Motto:

„Přehajovati zvěř na úkor honbiště a na účet a ke škodě cizích zájmů je počínání nemyslivecké, neboť myslivec má býti strážcem a upravovatelem rovnováhy mezi zvěří a zemědělskou kulturou“. Antonín Dyk, Malá myslivost, 1934


V této sekci jsou chronologicky seřazeny všechny příspěvky týkající se myslivecké legislativy a dlouhodobě neřešených problémů české myslivosti. Další články, týkající se spíše praktického řešení nadměrných škod zvěří, najdete v sekci Škody způsobené zvěří.

Nové od 30.6.2024: Novela zákona o myslivosti 2024 – mediální ohlasy

Nové od 25.6.2024: Metodický pokyn k aplikaci § 37 zákona o myslivosti, vydaný MZe, týkající se změn plánu mysliveckého hospodaření zajišťující úpravu početních stavů zvěře, který je určen orgánům státní správy myslivosti

Nové od 24.6.2024: Společná tisková zpráva Asociace soukromého zemědělství ČR, Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR, Českého svazu ochránců přírody, Pro Silva Bohemica, České společnosti ornitologické, Hnutí DUHA a Spolku vlastníků honebních pozemků:
LESNÍCI, ZEMĚDĚLCI A OCHRÁNCI PŘÍRODY SPOLEČNĚ VYZÝVAJÍ POSLANECKOU SNĚMOVNU K PŘIJETÍ NOVELY ZÁKONA O MYSLIVOSTI

Nové od 24.6.2024: Novela zákona o myslivosti – základní informace (pro média)

Připomínky PSB k vládnímu návrhu novely zákona o myslivosti v mezirezortním připomínkovém řízení, stav k 4.12.2023, kdy byl termín zaslání připomínek na MZe. Připomínky se vztahují k tomuto dokumentu: Platné znění novelizovaných částí zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn.

Stanovisko LDF MENDELU k záměru úpravy velikosti honiteb v rámci připravované novelizace zákona o myslivosti. Publikováno 26.3.2023

Dopis z 3.12.2022 ministru Nekulovi k novele zákona o myslivosti, kde představitelé sedmi organizací, zastupujících velkou část zemědělců, lesníků a ochránců přírody shrnují své požadavky, které by měla obsahovat novela zákona o myslivosti, kterou hodlá vláda předložit v polovině roku 2023. Publikováno 5.12.2022

Škody zvěří jako limitující faktor obnovy lesa. Kamil Turek, ÚHÚL F-M. Prezentace Kamila Turka o výsledcích monitoringu škod zvěří mj. na základě kontrolních a srovnávacích ploch, přednesená na konferenci v Jeseníkách 6.10.2022. Publikováno 24.11.2022

Aktivní management populací zvěře a jeho vliv na dynamiku odrůstání lesních kultur. Zdeněk Macháček, 26.10.2022. Publikováno 16.11.2022

Vhodné způsoby hospodaření se zvěří a její ochrana. Audiozáznam ze semináře pořádaného ČMMJ a MZe v r. 2021. Publikováno 16.11.2022

Dokumenty ze semináře „Škody zvěří v kontextu povinností OLH a možností menších vlastníků lesů“ v Javorníku u Českého Dubu 19.10.2021

Společný tiskový komentář spolků lesníků, vlastníků pozemků a ochránců přírody k petici ČMMJ “Za zachování spolkové myslivosti” – Publikováno 11.5.2021

VZOR – Žádost o snížení stavů zvěře ve smyslu § 39 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti – Publikováno 3.5.2021

VZOR – žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – Publikováno 3.5.2021

Záznam tiskové konference 8 spolků k novele ZoM dne 21.4.2021

Co se děje v Poslanecké sněmovně? – 15.4.2021 – Článek osvětluje aktuální dění kolem projednávání novely myslivecké legislativy (Svetmyslivosti.cz) – ke stažení v pdf Publikováno 15.4.2021

Přílohy – vše ke stažení v zip:

Hospodárenie v lesoch Bavorska (3. časť): Platí zásada lespred zverou – Publikováno 12.4.2021 – Popis řízení myslivosti v Bavorsku (Lesmedium.sk)

Společná tisková zpráva osmi spolků: Nezvládnuté stavy jelena siky decimují přírodu – Publikováno 15.4.2021 (Silvarium)

Společná TZ osmi spolků vlastníků pozemků, sedláků, lesníků a ekologů v vládnímu návrhu novely zákona o myslivosti – Publikováno 26. 3. 2021

Srovnání výše lovu v ČR se zahraničím – rešerše – Publikováno 26.3.2021

Relevantní citace týkající se škod zvěří ze Zpravodajů ochrany lesa, vydávaných VÚLHM – rešerše – Publikováno 26.3.2021

VZOR-Podnět k výkonu dozoru v myslivosti a k zahájení řízení z moci úřední – Publikováno 17. 12. 2020

Přestavba lesa vyžaduje lov – 1. vydání (včetně překladu saské metodiky) – Publikováno 11. 9. 2020

Přestavba lesa vyžaduje lov – 2., doplněné vydání (ale bez překladu saské metodiky) – Publikováno 19.5.2021

Věra Petrová: Proč právě pět set hektarů? (Zemědělec) – Publikováno 18. 7. 2020

Komentář k vládní novele Zákona o myslivosti (ZoM) 1. 7. 2020

Otázky PSB pro MZe k novele ZoM16. 6. 2020

Saský model řízení myslivosti12. 2. 2020

Jan Duda v HunterTV5. 2. 2020

Saské státní lesy: Přestavba lesa vyžaduje lov30. 1. 2020

PSB je připomínkovým místem pro novelu zákona o myslivosti25. 1. 2020

Rozhovor Hunter TV s Janem Dudou17. 11. 2019

Škody zvěří v ČR – inventarizace 20151. 10. 2019

Stanovisko k novele lesního zákona a zákona o myslivosti9. 9. 2019

přílohy:

Aleš Erber: Analýza škod zvěří 20199. 9. 2019

K novele zákona o myslivosti19. 8. 2019. Výzva předsedy Pro Silva Bohemica subjektům se vztahem k myslivosti k pokusu o nalezení shody o nutných změnách v zákoně o myslivosti, které by měly umožnit obnovu druhově a strukturně bohatších, tedy i odolnějších lesů po nynější katastrofální kůrovcové kalamitě

přílohy:

Tomáš Foit: Přestavba lesa lovem aneb myslivost jako klíčový pěstební úkon18. 8. 2019

Návrh na změnu zákona o myslivosti18. 6. 2019. Poslanci Válek a Holomčík podali pozměňovací návrh k vládnímu návrhu novely lesního zákona, kterým chtějí zasáhnout do zákona o myslivosti a změnit způsob stanovení plánu lovu a stanovit povinnost předkládání markantů orgánu státní správy myslivosti. Návrh byl v prvním čtení odmítnut Zemědělským výborem i Výborem pro životní prostředí.

Proč lesy potřebují změnit zákon o myslivosti13. 6. 2019. V rámci probíhající diskuse k novele lesního zákona byl předseda Pro Silva Bohemica Milan Hron pozván na seminář do PSP dne 10.6.2019, kde argumentoval ve prospěch legislativních změn, které jsou důležité pro obnovu pestřejších a stabilnějších lesů po kůrovcové kalamitě. Prezentace-pptx, prezentace-pdf

Prohlášení účastníků semináře v Kryštofově Údolí 21.9.2018 k problematice nadměrného poškozování lesa spárkatou zvěří27. 9. 2018

Komentované stanovisko k navrhované novele Zákona o myslivosti8. 3. 2018