Následující publikace a propagační materiál si můžete objednat vyplněním objednávkového formuláře:

Přejít na objednávkový formulář


Publikace

Sborník abstraktů ze semináře “Diferencovaný přístup k post-kalamitní obnově lesů“, konaného 1. a 2. 11. 2023 v Jetřichovicích a Chřibské v NP České Švýcarsko.

Ukázka (Sborník ke stažení v pdf)

Zdarma

Objednat

Dušan Utinek: Malé lesy, velké starosti. 1. vyd. Praha: Asociace soukromého zemědělství ČR, 2023.139 s.
Netradičně pojatá příručka nejen pro vlastníky malolesů a jejich odborné lesní hospodáře.Ukázka (kniha ke stažení v pdf)Zdarma

Objednat

Vyprodáno! Milan Košulič st.: Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu. 1. vyd. Brno: FSC ČR, o.s., 2010. 452 s. ISBN 978-80-254-6434-2

Cena 400 Kč

Ukázka     Zajímám se o dotisk

 

Jan Metzl, Milan Košulič st.: 100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem. Páté aktualizované a rozšířené vydání. Brno: FSC ČR, 2018. ISBN 80-239-6766-5

UkázkaMožno objednat u FSC ČR:   Objednat

 

Pavel Bednář, Jiří Bína: 25 let přestavby stejnorodých a stejnověkých porostů smrku ztepilého a uplatnění principů Pro Silva na Kocandě. Lesnický úsek Kocanda 2018. ISBN 978-80-7417-163-5

131 Kč, pro členy zdarma

UkázkaObjednat

Vladislav Ferkl: Může být nepasečný – výběrný způsob alternativou pro naše lesy?

FERKL, Vladislav. Může být nepasečný – výběrný způsob alternativou pro naše lesy?. 2. nezměněné vydání. Brno: Pro Silva Bohemica, 2021. ISBN 978-80-908071-0-5.

200 Kč, pro členy zdarma

ObsahUkázka – Objednat 

VYPRODÁNO!  Henry Biolley: Hospodářské lesní zřízení na podkladě stálého průzkumu lesa, zvláště pak metoda kontrolní

150 Kč, pro členy zdarma

ObsahUkázkaZajímám se o dotisk

V případě, že si knihu objednáte, budete zařazeni mezi zájemce o případný dotisk

VYPRODÁNO! Jan Metzl: Lesníkovo procitnutí

Paměti lesníka, který stál u počátků přírodě blízkého hospodaření v Jeseníkách

100 Kč, pro členy zdarma

ObsahUkázkaZajímám se o dotisk

V případě, že si knihu objednáte, budete zařazeni mezi zájemce o případné nové vydání

VYPRODÁNO! Kolektiv: Přestavba lesa vyžaduje lov – 1. vydání

Zdarma

Ke stažení

 


Propagační předměty

Logo PSB, kruhová samolepka na auto, průměr 12 cm.

Cena 18 Kč

Objednat

Logo PSB, placka se zavíracím špendlíkem, průměr 3,5 cm.

Cena 8 Kč

Objednat

 


Přejít na objednávkový formulář