Demonstrační objekty 2017 a 2018

V sekci Objekty je umístěna vstupní dokumentace všech 15 demonstračních objektů nepasečného hospodaření založených v letech 2017 a 2018, včetně detailních dendrometrického šetření vložených hektarových demonstračních ploch.