Články v jiných časopisech

Články členů PSB nebo blízké tématům PSB publikované jinde než v Lesnické práci.

Autor Název Zdroj Anotace Odkaz
Tomáš Vrška Lesy a lesnictví na historicky nejvýznamnější křižovatce Fórum ochrany přírody 4/2019 Kořeny a příčiny současné krize lesnictví. Nové paradigma pro lesy a lesnictví – les pestrý druhově a prostorově. Obecné principy pro budoucí modely pěstění lesů. Variabilita adaptačních opatření. Budoucnost smrku, limity pro nepůvodní dřeviny. Obnova porostů po rozpadu – lesnický i společenský problém. Celý článek
Jiří Bína V zelené oáze na Žákově hoře je díky hajnému kůrovec „ohroženým druhem“ iDNES.cz 16.6.2020 Rozhovor Celý článek
Aleš Erber

Nedostatek dřeva je hrozbou i výzvou

Dřevo a stavby 8.4.2020 Rozhovor Celý článek
Jan Metzl

Jak rozetnout gordický uzel na cestě k přirozenému lesu?

Ekolist Celý článek
Pavel Bednář, Andreas Schuck a Alexander Held WALDUMBAU IN TSCHECHIEN Forstzeitung 2/2019 Am 25. Und 26. Oktober fand unter der Leitung von „Pro Silva Bohemica“, dem Schwestern-verein von „Pro Silva Austria“, in der Nähe von Žďár nad Sázavou etwa 90 km nordwestlich von Brünn eine vielbeachtete Tagung zum Thema Waldumbau im Klima¬wandel unter den Aspekten von Borkenkäferbefall und Windwurf statt. Celý článek
Tomáš Vrška a kolektiv Rok českých pralesů I. – VI. Živa, 1/2018 – 1/2019 Kde a proč přirozené lesy máme, jak fungují mezidruhové a vnitrodruhové vztahy dřevin a jejich dynamika, jakou roli v dynamice přirozených lesů hrají naruše­ní neboli disturbance, jak stromy formují půdu a půda naopak novou generaci dřevin. Vysvětlíme dynamiku tlejícího dřeva, kolik biomasy je v temperátních le­sích vázáno a jak rotuje a také jak jedinečná je biodiverzita přirozených lesů a jak ji člověk nepřímo ovlivňuje. celý seriál ke stažení
Aleš Erber ZACHRÁNÍ SEDLÁCI SVÉ LESY?
Díl II. Adaptace lesů na klimatickou změnu a její překážky
Selská revue Nejzásadnější příčiny dnešní lesnicko-dřevařské krize (L-D), která roste do apokalyptických rozměrů, jsem definoval v prvním dílu. Nyní je prostor pro přiblížení nejzásadnějších kroků k zachování zdravého lesa, ke snížení rizika z plošného rozpadu lesa a k eliminaci ekologických, sociálních a ekonomických škod smrkové a borové kalamity. Celý článek
Adam Pluhař Přemnožená zvěř decimuje stromky v kraji, bez plotů by nepřežily iDnes.cz 15.11.2018 Rozhovor s Janem Dudou Celý článek
Adam Pluhař Pod Ještědem se
les vysadí sám
a odolá i kůrovci
MF Dnes 19.10.2018 V Kryštofově Údolí roste trochu jiný les. Nemá paseky a les se tu obnovuje převážně sám. Šetří náklady a je ekologický. Celý článek
David Půlpán Les budoucnosti u Chrasti se vysadí sám, odolá suchu i kůrovci iDNES.cz 20.10.2018 Článek vzniklý na základě rozhovoru s Alešem Erberem a Pavlem Starým Celý článek
David Půlpán Je čtvrt hodiny po dvanácté, říká hospodář o hrozící zkáze borových lesů iDNES.cz 9.10.2018 Článek vzniklý na základě rozhovoru s Alešem Erberem Celý článek
Pavel Černý Více stromů neznamená lepší les Pro města a obce, říjen 2018 Rozhovor s Alešem Erberem o stavu lesů nejen obecních Celý článek
Radomír Mrkva Jak chránit lesy před suchem a dopady klimatické změny nepublikováno V nedávných dnech proběhl ve Křtinách, na Školním lesním podniku Mendelovy university v Brně odborný seminář „Adaptace lesů na klimatickou změnu“ se zaměřením na ukázky praktických hospodářských opatření k omezení škod. Akci uspořádala zájmová organizace Pro Silva Bohemica a Česká lesnická společnost, což dokládá, že mezi lesníky je celá řada nadšenců, kteří pro les žijí, a jeho osud jim není lhostejný. A současný zdravotní stav lesů je opravdu vážně ohrožen, což se týká zejména dřevin, které nejsou na daných stanovištích původní, protože zde v dávné minulosti přirozeně nerostly. Dlouhodobě hynou smrkové lesy zvláště v podhůří Jeseníků a Beskyd i v oblasti střední Moravy a středních Čechách. Nápadné je nyní také silné hynutí borových porostů na Třebíčsku, Náměšťsku a
v okolí Brna. Hovoří se o kůrovcové kalamitě, ale základní příčina je v oslabení lesa suchem, i když je jisté, že kůrovci hynutí lesa urychlují a podstatně šíří.
Celý článek
Karel Picura Krušné hory – jedno pohoří – dva přístupy k lesu i zvěři KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE, 11/2016 Informace z dvoudenního semináře PSB 6.-7.10.2016 v Božím Daru a Eibenstocku Celý článek
Karel Picura, Stefan Schusser, Alexander Clauß 15 Jahre Einbringung der Tanne im Gemeindeforst Boží Dar Forstjournal 1/2015 15 let vnášení jedle v městských lesích Boží Dar.

Časopis Forstjournal 1/2015 vydává podnik Staatsbetrieb Sachsenforst.

Celý článek
hn Besuch aus Tschechien im Gittelder Wald Seesener Beobachter 29-04-2014 Zpráva z návštěvy PSB v Sasku. (v němčině) Celý článek
Karel Picura Lesníci z celého Německa hledali inspiraci v Krušných horách KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE, 6/2014 Ve dnech 15 až 17. května 2014 se konala v Oberwiesenthalu spolková konference Pracovní společnosti pro přírodě blízké lesnictví (ANW Bundestagung). Téma konference bylo „Les budoucnosti s jedlí bělokorou – znovuvnášení, lovecké strategie a vhodné struktury lesa“. Celý článek
Jiří Pňáček Jarní seminář Pro Silva Bohemica Lesu zdar 6/2010 Zpráva ze semináře PSB ve Vranově nad Dyjí 6.-7.5.2010 Celý článek
Jiří Pňáček Pro Silva Europe slaví Lesu zdar 12/2009 Zpráva ze zasedání PSE ve Slovinsku v Logarské dolině 24.-27.9.2009 Celý článek
Jiří Pňáček Seminář Pro Silva Bohemica – Přestavba smrkových monokultur v pahorkatinách Lesu zdar 5/2009 Zpráva ze semináře 28.-29.4.2009 v Kostelci nad Č. l. Celý článek
Pavel Starý Habr – strom roku 2009 Lesu zdar 12/2008 Habr obecný – Carpinus betulus L., dřevina mezi lesníky obecně známá, a přece pěstebně
opomíjená. V literatuře se více dozvíme o tom, jak habr hubit, než jak jej pěstovat. Jaké má místo
v našich lesích a jaká je jeho budoucnost?
Celý článek
Jiří Pňáček SEMINÁŘ PRO SILVA BOHEMICA Lesu zdar 12/2008 Dne 14. října 2008 se konal na LS Město Albrechtice seminář na téma „Přechod k nepasečnému hospodaření v průběhu smrkové kalamity“, který připravili zaměstnanci zmíněné lesní správy spolu s hnutím PRO SILVA BOHEMICA Celý článek
 Jiří Pňáček KONGRES PRO SILVA EUROPA Lesu zdar 10/2008  Zpráva o kongresu PSE ve Freudenstadtu 19.-21.6.2008  Celý článek
Jaromír Lattner Pro Silva Bohemica –
sborník referátů
Lesu zdar 6/2008 Hnutí Pro Silva bylo založeno v roce 1989 ve Slovinsku na shromáždění 35 lesníků z deseti evropských zemí na základě potřeby existence nového společného myšlenkového proudu přihlašujícího se k obhajobě většího respektování přírodních procesů. Tyto myšlenky našly své zastánce i v České republice. Po několikaleté přípravě byla 21. dubna 1995 v Auditoriu maximu MZLU v Brně ustavena česká pobočka evropského hnutí – PRO SILVA BOHEMICA s podporou
univerzity a ředitelství Lesů České republiky. Následně se stala součásti České lesnické společnosti.Při bilancování činnosti po deseti letech od založení české pobočky PRO SILVA BOHEMICA byl dán podnět k vytvoření sborníku hlavních referátů z vybraných akcí. V následujících řádcích připomeneme názvy těchto referátů s uvedením autora a stručného obsahu.
Celý článek
Jaromír Lattner Sto padesát let boubínského pralesa Lesu zdar 6/2008 Zpráva z exkurze pro Silva Bohemica na Boubíně 27.5.2008 Celý článek
Redakce za spolupráce Pavla Starého Trvale udržitelné pěstění lesa Lesu zdar 1/2008 Na otázku, jak dospět v lesnictví k trvale udržitelnému hospodaření, odpoví většinou lesník,
že on už takto hospodaří, když se snaží vyhýbat nadměrně velkým holosečím, zakládá kultury
s předepsaným procentem přimíšených dřevin, zalesňuje do dvou let po vzniku holiny a kultury
se mu daří zajišťovat do sedmi let. Cestu k trvalé udržitelnosti nemusí hledat, plní ji dodržováním
lesního zákona. Na konkrétní zkušenosti jsme se zeptali Ing. Pavla Starého, revírníka z Běstvin.
Celý článek
Jan Metzl Obhospodařování lesa
dle zásad Pro Silva a FSC
Lesu zdar 4/2007 Přírodě blízké obhospodařování lesa je vyšší stupeň trvale udržitelného hospodaření. Moderní
evropské lesnictví sleduje tento strategický cíl: víceúčelovost a biodiverzitu lesa s cílem zaručení
trvalosti existence lesa s přirozenou věkovou a druhovou skladbou, strukturou a texturou
k všestrannému prospěchu společnosti při zachování jeho ekonomických, ekologických,
genetických, sociálních a environmentálních funkcí.
Celý článek
Miroslav Červený Výběrné hospodaření je lacinější Lesu zdar 9/2006 V poslední době jsme svědky vzrušené diskuse okolo stavu lesů. Problém je v tom, že na obou stranách se některá fakta vyzdvihnou a jiná zamlčí, podle toho, jaký má být závěr. To mi přišlo zvlášť na mysl, když jsem si v červenci přečetl v našem časopise redakční sloupek.

(Příspěvek do diskuse k tzv. Stanovisku vědců ke stavu českých lesů)

Celý článek
Der Urwald Boubin: ein aufgeschlagenes Wald & Holz, 30.juni 2006 Zpráva o exkurzi Pro Silva Austrie na Boubíně (v němčině) Celý článek
Přemek Štipl Péče o porostní zásobu a problematika přesíleného jehličnatého dřeva Lesu zdar, 11/2003 Česká lesnická společnost a pobočka PRO SILVA BOHEMICA ve spolupráci s LČR, s. p., lesní správou Šternberk, pod odbornou záštitou ministerstva zemědělství uspořádaly ve Šternberku 7. října 2003 celostátní seminář na téma Péče o porostní zásobu a problematika přesíleného jehličnatého dřeva. Celý článek
Kamil Beznoska, Vladimír Pešl Pro Silva Bohemica na exkurzi v Rakousku Lesu zdar, 7-8/2003 Zpráva z exkurze 26.-28.6.2003 v Burgenlandsku a Štýrsku Celý článek
Ludvík Uhlíř Odkaz opočenského lesního hospodářství Lesu zdar, 9/2001 Ve dnech 17. a 18. května se v Opočně uskutečnil celostátní seminář pod názvem „Odkaz opočenského lesního hospodářství Huga Koniase“. Organizátoři – Česká lesnická společnost – pobočka Pro Silva Bohemica, Výzkumná stanice VÚLHM Opočno, Lesy ČR, s. p., s patronací ministerstva zemědělství a Národního lesnického komitétu – mohli být nanejvýš spokojeni jak se zájmem – přítomno bylo na 130 účastníků, tak s pozorností, která byla věnována terénním exkurzím, předneseným referátům i odborným diskusím. Celý článek
Jan Řezáč Exkurze na lesním majetku pana barona Rotenhana Lesu zdar, 6/2001 Zpráva o exkurzi pořádané s.p. LČR. Sepsáno formou diskuse redaktora se dvěma účastníky – Jiřím Kopicem a Vladimírem Krchovem. Celý článek