Doporučení ke způsobům užívání honiteb

Published On: 21. 12. 2022By Categories: Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

V sekci “Škody zvěří” jsou doporučení Jiřího Kamlera a Martina Flory (aktualizováno dle připomínek), která se týkají jak obecně forem užívání honiteb, tak doporučení konkrétních ujednání v případě, že se držitel honitby rozhodne honitbu pronajímat. Letité zkušenosti ukazují, že pronajímání honiteb není právě nejvhodnější formou, pokud chceme dosáhnout vyváženého vztahu mezi zvěří a lesem…

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...

Doporučení ke způsobům užívání honiteb

Published On: 21. 12. 2022By Categories: Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

V sekci “Škody zvěří” jsou doporučení Jiřího Kamlera a Martina Flory (aktualizováno dle připomínek), která se týkají jak obecně forem užívání honiteb, tak doporučení konkrétních ujednání v případě, že se držitel honitby rozhodne honitbu pronajímat. Letité zkušenosti ukazují, že pronajímání honiteb není právě nejvhodnější formou, pokud chceme dosáhnout vyváženého vztahu mezi zvěří a lesem…

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...