Jiří Truhlář

Published On: 26. 1. 2020By Categories: Ceny PSB

Narozen 2. 9. 1933 v Horních Bojanovicích, okr. Znojmo. V roce 1955 absolvoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. V letech 1956-1960 pracoval jako zařizovatel v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů ve Žďáru nad Sázavou, následně v období 1961-1963 v Brně. Zde se podílel na hospodářské úpravě lesů Školního lesního závodu VŠZ v Brně. Zdejší příroda mu učarovala, a tak počátkem roku 1964 přichází na tento dnešní Školní lesní podnik Masarykův les Krtiny MZLU v Brně do funkce vedoucího účelového oddělení a později zástupce ředitele. Na školním lesním podniku pracoval až do konce roku 1999. Dlouhodobě se věnoval převodu pasečného lesa na les výběrný na objektu Klepačov, zaměřoval se i na další modely nepasečného obhospodařování lesa, omezování holosečí, tvorbu smíšených porostů, využívání přirozené obnovy. Souběžně se věnoval také hospodářské úpravě lesů, dendrologii, lesnické typologii, ochraně přírody a lesní estetice a dokázal vnímat lesnictví jako komplexní disciplínu i v praxi. Proto není náhodou, že společně s Vladimírem Tesařem, spolužákem a životním souputníkem, společně založili českou pobočku Pro Silva Bohemica, na jejíž činnosti se dosud aktivně podílí.

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...

Jiří Truhlář

Published On: 26. 1. 2020By Categories: Ceny PSB

Narozen 2. 9. 1933 v Horních Bojanovicích, okr. Znojmo. V roce 1955 absolvoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. V letech 1956-1960 pracoval jako zařizovatel v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů ve Žďáru nad Sázavou, následně v období 1961-1963 v Brně. Zde se podílel na hospodářské úpravě lesů Školního lesního závodu VŠZ v Brně. Zdejší příroda mu učarovala, a tak počátkem roku 1964 přichází na tento dnešní Školní lesní podnik Masarykův les Krtiny MZLU v Brně do funkce vedoucího účelového oddělení a později zástupce ředitele. Na školním lesním podniku pracoval až do konce roku 1999. Dlouhodobě se věnoval převodu pasečného lesa na les výběrný na objektu Klepačov, zaměřoval se i na další modely nepasečného obhospodařování lesa, omezování holosečí, tvorbu smíšených porostů, využívání přirozené obnovy. Souběžně se věnoval také hospodářské úpravě lesů, dendrologii, lesnické typologii, ochraně přírody a lesní estetice a dokázal vnímat lesnictví jako komplexní disciplínu i v praxi. Proto není náhodou, že společně s Vladimírem Tesařem, spolužákem a životním souputníkem, společně založili českou pobočku Pro Silva Bohemica, na jejíž činnosti se dosud aktivně podílí.

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...