Přechod k nepasečnému hospodaření v sušších lužních polohách – Kačina, LČR, s.p. LS Nymburk – exkurze 6.10.2009: