Členská schůze PSB, odborný seminář a exkurze

Published On: 11. 6. 2023By Categories: Novinky, Pro lesníky

Dne 25. – 26. 5. 2023 proběhla výroční členská schůze PSB spojená s odborným seminářem a exkurzí do lesů ve vlastnictví Ostravsko-opavské diecéze na revíru Baraní u Bílé v Beskydech. Členská schůze mimo jiné odsouhlasila zvýšení členského příspěvku od r. 2024 na 200 Kč se zachováním slev.

Program semináře zahrnoval přednášky o historii lesů a lesnickém hospodaření v oblasti Bílé, o péči o lesy v CHKO Beskydy, o přírodním vývoji lesa v NPR Salajka, o perspektivách jedle bělokoré v Beskydech a o výsledcích statistické provozní inventarizace v DONH Pod Vjadačkou. Exkurzí na revíru Baraní provedl účastníky revírník Petr Kaděrka. Exkurze byla završena malou oslavou životního jubilea prof. Vladimíra Tesaře, zakladatele a prvního předsedy PSB, a odhalením “Tesařova stromořadí” u hájenky Doroťanka.

Část účastníků po ukončení akce ještě navštívila NPR Salajka v doprovodu zástupce CHKO Beskydy Tomáše Myslikovjana.

Akce se zúčastnilo přibližně 100 účastníků včetně hostů z Pro Silva Slovakia.

Prezentace:

Fotky z akce

Trasa exkurze na revíru Baraní

Výroční zpráva

Zpráva o hospodaření

Zpráva kontrolní komise

Zápis a usnesení

 

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...

Členská schůze PSB, odborný seminář a exkurze

Published On: 11. 6. 2023By Categories: Novinky, Pro lesníky

Dne 25. – 26. 5. 2023 proběhla výroční členská schůze PSB spojená s odborným seminářem a exkurzí do lesů ve vlastnictví Ostravsko-opavské diecéze na revíru Baraní u Bílé v Beskydech. Členská schůze mimo jiné odsouhlasila zvýšení členského příspěvku od r. 2024 na 200 Kč se zachováním slev.

Program semináře zahrnoval přednášky o historii lesů a lesnickém hospodaření v oblasti Bílé, o péči o lesy v CHKO Beskydy, o přírodním vývoji lesa v NPR Salajka, o perspektivách jedle bělokoré v Beskydech a o výsledcích statistické provozní inventarizace v DONH Pod Vjadačkou. Exkurzí na revíru Baraní provedl účastníky revírník Petr Kaděrka. Exkurze byla završena malou oslavou životního jubilea prof. Vladimíra Tesaře, zakladatele a prvního předsedy PSB, a odhalením “Tesařova stromořadí” u hájenky Doroťanka.

Část účastníků po ukončení akce ještě navštívila NPR Salajka v doprovodu zástupce CHKO Beskydy Tomáše Myslikovjana.

Akce se zúčastnilo přibližně 100 účastníků včetně hostů z Pro Silva Slovakia.

Prezentace:

Fotky z akce

Trasa exkurze na revíru Baraní

Výroční zpráva

Zpráva o hospodaření

Zpráva kontrolní komise

Zápis a usnesení

 

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...