Hospodárenie v lesoch Bavorska (3. časť) Platí zásada les pred zverou

Slovenský lesnický server Lesmedium.sk zveřejnil seriál článků Ing. Martina Mokráně o jeho poznatcích z působení v bavorských lesnických institucí. Jeho zevrubný popis řízení myslivosti v Bavorsku doplňuje informace, které máme ze Saska.