Přehled přijatých zahraničních návštěv

Datum Místo Organizátoři Účastníci Účel
31.8.-1.9.2015 LČR, LS Plasy – rev. Špankov, ŠLP Masarykův les, LS Plasy (Miroslav Červený), MENDELU (Lumír Dobrovolný ANW Thüringen (Německo) Převody stejnověkých monokultur borovice na revíru Špankov (LS LČR Plasy) a smíšených a listnatých porostů na ŠLP Křtiny. Více…
17. – 19. 9. 2015 Křtiny, Žďár n.S. PSB,
ŠLP Masarykův les,
Správa městských lesů Jihlava s.r.o.,
Kinský Žďár n.S.
Správa NP Podyjí
cca 50 zástupců evorpských (+ USA, Indie) sdružení Pro Silva Výroční výjezdní zasedání Pro Silva Europe, exkurze na téma přestavba jehličnatých monokultur na druhově i prostorově smíšené lesy a  přechod k  nepasečným formám hospodaření se zvyšujícím se podílem uplatnění výběrných principů. Více v článku v LP 10/2015.
9.-12.5.2013 Podyjí, Křtiny, Žďár n. Sáz. PSB, Správa NP Podyjí, ŠLP Křtiny, Správa lesů dr. Kinský PS Ireland (10) pěstební systémy dubového a bukového hospodářství; přestavby borových a smrkových monokultur; převod na les výběrný
28.-30.5.2007 Podyjí, Křtiny, Žďár n. Sáz. PSB, Správa NP Podyjí, ŠLP Křtiny, Správa lesů dr. Kinský PS Slovakia (autobus) přestavby SM monokultur, uplatnění výběrných principů, HÚL na bázi provozní inventarizace
19.5.2006 Vimperk PSB, LČR – LZ Boubín PS Austria (autobus) přirozené lesy v oblasti Boubína
30.6.-1.7.2006 Kutná Hora PSB, Městské lesy Kutná Hora, LČR – LS Nymburk ANW – Landesgruppe Sachsen (autobus) přestavba smrkových monokultur; pěstování lužního lesa
28.-30.8-2003 Židlochovice PSB, LČR – LZ Židlochovice, OI LČR Krnov, ŠLP Křtiny PS Austria (autobus) způsoby pěstování lesa
25., 26.4.2003 Hradec Králové, Opočno PSB, ML Hradec Králové, Lesy Chr. Colloredo-Mannsfeldové Opočno Členové ANW – Landesgruppe Sachsen (autobus) seznámení s uplatňovanými pěstebními systémy a jejich výsledky
26.-28.9.2001 Žďár n. Sáz PSB, LČR, R. Kinský Členové PS Anglie (18) exkurze po příkladných objektech
11.-15.6.2001 Třeboň, Křtiny PSB, LČR, Správa lesů dr. Kinský, ŠLP Křtiny Členové výboru PS Europa a doprovod (25) zasedání výboru PSE, exkurze po příkladných objektech