Ekologické lesnictví, představení koncepce s exkurzí na DONH Samechov

Published On: 6. 10. 2023By Categories: Novinky, Pro lesníky

DONH Samechov je prvním demonstračním objektem Pro Silva Bohemica v ČR, zaměřeným na koncept ekologického lesnictví a jeho základní atributy: hospodaření při zachování biodiverzity, napodobování režimu přírodních disturbancí s využitím tzv. biologického dědictví disturbancí. Na on-line semináři 3.10.2023 večer byla představena koncepce a její základní myšlenky i praktické zkušenosti s tímto hospodařením. Součástí semináře byla moderovaná diskuse o tomto v ČR novém hospodářském konceptu.

Při následné exkurzi do DO Samechov 5.10.2023 se diskutovalo přímo u konkrétních ukázek v porostech.

V diskusi zazněly mimo jiné tyto myšlenky:

Nutností je vyjasnění pojmu “Ekologické lesnictví”. Lze jej chápat jednak (1) v úzkém pojetí (sensu stricto), tak, jak bylo představeno v úvodním on-line semináři, tzn. jako hospodaření v rámci mezí daných přirozeným režimem disturbancí se zachováním určité části tzv. biologického dědictví (mrtvé dříví, biotopové stromy, prostorové struktury vzniklé disturbancí…), jednak (2) v širším pojetí jako forma přírodě blízkého hospodaření, využívající v různé míře různých prvků konceptu ekologického lesnictví, zejména např. ponechávání dostatečného množství stojícího i ležícího mrtvého dříví, zejména silného, využívání přirozeně vzniklých mezer při obnově lesa sukcesí, těžby výrazně nerovnoměrnou intenzitou (nepravidelné, ale trvalé prolomení zápoje), využívání sukcese atd.

Mnozí účastníci konstatovali, že různé prvky ekologického lesnictví běžně využívají, aniž by to takto nazývali.

Ekonomická újma, která vlastníkovi tímto způsobem hospodaření vzniká (nikoliv nutně vždy a nikoliv u každého opatření) kontrastuje s dosavadní neschopností vyčíslit a ocenit přínosy zvýšené biodiverzity pro kvalitu lesní půdy a tím i případné zvýšení produkce a hlavně hospodářské jistoty vyplývající z vyšší odolnosti a adaptability takto obhospodařovaných lesů.

Důležitým aspektem je zvýšení biodiverzity v rámci krajiny, tedy zohlednění krajinného měřítka při využití různých způsobů hospodaření včetně “nášlapných kamenů” tvořených bezzásahovými ZCHÚ.

Je nepochybné, že v současnosti je při hospodaření v lesích stále preferován produkční přístup (a to i v rámci přírodě blízkého hospodaření) a každé omezení je většinou vlastníků vnímáno jako ekonomická újma, ačkoliv mnohá omezení jsou v podstatě investicí do vlastního majetku, byť zatím nevyčíslitelnou. Autor příspěvku považuje tento seminář za příležitost k zahájení diskuse o změně tohoto produkčního přístupu směrem k hledání vyváženosti s přístupem zohledňujícím biodiverzitu a péči o půdu.

Milan Košulič (autor bude vděčný za připomínky, případně doplnění k tomuto příspěvku)

 

Záznam on-line semináře

Petr Kjučukov: Popis DONH Samechov – základní údaje (obdrželi účastníci na místě, jde o zkrácenou verzi kompletního průvodce ukázkami)

Prezentace jednotlivých přednášejících: Miroslav Svoboda, Tomáš Vrška (bude doplněno), Petr Kjučukov

Literatura, vztahující se k tématu:

Petr Kjučukov: Klíčové faktory pro ochranu lesní biodiverzity ve střední Evropě: Review

Ekologické lesnictví je myšlenka, nikoliv univerzální recept. Rozhovor s Petrem Kjučukovem v LP 12/2022

Petr KjučukovLesnický management a ochrana biodiverzity. Disertační práce, 2022

Miloslav Singer: Ekologické lesnictví. Internetový časopis

Radek Bače, Miroslav Svoboda: Management mrtvého dřeva v hospodářských lesích

Aplikace “Lesodiverzita” pro evidenci biotopových stromů a jejich podrobný popis

 

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...

Ekologické lesnictví, představení koncepce s exkurzí na DONH Samechov

Published On: 6. 10. 2023By Categories: Novinky, Pro lesníky

DONH Samechov je prvním demonstračním objektem Pro Silva Bohemica v ČR, zaměřeným na koncept ekologického lesnictví a jeho základní atributy: hospodaření při zachování biodiverzity, napodobování režimu přírodních disturbancí s využitím tzv. biologického dědictví disturbancí. Na on-line semináři 3.10.2023 večer byla představena koncepce a její základní myšlenky i praktické zkušenosti s tímto hospodařením. Součástí semináře byla moderovaná diskuse o tomto v ČR novém hospodářském konceptu.

Při následné exkurzi do DO Samechov 5.10.2023 se diskutovalo přímo u konkrétních ukázek v porostech.

V diskusi zazněly mimo jiné tyto myšlenky:

Nutností je vyjasnění pojmu “Ekologické lesnictví”. Lze jej chápat jednak (1) v úzkém pojetí (sensu stricto), tak, jak bylo představeno v úvodním on-line semináři, tzn. jako hospodaření v rámci mezí daných přirozeným režimem disturbancí se zachováním určité části tzv. biologického dědictví (mrtvé dříví, biotopové stromy, prostorové struktury vzniklé disturbancí…), jednak (2) v širším pojetí jako forma přírodě blízkého hospodaření, využívající v různé míře různých prvků konceptu ekologického lesnictví, zejména např. ponechávání dostatečného množství stojícího i ležícího mrtvého dříví, zejména silného, využívání přirozeně vzniklých mezer při obnově lesa sukcesí, těžby výrazně nerovnoměrnou intenzitou (nepravidelné, ale trvalé prolomení zápoje), využívání sukcese atd.

Mnozí účastníci konstatovali, že různé prvky ekologického lesnictví běžně využívají, aniž by to takto nazývali.

Ekonomická újma, která vlastníkovi tímto způsobem hospodaření vzniká (nikoliv nutně vždy a nikoliv u každého opatření) kontrastuje s dosavadní neschopností vyčíslit a ocenit přínosy zvýšené biodiverzity pro kvalitu lesní půdy a tím i případné zvýšení produkce a hlavně hospodářské jistoty vyplývající z vyšší odolnosti a adaptability takto obhospodařovaných lesů.

Důležitým aspektem je zvýšení biodiverzity v rámci krajiny, tedy zohlednění krajinného měřítka při využití různých způsobů hospodaření včetně “nášlapných kamenů” tvořených bezzásahovými ZCHÚ.

Je nepochybné, že v současnosti je při hospodaření v lesích stále preferován produkční přístup (a to i v rámci přírodě blízkého hospodaření) a každé omezení je většinou vlastníků vnímáno jako ekonomická újma, ačkoliv mnohá omezení jsou v podstatě investicí do vlastního majetku, byť zatím nevyčíslitelnou. Autor příspěvku považuje tento seminář za příležitost k zahájení diskuse o změně tohoto produkčního přístupu směrem k hledání vyváženosti s přístupem zohledňujícím biodiverzitu a péči o půdu.

Milan Košulič (autor bude vděčný za připomínky, případně doplnění k tomuto příspěvku)

 

Záznam on-line semináře

Petr Kjučukov: Popis DONH Samechov – základní údaje (obdrželi účastníci na místě, jde o zkrácenou verzi kompletního průvodce ukázkami)

Prezentace jednotlivých přednášejících: Miroslav Svoboda, Tomáš Vrška (bude doplněno), Petr Kjučukov

Literatura, vztahující se k tématu:

Petr Kjučukov: Klíčové faktory pro ochranu lesní biodiverzity ve střední Evropě: Review

Ekologické lesnictví je myšlenka, nikoliv univerzální recept. Rozhovor s Petrem Kjučukovem v LP 12/2022

Petr KjučukovLesnický management a ochrana biodiverzity. Disertační práce, 2022

Miloslav Singer: Ekologické lesnictví. Internetový časopis

Radek Bače, Miroslav Svoboda: Management mrtvého dřeva v hospodářských lesích

Aplikace “Lesodiverzita” pro evidenci biotopových stromů a jejich podrobný popis

 

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...