice, 19.9.2015); spojeno ve hřbetu, 14 listů.
Mediální zprávy o činnosti spolku; obálka neuspořádaných listinných dokumentů

Oddíl 5 – Zasedání výboru Pro Silva Europa v Česku 2001, agenda spojená s organizací zasedání

1.1 – Organizační a technická příprava – 29 listů, sepnutých do 3 svazků
1.2 – 1. a 2. oběžník – 8 listů ve třech sepnutých svazcích
1.3 – Bezprostředně před zasedáním a vlastní jednání – 9 listů
1.4 – Agenda bezprostředně po zasedání – 12 listů
Podklady pro průvodce – ŽĎÁR n. Sáz; listy účelově uspořádané
Podklady pro průvodce (svazek volných listů) – lesní správy TŘEBOŇ A NOVÉ HRADY;
listy účelově uspořádané
Podklady pro průvodce – ŠLP KŘTINY; svazek dendrometrického měření ♦ exkurzní průvodce pro jednání CONFORESTv kroužkové vazbě, 17 listů
Examples of ecologicaly justified forest management in Czechia; Brno, 11.-15.6.2001. Průvodce v kroužkové vazbě, 60s.
Examples of ecologicaly justified forest management in Czechia; Křtiny, 15.6.2001.
Průvodce v kroužkové vazbě, 45s.

Oddíl 6 – Organizační a technická dokumentace konferencí a exkurzí
Pro Silva Bohemica doplnění Oddílu 2)

♦ Liberec – Jizerské hory 1996-06-11 Seminář; v obálce program a průvodce exkurzní trasou
♦ Exkurze po trase pochůzky z roku 1894 na Jindřichohradecku; Jindřichův Hradec,
1997-08-10; sv. 9 listů
♦ Exkurze Pro silva Bohemica do Rakouska 2003-06-26/28; příprava 5 listů ve svazku ♦ zpráva o cestě 8 listů
♦ Studienreise von Pro Silva Austria in Tschechien 2003-08-28/30; v obálce tisková zpráva ♦ původce v rukopisu ♦ průvodce v kroužkové vazbě
♦ PS Bohemica ve Franche-Comté, 2005-06-22/24 ♦ exkurzní podklady v obálce 4 svazky dokumentů ♦ 3 volné listy ♦ náhled fotografií K. Ježka 11 listů ♦ zpráva o exkurzi 18 listů
♦ PS Bohemica na Slovensku, 2006-10-20/23; 3 svazky dokumentů (průvodce, informace, dendrometrický záznam) ♦ společná fotografie účastníků
♦ Studijní cesta 23.-26.4. 2014, Niedersachsen a Thüringen; 11 listů v obálce

Oddíl 7 – Organizační a technická dokumentace  zasedání výboru a kongresů Pro Silva Europa (doplnění Oddílu 3)

♦ 1. Kongres Pro Silva Europa Besançon 1993-06-21/24; v obálce s chlopněmi úplné kongresové materiály
♦ 2. Zasedání výboru Pro Silva Europa, Arezzo (Itálie), 1996-08-31/ 09-03; soubor 16 listů v obálce
♦ 3. Kongres Pro Silva Europa, Apeldoorn, 1997-05-28/06-01; v originální obálce úplné kongresové materiály
♦ 4. Kongres Pro Silva Europa, Fallingbostel/Hannover, 2000-06-2/7; v Pressemappe organizační pokyny ♦ příprava posterů ♦ moderování 3 listy ve svazku ♦ seznam účastníků svazek 7 listů tisková zpráva 1 list ♦
♦ 5. Zasedání výboru Pro Silva Europa Zagreb, 2005-06-01/05; program svazek 4 listů ♦ jednání (svazek 4 listů) ♦ exkurzní průvodce 41 listů

Oddíl 8 – Fotografická dokumentace ze zasedání a studijních cest spolku

1995 Brno 11 listů
2001 PS Europa v Česku 1 list
2003 Telč 2 listy
2005 Francie 2 listy
2006 Janovice 2 listy
2006 Slovensko 4 listy
2007 Moravský Krumlov 1 list
2007 Železné hory 1 list
2008 Prachatice 2 listy
2009 Kačina 2 listy
2009 Kostelec 1 list
2010 Podyjí 1 list
2010 Polsko 1 list
2012 Slovinsko 1 list
2012 Želiv 1 list
2013 Harrachov 3 listy

Oddíl 9 – Knihy a brožury vydané spolkem nebo pro jeho potřeby

 • Pro Silva. 1999. 36 s.
 • Tesař, V. a kol.: Dlouhodobá přestavba jehličnatého lesa na Hetlíně. Kutnohorské hospodářství. MZLU, 2004,60 s. ISBN 80-7157-847-7
 • Tesař, V. [ed. ]: Pro Silva Bohemica. Deset let přestavby pasečného lesa. Lesnická práce, 2006, 76 s. ISBN 978—80-87154-13-7
 • Ammon, W.: Výběrný princip v lesním hospodářství. Záběry ze 40-ti let praxe. Lesnická práce 2009, 157 s. ISBN 978—80-87154-25-0
 • Schütz, J.-Ph.: Výběrné hospodářství a jeho různé formy. Lesnická práce 2011, 158 s. ISBN 978—80-87154-011-6
 • Pro Silva Principles 2012. Pro Silva Europa, 2012, 66 s.
Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...

Archiv dokumentů

Published On: 3. 4. 2019By Categories: Novinky, Pro členy PSB

Soupis dokumentů připravených k uložení v Univerzitním archivu MENDELU V BRNĚ. Uspořádal a nadále udržuje: prof. Vladimír Tesař

Oddíl 1 – Ustavení spolku 1994; 1995

Kartonová obálka s chlopněmi obsahuje 5 svazků dokumentů
1 – Příprava ustavení spolku 1994 a 1995
1.1 Jednání pod patronací NLK ve Žďáru nad Sázavou 1994-05-05; 22 listů
1.2 Vlastní příprava ustavení 1995-04-21/22; 13 listů
2 – Zvací dopisy zahraničním hostům na ustavující zasedání; 22 listů v sešitém svazku
3 – Hospodářská aj. agenda spojená s ustavením pobočky; 10 + 10 +10 listů spojených sponkami volně v obálce
4 – Agenda bezprostředně následující po ustavení spolku; 24 listů
Status Pro Silva; kopie 8 listů

Oddíl 2 – Vnitřní agenda spolku

22 otevřených obálek volně uložených nebo ve svazcích uspořádaných dokumentů (listů) podle kalendářního roku
1995 – Účast na zasedání výboru PS Europa v Maďarsku 6 listů ♦ různá agenda 3 volné listy
1996 – Pozvání na LZ Židlochovice 1 list ♦ Jednání o příkladných objektech 3 listy ♦ různá agenda 13 volných listů
1997 – Zápis z předsednictva ve Žďáru svazek 3 listů ♦ agenda III – VI svazek 8 listů ♦ Členské shromáždění se seminářem na Trutnovsku svazek 10 listů ♦ nabídka odborné akce 2 listy ♦ podzimní jednání výboru 2 listy
1998 – oznámení akcí na rok 1998 1 list ♦ seminář Křtiny 9 listů ♦ prezenční listina Křtiny 4 listy ♦ zasedání Žlutice 4 listy ♦ J. Wiehl 1 list
1999 – předsednictvo 9.3. 4 listy ve svazku ♦ přání doc. J. Švarcovi k narozeninám ♦ seminář v M. Krumlově svazek 5 listů ♦ členům předsednictva 1 list
2000 – roční agenda 7 volných listů
2001 – reference na J. Martínka 1 lis ♦ předsednictvo, členská schůze a seminář v Opočně 9 listů ve svazku ♦ agenda 2 listy ♦ B. Švarcovi k 90. narozeninám 1list ♦ podzimní agenda svazek 3 listů
2002 – jednání s výborem ČLS 4 listy ♦ výroční zasedání v Telči 6 listů ♦ příprava zasedání v H. Blatné 3 listy
2003 – výroční zasedání v Kutné Hoře 6 listů ♦ 2 listy různé
2004 – agenda 5 volných listů ♦ výroční zasedání Vranov n. Dyjí 13 listů sepnutých sponkou
2005 – příprava výročního zasedání 29.-30.9., Křtiny svazek 7 listů ♦ 2 listy prezence ♦ zápis z výročního jednání 2 listy ♦ ppt prezentace referátů svazek 10 listů ♦ oznámení o akci v Plasích 1 list ♦ ustavení nového  předsednictva svazek 6 listů ♦ příprava semináře ve Žďáru 1 list ♦ zpráva o činnosti 1995-2005 3listy ♦ agenda předsedy 2 listy
2006 – předsednictvo 17.1. 2 listy ♦ dotazník ČLS 2 listy ♦ příprava exkurze 1 list ♦ spolupráce s LČR 2 listy ♦ starostovi Kutné Hory 1 list ♦ exkurze na Slovensko 4 listy ♦ pozvánka na exkurzi na LS Janovice
2007 –výroční zasedání 24.-25.5., Moravský Krumlov 4 listy ♦ exkurze u LS Město Albrechtice 1 list ♦ exkurze v Železných horách 1 list ♦ zápis z republikového výboru ČLS ♦ stanovy ČSL 4 listy
2008 – informace členstvu 2 listy; zápis výboru a předsednictva svazek 4 listů
2009 – jednání výboru a předsednictva a jiné záležitosti, celkem 4 listy
2010 – svolání výboru a informace členstvu 3 listy ♦ členská schůze Vranov n. D., 6.5. 3 listy ♦ exkurze do Polska 1 list
2011 – svolání výboru a informace členstvu 3 listy ♦ informace členstvu a exkurze ML Brno 3 listy ♦ pozvánka na exkurzi na Svitavsku 1 list
2012 – svolání výboru a informace členstvu 3 listy ♦ členská schůze 17.5.. 2 listy ♦ studijní cesta do Slovinska 2 listy ♦ informace o podzimních jednáních 3 volné listy 2013 – jednání výboru a předsednictva 2 listy
2014 – jednání výboru a předsednictva 5 listů
2015 – běžná agenda 4 listy
Bilance činnosti (svazek 9 listů) ♦ členská základna 2002 (svazek 2 listů) ♦ vyrovnání členských příspěvků 2002 (svazek 3 listů) ♦ členská základna 2003 (svazek 4 listů); členská základna 2008 svazek 3 listů ♦ bilance činnosti 1995-2013 (svazek 2 listů)
Úřední zprávy o činnosti za období 2005 – 2015; 14 listů

Oddíl 3 – Zahraniční agenda spolku

24 otevřených obálek volně uložených nebo ve svazcích uspořádaných dokumentů (listů) podle kalendářního roku
1992 – Pozvání na zasedání výboru PS Europa na Slovensko 3 listy ♦ Konference PS Austria ve Schlägl 15.-17.10 1992 18 listů
1995 – Konference PSE 2.-6.9. 1995 Maďarsko 8 listů ♦ oznámení o ustavení spolku 1 list
1996 – různé záležitosti 6 listů
1997 – různé záležitosti 6 listů
1998 – různé záležitosti 4 listy
1999 – Zasedání výboru Pro Silva Europa ve Španělsku 1999-05-30/06-05
svazek 14 listů kompletních dokumentů ♦ oznámení kongresu 2000 1 list
2000 – kongres PSE 7 listů (oznámení, program) + zasedání výboru PSE 4 listy♦ ANW 50 let v Sasku 3 listy
2001 – viz Oddíl 4 dokumentů
2001 – návštěva anglické skupiny ProSilva v Česku 7 listů ♦ Report 2001 1 list
2002 – Zasedání výboru PS Europa, Couvet, 5.-9.6.2002 7 listů ♦ Výroční zpráva PS Bohemica 1 list
2003 – Report PS Bohemica 1 list ♦ zpráva o exkurzi ANW Sachsen do Česka svazek 4 listů ♦ zasedání výboru PS Europa v Estonsku 4 listy ve svazku ♦ exkurze PS Austria do Česka 5 listů
2004 – kongres v Dánsku o pěstování buku 14 listů ve svazku ♦ jednání výboru PS Europa 4 listy ve svazku ♦ Report PS Bohemica 1 list
2005 – 1 ♦ sv. 3 ♦ sv. 3 (Meeting Zagreb) ♦ 4 listy
2006 – ANW Sachsen do Česka 3 listy ♦ Pro Silva Austria do Česka 5 listů + zasedání P0SE v Belgii 6 listů♦ PsB na Slovensko 2 listy ♦ dopis 1 list
2007 – zasedání PSE v Irsku 5listů ♦ studijní cesta PsB do Trentina (obálka: příprava 3 listy ♦ program italsky 8 listů ♦ informace o lesnictví česky 5 listů) ♦ fotografie 2 listy)
2008 – Mezinárodní symposium 19.-21.6. 2008, Freudenstadt (SRN); 16 listů
2009 – Kongres PSE ve Slovinsku 7 listů
2010 – Zápis z jednání výboru PSE 17.-19.2010, Arnhem (Holandsko) 2 listy
2011 – Jednání výboru PSE 16.-18.6, Ossiach (Rakousko) 4 listy
2012 – zasedání výboru PSE ve Francii (oznámení) 2 listy ♦ studijní cesta PsB do Slovinska 10 listů v obálce
2013 – Výroční zasedání PSE 8.-13.2013, Thessaloniki (Řecko), 7 listů
2014 – Jednání výboru PSE ve Švýcarsku; podklady 13 listů ♦ záznam z jednání 2 listy
2015 – Výroční zasedání PSE 16.-20.9., Křtiny 6 listů
Síť demonstračních objektů PSE (průřez agendou)

Oddíl 4 – Sborníky příspěvků a exkurzní průvodce ze seminářů/konferencí Pro Silva Bohemica (doplněk k Oddílu 2)

Šanon 1

Výsledky dlouhodobé přestavby lesa postiženého imisemi na Trutnovsku. Základní informace a průvodce exkurzí České lesnické společnosti (Svoboda n. Úpou 23. a 24. května 1997); sešito, 24 s.
Obhospodařování lesa podle zásad PRO SILVA (Křtiny 2. a 3.4.1998). Sborník příspěvků; termovazba 57 s.
Obhospodařování lesa podle zásad PRO SILVA. Doplňkový sborník vyžádaných a volných příspěvků; termovazba 37 s.
Pro Silva Bohemica deset let na cestě přestavby pasečného hospodářství. Průvodce exkurzí (Křtiny, 30.4.2005); kroužková vazba, 38 s.
Borové hospodářství na chudých stanovištích (Žlutice 26.-27.6.1998); termovazba, 20 listů.
Po stopách Julia Wiehla. Průvodce k semináři (Křtiny 2.10.1998); termovazba, 21 s. +22 listů údajů o porostech + 9 listů kopií map.
Přirozená obnova dubu zimního na LHC Moravský Krumlov. Průvodce exkurzí (Moravský Krumlov 8.6.1999); kroužková vazba 26 s.
Význam a funkce odumřelého dřeva v lesních porostech. Průvodce lesními porosty (Vranov nad Dyjí 8.9.10.1999); termovazba, 18 listů.
Městské lesy Hradec Králové. Zasedání předsednictva (Hradec Králové29.2.2000); kroužková vazba, 8 s.
Součinnost hospodářské úpravy a pěstování lesa. Venkovní pochůzka (Žďár nad Sázavou, 18.5.2000); spojeno ve hřbetu, 9 listů.
Obnova lesa ve smrkovém stupni Hrubého Jeseníku. Sborník příspěvků (Bělá pod Pradědem-Filipovice 8.-9.9.2000); termovazba, 86 s.
Obnova lesa ve smrkovém stupni Hrubého Jeseníku. Diskusní příspěvky; spojeno lištou ve hřbetu, 30 s.
Obnova lesa ve smrkovém stupni Hrubého Jeseníku. Venkovní pochůzka (Jeseníky 9.9.2000); termovazba, 14 listů.
Odkaz opočenského lesního hospodářství Huga Koniase. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 17.5; tisk – obálka + 96 s.
Odkaz opočenského lesního hospodářství Huga Koniase. Průvodce exkurzí (Opočno 17.5.2001); spojeno lištou ve hřbetu, 19 s.
Nové směry obhospodařování horský ch smrčin. Podklady k exkurzi (Horní Blatná (2002); termovazba, 22 listů.
Nové směry obhospodařování horských smrčin. Sborník referátů (Horní Blatná20.-22.6.2002); teermovazba, 23 listů.
Vom Altersklassenwald zum Dauerwald. Exkurzní průvodce Eibenstock, Schönheide 21.6.2002; pořadač, 29 listů.
Od lesa věkových tříd k dauerwaldu. Český překlad německého originálu exkurzního průvodce z Eibenstock, Schönheide, sešito, 30 listů.
Péče o porostní zásobu a problematika přesíleného jehličnatého dřeva. Sborník referátů (Šternberk, 7.10.2003); tisk, sešit 40s.
Péče o porostní zásobu a problematika přesíleného jehličnatého dřeva. Průvodce exkurzní trasou, (Šternberk, 7.10.2003), kroužková vazba,16 s.
Využití LHP zpracovaného na podkladě provozní inventarizace při přestavbě na nepaseščný les v NP Podyjí (Vranov nad Dyjí 6.-7.5.2004); 22 listů
Pro Silva Bohemica deset let na cestě přestavby pasečného hospodářství. Průvodce exkurzí. ŠLP Křtiny, 30.4.2005; 38 s. v kroužkové vazbě.
Přestavba smrkových monokultur na lesy přírodě blízké. Venkovní pochůzka. Cikháj, 11.10.2005; 11 listů spojených lištou ve hřbetu.

Šanon 2

Přestavby borových monokultur – možnosti a cíle. Seminář s exkurzí (Plasy 18.5.2006); kroužková vazba, 21 listů.
Přestavba smrkových monokultur na lesy přírodě blízké. Venkovní pochůzka
(Cikháj, 11.10.2005); spojeno lištou ve hřbetu, 11 listů.
Zvyšování podílu jedle dlouhodobými pěstebními postupy. Průvodce exkurzními porosty (Janovice u Rýmařova, 12.10.2006); sešito, 7 listů.
Jaká je budoucnost hospodaření ve středním lese. Průvodce exkurzní trasou (Moravský Krumlov 25.5.2007); sešito, 11 listů.
Zvyšování podílu buku a přechod na nepasečné hospodaření na úpatí Železných hor. Průvodce exkurzní trasou (Nasavrky, 11.10.2007); sešito, 19 s.
150 let Boubínského pralesa a jeho odkaz pro lesní hospodářství. Seminář s exkurzí (Zátoň 27.5.2008); sešito, 17 s.
Přechod k nepasečnému hospodaření v průběhu smrkové kalamity (Město Albrechtice, 14.10.2008); sešito, 13. s + 2 přílohy.
Přestavby smrkových monokultur v pahorkatinách. Exkurzní průvodce (2009-04-29),10 listů.
Přechod k nepasečnému hospodaření v sušších lužních polohách (Kačina, 6.10.2009); kroužková vazba, 23 s.
Od borových monokultur ke smíšeným listnatým lesům. Průvodce lesními porosty (Vranov nad Dyjí, 6.-7.5.2010); obálka 11 listů.
Přechod k nepasečnému způsobu hospodaření v brněnských městských lesích na Tišnovsku. Průvodce lesními porosty (Deblín, 5.- 6.5.2011); kroužková vazba, 20 s.
Přechod k nepasečnému hospodaření v malolesích na Svitavsku. Průvodce exkurzí (Březová nad Svitavou, 7.10.2011); sešito 17 s. (2 exempláře).
Návrat buku do smrkového hospodářství – zabezpečení hospodářské jistoty přírodě bližšími způsoby hospodaření. Průvodce exkurzní trasou, (Pelhřimov, 17.-18.5.2012), 8 listů.
Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hl.m. Prahy. Základní informace (Praha, 11.10.2012); kroužková vazba 15 s. + 11 listů fotografické přílohy.
Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku Hl.m. Prahy. Průvodce exkurzní trasou, (Praha, 11.10.2012); sešito, 10 listů.
20 let přestaveb smrkových monokultur na majetku Belcredi. Exkurzní průvodce (Podlesí u Sněžného, 17.5.2013); spojeno lištou ve hřbetu, 22 s.
18 let převodu lesa věkových tříd na les trvale tvořivý. Exkurzní průvodce (Vilánec 16.5.2014); kroužková vazba, 25 s.
Exkurzní průvodce 18 let převodu lesa věkových tříd na les trvale tvořivý. Správa městských lesů Jihlava, s.sr.o. (Vílanec 16.5.2014); kroužková vazba, 10 s.
Ukázky nepasečného hospodaření na Plzeňsku. Exkurzní průvodce. Obec Obora 2.10.2014; Špankov 3.10.2014; sešito 10 s.
Nepasečné hospodářství ve smíšených porostech Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Exkurzní průvodce. Brno, 24.4.2015; sešito 28 s.
Uneven-aged management in mixed stands of Mendel University in Brno – Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny. Excursion guide (Brno, 17.9.2015); brožura, 28 s.
Pro Silva Europa Annual Meeting. Excursion guide (Kocanda 18.9.2015); sešito, 7 listů (2 exempláře).
Pro Silva Europa Annual Meeting. Excursion guide (Vilánec, 18.9.2015); sešito, 12 s. (2 exempláře).
Pro Silva Europa Annual Meeting. Twenty years of conversion from Scots pine plantations to oak dominated multifunctional forests in buffer zone of national park (Lukov, Popice, 19.9.2015); spojeno ve hřbetu, 14 listů.
Mediální zprávy o činnosti spolku; obálka neuspořádaných listinných dokumentů

Oddíl 5 – Zasedání výboru Pro Silva Europa v Česku 2001, agenda spojená s organizací zasedání

1.1 – Organizační a technická příprava – 29 listů, sepnutých do 3 svazků
1.2 – 1. a 2. oběžník – 8 listů ve třech sepnutých svazcích
1.3 – Bezprostředně před zasedáním a vlastní jednání – 9 listů
1.4 – Agenda bezprostředně po zasedání – 12 listů
Podklady pro průvodce – ŽĎÁR n. Sáz; listy účelově uspořádané
Podklady pro průvodce (svazek volných listů) – lesní správy TŘEBOŇ A NOVÉ HRADY;
listy účelově uspořádané
Podklady pro průvodce – ŠLP KŘTINY; svazek dendrometrického měření ♦ exkurzní průvodce pro jednání CONFORESTv kroužkové vazbě, 17 listů
Examples of ecologicaly justified forest management in Czechia; Brno, 11.-15.6.2001. Průvodce v kroužkové vazbě, 60s.
Examples of ecologicaly justified forest management in Czechia; Křtiny, 15.6.2001.
Průvodce v kroužkové vazbě, 45s.

Oddíl 6 – Organizační a technická dokumentace konferencí a exkurzí
Pro Silva Bohemica doplnění Oddílu 2)

♦ Liberec – Jizerské hory 1996-06-11 Seminář; v obálce program a průvodce exkurzní trasou
♦ Exkurze po trase pochůzky z roku 1894 na Jindřichohradecku; Jindřichův Hradec,
1997-08-10; sv. 9 listů
♦ Exkurze Pro silva Bohemica do Rakouska 2003-06-26/28; příprava 5 listů ve svazku ♦ zpráva o cestě 8 listů
♦ Studienreise von Pro Silva Austria in Tschechien 2003-08-28/30; v obálce tisková zpráva ♦ původce v rukopisu ♦ průvodce v kroužkové vazbě
♦ PS Bohemica ve Franche-Comté, 2005-06-22/24 ♦ exkurzní podklady v obálce 4 svazky dokumentů ♦ 3 volné listy ♦ náhled fotografií K. Ježka 11 listů ♦ zpráva o exkurzi 18 listů
♦ PS Bohemica na Slovensku, 2006-10-20/23; 3 svazky dokumentů (průvodce, informace, dendrometrický záznam) ♦ společná fotografie účastníků
♦ Studijní cesta 23.-26.4. 2014, Niedersachsen a Thüringen; 11 listů v obálce

Oddíl 7 – Organizační a technická dokumentace  zasedání výboru a kongresů Pro Silva Europa (doplnění Oddílu 3)

♦ 1. Kongres Pro Silva Europa Besançon 1993-06-21/24; v obálce s chlopněmi úplné kongresové materiály
♦ 2. Zasedání výboru Pro Silva Europa, Arezzo (Itálie), 1996-08-31/ 09-03; soubor 16 listů v obálce
♦ 3. Kongres Pro Silva Europa, Apeldoorn, 1997-05-28/06-01; v originální obálce úplné kongresové materiály
♦ 4. Kongres Pro Silva Europa, Fallingbostel/Hannover, 2000-06-2/7; v Pressemappe organizační pokyny ♦ příprava posterů ♦ moderování 3 listy ve svazku ♦ seznam účastníků svazek 7 listů tisková zpráva 1 list ♦
♦ 5. Zasedání výboru Pro Silva Europa Zagreb, 2005-06-01/05; program svazek 4 listů ♦ jednání (svazek 4 listů) ♦ exkurzní průvodce 41 listů

Oddíl 8 – Fotografická dokumentace ze zasedání a studijních cest spolku

1995 Brno 11 listů
2001 PS Europa v Česku 1 list
2003 Telč 2 listy
2005 Francie 2 listy
2006 Janovice 2 listy
2006 Slovensko 4 listy
2007 Moravský Krumlov 1 list
2007 Železné hory 1 list
2008 Prachatice 2 listy
2009 Kačina 2 listy
2009 Kostelec 1 list
2010 Podyjí 1 list
2010 Polsko 1 list
2012 Slovinsko 1 list
2012 Želiv 1 list
2013 Harrachov 3 listy

Oddíl 9 – Knihy a brožury vydané spolkem nebo pro jeho potřeby

 • Pro Silva. 1999. 36 s.
 • Tesař, V. a kol.: Dlouhodobá přestavba jehličnatého lesa na Hetlíně. Kutnohorské hospodářství. MZLU, 2004,60 s. ISBN 80-7157-847-7
 • Tesař, V. [ed. ]: Pro Silva Bohemica. Deset let přestavby pasečného lesa. Lesnická práce, 2006, 76 s. ISBN 978—80-87154-13-7
 • Ammon, W.: Výběrný princip v lesním hospodářství. Záběry ze 40-ti let praxe. Lesnická práce 2009, 157 s. ISBN 978—80-87154-25-0
 • Schütz, J.-Ph.: Výběrné hospodářství a jeho různé formy. Lesnická práce 2011, 158 s. ISBN 978—80-87154-011-6
 • Pro Silva Principles 2012. Pro Silva Europa, 2012, 66 s.
Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...