Jan Metzl

Published On: 26. 1. 2020By Categories: Ceny PSB

Narozen 22. 12. 1938 v Praze. Po maturitě v r. 1958 na Střední lesnické škole v Hranicích nastoupil na LZ Trhanov. Po vojně v r. 1961 přešel do Jeseníků na LZ Krnov jako technik na polesí Ježník. Brzy se zde stal polesným a také založil rodinu. Na polesí Ježník zavedl podrostní hospodářství a mimo jiné založil mnoho jedlových a bukových kotlíků, které přečkaly normalizační dobu a jsou dnes začleněny ve výtečně obhospodařovaných lesích města Krnova. Po roce 1968 musel z funkce polesného odejít a byl přijat jako manipulant na dřevoskladu sousedního LZ Město Albrechtice. Zde se opět brzy stal polesným na polesí Holčovice, avšak opět zasáhla politika, a tak jeho kariéra polesného definitivně skončila a následovaly různé technické funkce na LZ. Nové plodné období začalo pro J. Metzla po roce 1990 a zejména po založení LČR. Jako jeden z nemnohých absolventů zkoušky pro odborné lesní hospodáře z 60. let, kteří ještě po revoluci byli v činné službě, se stal lesním správcem na horské LS Karlovice ve Slezsku. Zde inicioval výraznou změnu hospodaření směrem k přírodě blízkým způsobům a vychoval v tomto duchu řadu revírníků. Je dlouholetým aktivním členem PSB.Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...

Jan Metzl

Published On: 26. 1. 2020By Categories: Ceny PSB

Narozen 22. 12. 1938 v Praze. Po maturitě v r. 1958 na Střední lesnické škole v Hranicích nastoupil na LZ Trhanov. Po vojně v r. 1961 přešel do Jeseníků na LZ Krnov jako technik na polesí Ježník. Brzy se zde stal polesným a také založil rodinu. Na polesí Ježník zavedl podrostní hospodářství a mimo jiné založil mnoho jedlových a bukových kotlíků, které přečkaly normalizační dobu a jsou dnes začleněny ve výtečně obhospodařovaných lesích města Krnova. Po roce 1968 musel z funkce polesného odejít a byl přijat jako manipulant na dřevoskladu sousedního LZ Město Albrechtice. Zde se opět brzy stal polesným na polesí Holčovice, avšak opět zasáhla politika, a tak jeho kariéra polesného definitivně skončila a následovaly různé technické funkce na LZ. Nové plodné období začalo pro J. Metzla po roce 1990 a zejména po založení LČR. Jako jeden z nemnohých absolventů zkoušky pro odborné lesní hospodáře z 60. let, kteří ještě po revoluci byli v činné službě, se stal lesním správcem na horské LS Karlovice ve Slezsku. Zde inicioval výraznou změnu hospodaření směrem k přírodě blízkým způsobům a vychoval v tomto duchu řadu revírníků. Je dlouholetým aktivním členem PSB.Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...