Přehled akcí organizovaných členy PSB pro omezený okruh zájemců v regionech

Datum Místo Téma Dokumenty
20.10.2022 revír Bílý Potok (Hrubý Jeseník) 30 let nepasečného hospodaření na horském revíru
14.10.2021 revír Praděd Přeměna stejnověkých halových smrkových porostů na prostorově a věkově rozrůzněné smrčiny při omezených možnostech lesního hospodáře (Svatopluk Folta)
30.6.2021 Hartmanice (NP Šumava) Péče o les v podmínkách národního parku se zaměřením na jedli bělokorou (Jan Kozel)
16.6.2021 DONH Loupežnický vrch (Lužické hory) Nepasečné postupy obnovy holin a DONH Loupežnický vrch (Vít Beránek)
 24.6.2020 Vadkov (okr. Prachatice) Selské lesy pod Šumavou (Richard Štengl)
19.6.2020 Raduň u Opavy Bulení nad stavy zvěře
aneb
Proč prohráváme boj se suchem (Jaroslav Herman)
 11.6.2020 Nižbor, revír Krušná hora Nepasečné hospodaření v listnatých porostech s převahou buku (Marek Tuma)