Demonstrační objekty (DO) jsou jednou z důležitých součástí šíření myšlenky přírodě blízkého obhospodařování lesů. Představují příklady nepasečných způsobů hospodaření v různém stupni pokročilosti a v rozdílných přírodních i ekonomických podmínkách.

V této sekci jsou uvedeny pouze demonstrační objekty většího územního rozsahu zřízené před r. 2017 na základě návrhu metodiky Ing. Miroslava Sloupa. V některých DO mohou být zřízeny Demonstrační objekty nepasečného hospodaření (DONH) s demonstračními plochami (DP), tzn. objekty menšího rozsahu, avšak s podrobným periodicky opakovaným měřením stromů podle metodiky Jiřího Zahradníčka.

Na přípravě ukázek z jednotlivých objektů se kromě níže uvedených autorů textu průvodců podíleli různou měrou Milan Hron, Jiří Remeš, Miroslav Sloup, Jiří Souček, Vladimír Tesař, Tomáš Vrška, Jiří Zahradníček. Popisy demonstračních objektů vznikly i díky podpoře MZe a ÚHÚL.

Demonstrační objekt Běstvina (Pavel Starý)

Demonstrační objekt Boží Dar (Karel Picura)

Demonstrační objekt Cvilín (Milan Košulič)

Demonstrační objekt Klepačov (anglicky)

Demonstrační objekt Kocanda (Pavel Bednář)

Demonstrační objekt Královský hvozd (Miroslav Sloup)

Demonstrační objekt Praha (Dan Frantík)

Demonstrační objekt Sokolíčko (Libor Janda)