Články členů PSB nebo blízké tématům PSB publikované jinde než v Lesnické práci.

Aktualizováno 7.10.2023

Autor Název Zdroj Anotace Odkaz
Josef Fanta Trendy v rozvoji přírodě blízkých forem hospodaření v lesích v evropském kontextu Přírodě blízké hospodaření v lesích chráněných krajinných oblastí. Sborník přednášek ze semináře, 30.3.1999, Průhonice Celý článek
Petr Kjučukov KLÍČOVÉ FAKTORY PRO OCHRANU LESNÍ BIODIVERZITY VE STŘEDNÍ EVROPĚ: REVIEW Zprávy lesnického výzkumu, 68, 2023, (2): 93-106 (Strojový překlad anglického abstraktu)

Je žádoucí aktualizovat vědecké poznatky o klíčových aspektech ochrany lesní biodiverzity a efektivněji je implementovat do lesnické praxe. V databázi Web of Science Core Collection byla připravena recenze, vyhledávající v sekci „Topic“ pomocí řetězce klíčových slov:
((biodiverzita NEBO „biologická rozmanitost“) A („lesní hospodářství“ NEBO lesnictví) A „střední Evropa“). Zvláštní pozornost by měla být věnována opuštění holosečí a monokultur jako nejvýznamnějších forem intenzivního hospodaření. Je třeba se zaměřit na obnovu pestré dřevinné skladby s ohledem na sukcesi, ochran starých lesních porostů a jejich struktur, stejně jako na obnovu otevřených lesů a obnovu historických forem hospodaření (např. pařeziny a lesní pastva). V zájmu biodiverzity lze velmi doporučit kombinaci integrativního a segregačního managementu. Rezervace jsou nezbytné jako stanoviště pro nejohroženějším druhem, ale jejich roli je nutné podpořit a doplnit integračním hospodařením v hospodářských lesích. Takový integrativní management by měl napodobovat režim přirozených disturbancí, převážně se smíšenou závažností.

Celý článek
anonym Rozmanitost a rovnováha jsou klíčem ke zdravějším lesům (Rozhovor s Janem Dudou) VGP Foundation Jak vypadá zdravý les? Zeptali jsme se Jana Dudy, odborného lesního hospodáře, který se podílel na projektu podpořeném Nadací VGP, jehož cílem byla stabilizace a zlepšení stavu lesů v severních Čechách, konkrétně v Libereckém kraji.

Zdravý les je především pestrý,“ vysvětluje Duda. „Takový les se přirozeně obnovuje a respektuje přírodní podmínky konkrétního stanoviště. Přitom nejde jen o pestrost druhovou, ale také o pestrost genetickou, věkovou, tloušťkovou a výškovou. Pouze takový les může mít nejvyšší možnou míru odolnosti vůči škůdcům, polomům i měnícím se a do budoucna nejistým klimatickým podmínkám.“

V závislosti na místních podmínkách jako je klima, nadmořská výška, topografie a půdní vlastnosti, mohou zdravé lesy na různých místech vypadat různě. „Obecný princip pestrosti je však velmi důležitý,“ zdůrazňuje Duda …

Celý článek
Aleš Erber Ty, kteří připravují lesy na změnu klimatu, má stát podpořit. Někde to dělají i potají, říká lesník http://a2larm.cz/2021/06/ty-kteri-pripravuji-lesy-na-zmenu-klimatu-ma-stat-podporit-nekde-to-delaji-i-potaji-rika-lesnik/ Lesní hospodář Aleš Erber v rozhovoru popisuje, jak by se měly české lesy připravovat na změnu klimatu. Zdůrazňuje, že Česko zatím nemá ucelenou koncepci ani ohledně zpracování dřeva. „Nemalá část lesů je už samozřejmě k.o.,“ říká Aleš Erber, dřívější zaměstnanec Lesů ČR, dnešní soukromý lesní správce, který se, jak sám říká, snaží dělat českým lesům PR. Přesněji řečeno šetrnému lesnímu hospodářství, o kterém mluví jako o novém lesnictví. Česko se podle něj ke svým lesům musí chovat lépe a se dřevem nezacházet jako banánová republika. Celý článek
Tomáš Vrška Lesy a lesnictví na historicky nejvýznamnější křižovatce Fórum ochrany přírody 4/2019 Kořeny a příčiny současné krize lesnictví. Nové paradigma pro lesy a lesnictví – les pestrý druhově a prostorově. Obecné principy pro budoucí modely pěstění lesů. Variabilita adaptačních opatření. Budoucnost smrku, limity pro nepůvodní dřeviny. Obnova porostů po rozpadu – lesnický i společenský problém. Celý článek
Jiří Bína V zelené oáze na Žákově hoře je díky hajnému kůrovec „ohroženým druhem“ iDNES.cz 16.6.2020 Rozhovor Celý článek
Aleš Erber

Nedostatek dřeva je hrozbou i výzvou

Dřevo a stavby 8.4.2020 Rozhovor Celý článek
Jan Metzl

Jak rozetnout gordický uzel na cestě k přirozenému lesu?

Ekolist Celý článek
Pavel Bednář, Andreas Schuck a Alexander Held WALDUMBAU IN TSCHECHIEN Forstzeitung 2/2019 Am 25. Und 26. Oktober fand unter der Leitung von „Pro Silva Bohemica“, dem Schwestern-verein von „Pro Silva Austria“, in der Nähe von Žďár nad Sázavou etwa 90 km nordwestlich von Brünn eine vielbeachtete Tagung zum Thema Waldumbau im Klima¬wandel unter den Aspekten von Borkenkäferbefall und Windwurf statt. Celý článek
Tomáš Vrška a kolektiv Rok českých pralesů I. – VI. Živa, 1/2018 – 1/2019 Kde a proč přirozené lesy máme, jak fungují mezidruhové a vnitrodruhové vztahy dřevin a jejich dynamika, jakou roli v dynamice přirozených lesů hrají naruše­ní neboli disturbance, jak stromy formují půdu a půda naopak novou generaci dřevin. Vysvětlíme dynamiku tlejícího dřeva, kolik biomasy je v temperátních le­sích vázáno a jak rotuje a také jak jedinečná je biodiverzita přirozených lesů a jak ji člověk nepřímo ovlivňuje. celý seriál ke stažení
Aleš Erber ZACHRÁNÍ SEDLÁCI SVÉ LESY?
Díl II. Adaptace lesů na klimatickou změnu a její překážky
Selská revue Nejzásadnější příčiny dnešní lesnicko-dřevařské krize (L-D), která roste do apokalyptických rozměrů, jsem definoval v prvním dílu. Nyní je prostor pro přiblížení nejzásadnějších kroků k zachování zdravého lesa, ke snížení rizika z plošného rozpadu lesa a k eliminaci ekologických, sociálních a ekonomických škod smrkové a borové kalamity. Celý článek
Adam Pluhař Přemnožená zvěř decimuje stromky v kraji, bez plotů by nepřežily iDnes.cz 15.11.2018 Rozhovor s Janem Dudou Celý článek
Adam Pluhař Pod Ještědem se
les vysadí sám
a odolá i kůrovci
MF Dnes 19.10.2018 V Kryštofově Údolí roste trochu jiný les. Nemá paseky a les se tu obnovuje převážně sám. Šetří náklady a je ekologický. Celý článek
David Půlpán Les budoucnosti u Chrasti se vysadí sám, odolá suchu i kůrovci iDNES.cz 20.10.2018 Článek vzniklý na základě rozhovoru s Alešem Erberem a Pavlem Starým Celý článek
David Půlpán Je čtvrt hodiny po dvanácté, říká hospodář o hrozící zkáze borových lesů iDNES.cz 9.10.2018 Článek vzniklý na základě rozhovoru s Alešem Erberem Celý článek
Pavel Černý Více stromů neznamená lepší les Pro města a obce, říjen 2018 Rozhovor s Alešem Erberem o stavu lesů nejen obecních Celý článek
Radomír Mrkva Jak chránit lesy před suchem a dopady klimatické změny nepublikováno V nedávných dnech proběhl ve Křtinách, na Školním lesním podniku Mendelovy university v Brně odborný seminář „Adaptace lesů na klimatickou změnu“ se zaměřením na ukázky praktických hospodářských opatření k omezení škod. Akci uspořádala zájmová organizace Pro Silva Bohemica a Česká lesnická společnost, což dokládá, že mezi lesníky je celá řada nadšenců, kteří pro les žijí, a jeho osud jim není lhostejný. A současný zdravotní stav lesů je opravdu vážně ohrožen, což se týká zejména dřevin, které nejsou na daných stanovištích původní, protože zde v dávné minulosti přirozeně nerostly. Dlouhodobě hynou smrkové lesy zvláště v podhůří Jeseníků a Beskyd i v oblasti střední Moravy a středních Čechách. Nápadné je nyní také silné hynutí borových porostů na Třebíčsku, Náměšťsku a
v okolí Brna. Hovoří se o kůrovcové kalamitě, ale základní příčina je v oslabení lesa suchem, i když je jisté, že kůrovci hynutí lesa urychlují a podstatně šíří.
Celý článek
Karel Picura Krušné hory – jedno pohoří – dva přístupy k lesu i zvěři KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE, 11/2016 Informace z dvoudenního semináře PSB 6.-7.10.2016 v Božím Daru a Eibenstocku Celý článek
Karel Picura, Stefan Schusser, Alexander Clauß 15 Jahre Einbringung der Tanne im Gemeindeforst Boží Dar Forstjournal 1/2015 15 let vnášení jedle v městských lesích Boží Dar.

Časopis Forstjournal 1/2015 vydává podnik Staatsbetrieb Sachsenforst.

Celý článek
hn Besuch aus Tschechien im Gittelder Wald Seesener Beobachter 29-04-2014 Zpráva z návštěvy PSB v Sasku. (v němčině) Celý článek
Karel Picura Lesníci z celého Německa hledali inspiraci v Krušných horách KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE, 6/2014 Ve dnech 15 až 17. května 2014 se konala v Oberwiesenthalu spolková konference Pracovní společnosti pro přírodě blízké lesnictví (ANW Bundestagung). Téma konference bylo „Les budoucnosti s jedlí bělokorou – znovuvnášení, lovecké strategie a vhodné struktury lesa“. Celý článek
Jiří Pňáček Jarní seminář Pro Silva Bohemica Lesu zdar 6/2010 Zpráva ze semináře PSB ve Vranově nad Dyjí 6.-7.5.2010 Celý článek
Jiří Pňáček Pro Silva Europe slaví Lesu zdar 12/2009 Zpráva ze zasedání PSE ve Slovinsku v Logarské dolině 24.-27.9.2009 Celý článek
Jiří Pňáček Seminář Pro Silva Bohemica – Přestavba smrkových monokultur v pahorkatinách Lesu zdar 5/2009 Zpráva ze semináře 28.-29.4.2009 v Kostelci nad Č. l. Celý článek
Pavel Starý Habr – strom roku 2009 Lesu zdar 12/2008 Habr obecný – Carpinus betulus L., dřevina mezi lesníky obecně známá, a přece pěstebně
opomíjená. V literatuře se více dozvíme o tom, jak habr hubit, než jak jej pěstovat. Jaké má místo
v našich lesích a jaká je jeho budoucnost?
Celý článek
Jiří Pňáček SEMINÁŘ PRO SILVA BOHEMICA Lesu zdar 12/2008 Dne 14. října 2008 se konal na LS Město Albrechtice seminář na téma „Přechod k nepasečnému hospodaření v průběhu smrkové kalamity“, který připravili zaměstnanci zmíněné lesní správy spolu s hnutím PRO SILVA BOHEMICA Celý článek
 Jiří Pňáček KONGRES PRO SILVA EUROPA Lesu zdar 10/2008  Zpráva o kongresu PSE ve Freudenstadtu 19.-21.6.2008  Celý článek
Jaromír Lattner Pro Silva Bohemica –
sborník referátů
Lesu zdar 6/2008 Hnutí Pro Silva bylo založeno v roce 1989 ve Slovinsku na shromáždění 35 lesníků z deseti evropských zemí na základě potřeby existence nového společného myšlenkového proudu přihlašujícího se k obhajobě většího respektování přírodních procesů. Tyto myšlenky našly své zastánce i v České republice. Po několikaleté přípravě byla 21. dubna 1995 v Auditoriu maximu MZLU v Brně ustavena česká pobočka evropského hnutí – PRO SILVA BOHEMICA s podporou
univerzity a ředitelství Lesů České republiky. Následně se stala součásti České lesnické společnosti.Při bilancování činnosti po deseti letech od založení české pobočky PRO SILVA BOHEMICA byl dán podnět k vytvoření sborníku hlavních referátů z vybraných akcí. V následujících řádcích připomeneme názvy těchto referátů s uvedením autora a stručného obsahu.
Celý článek
Jaromír Lattner Sto padesát let boubínského pralesa Lesu zdar 6/2008 Zpráva z exkurze pro Silva Bohemica na Boubíně 27.5.2008 Celý článek
Redakce za spolupráce Pavla Starého Trvale udržitelné pěstění lesa Lesu zdar 1/2008 Na otázku, jak dospět v lesnictví k trvale udržitelnému hospodaření, odpoví většinou lesník,
že on už takto hospodaří, když se snaží vyhýbat nadměrně velkým holosečím, zakládá kultury
s předepsaným procentem přimíšených dřevin, zalesňuje do dvou let po vzniku holiny a kultury
se mu daří zajišťovat do sedmi let. Cestu k trvalé udržitelnosti nemusí hledat, plní ji dodržováním
lesního zákona. Na konkrétní zkušenosti jsme se zeptali Ing. Pavla Starého, revírníka z Běstvin.
Celý článek
Jan Metzl Obhospodařování lesa
dle zásad Pro Silva a FSC
Lesu zdar 4/2007 Přírodě blízké obhospodařování lesa je vyšší stupeň trvale udržitelného hospodaření. Moderní
evropské lesnictví sleduje tento strategický cíl: víceúčelovost a biodiverzitu lesa s cílem zaručení
trvalosti existence lesa s přirozenou věkovou a druhovou skladbou, strukturou a texturou
k všestrannému prospěchu společnosti při zachování jeho ekonomických, ekologických,
genetických, sociálních a environmentálních funkcí.
Celý článek
Miroslav Červený Výběrné hospodaření je lacinější Lesu zdar 9/2006 V poslední době jsme svědky vzrušené diskuse okolo stavu lesů. Problém je v tom, že na obou stranách se některá fakta vyzdvihnou a jiná zamlčí, podle toho, jaký má být závěr. To mi přišlo zvlášť na mysl, když jsem si v červenci přečetl v našem časopise redakční sloupek.

(Příspěvek do diskuse k tzv. Stanovisku vědců ke stavu českých lesů)

Celý článek
Der Urwald Boubin: ein aufgeschlagenes Wald & Holz, 30.juni 2006 Zpráva o exkurzi Pro Silva Austrie na Boubíně (v němčině) Celý článek
Přemek Štipl Péče o porostní zásobu a problematika přesíleného jehličnatého dřeva Lesu zdar, 11/2003 Česká lesnická společnost a pobočka PRO SILVA BOHEMICA ve spolupráci s LČR, s. p., lesní správou Šternberk, pod odbornou záštitou ministerstva zemědělství uspořádaly ve Šternberku 7. října 2003 celostátní seminář na téma Péče o porostní zásobu a problematika přesíleného jehličnatého dřeva. Celý článek
Kamil Beznoska, Vladimír Pešl Pro Silva Bohemica na exkurzi v Rakousku Lesu zdar, 7-8/2003 Zpráva z exkurze 26.-28.6.2003 v Burgenlandsku a Štýrsku Celý článek
Ludvík Uhlíř Odkaz opočenského lesního hospodářství Lesu zdar, 9/2001 Ve dnech 17. a 18. května se v Opočně uskutečnil celostátní seminář pod názvem „Odkaz opočenského lesního hospodářství Huga Koniase“. Organizátoři – Česká lesnická společnost – pobočka Pro Silva Bohemica, Výzkumná stanice VÚLHM Opočno, Lesy ČR, s. p., s patronací ministerstva zemědělství a Národního lesnického komitétu – mohli být nanejvýš spokojeni jak se zájmem – přítomno bylo na 130 účastníků, tak s pozorností, která byla věnována terénním exkurzím, předneseným referátům i odborným diskusím. Celý článek
Jan Řezáč Exkurze na lesním majetku pana barona Rotenhana Lesu zdar, 6/2001 Zpráva o exkurzi pořádané s.p. LČR. Sepsáno formou diskuse redaktora se dvěma účastníky – Jiřím Kopicem a Vladimírem Krchovem. Celý článek