Články v kategorii „Pro lesníky“

Příspěvky pro lesníky a odbornou veřejnost

Novinky 1.12.2023

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Zveřejňujeme pozvánku na přednášku o nových, mnohdy přelomových poznatcích o původnosti modřínu opadavého na našem území. Na výzkumu se aktivně podíleli také někteří členové PSB. Přednáška bude v pondělí 4. 12. 2023 v 17:15 hod v Krajinově posluchárně Katedry botaniky PřF, Benátská 2.
Připojení online: https://meet.google.com/nsi-tnta-spn

Webové stránky projektu: https://www.poznejmodrin.cz/

Rezervujte si ve svém kalendáři termín 16. – 17. května 2024, kdy se v Rožmitále pod Třemšínem uskuteční dvoudenní volební výroční členská schůze. Volit budeme podle stanov na další tři roky nového předsedu, členy výboru a členy kontrolní komise. Schůze bude opět spojena s odborným seminářem a exkurzí v lesích Arcibiskupství pražského v okolí Třemšína.

V prosincovém čísle magazínu Trutnovinky vyšel rozhovor s prof. Josefem Fantou. Rozhovor najdete na str. 13-14 PDF verze, resp. na str. 24-26 tištěné verze.

Více informací

O původnosti modřínu opadavého v Čechách

Novinky, Pro lesníky

Aktualizace 14.12.2023 – dosavadní výstupy projektu ke stažení.

4. prosince jsme měli příležitost zúčastnit se přednášky o nových poznatcích o původnosti modřínu opadavého na našem území, získaných v rámci projektu LARIXUTOR, na kterém se aktivně podílejí také někteří členové PSB. Dnes byly zveřejněny výzkumné zprávy, kterých se přednáška týkala.

Logo projektu:

Více informací

Novinky 17.11.2023

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Novela Zákona o myslivosti je v mezirezortním připomínkovém řízení. Lhůta pro připomínky je do 4.12.2023. Přímý odkaz na Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (formát docx ke stažení).

V knihkupectví Lesnické práce jsou k dispozici nové učebnice pro střední lesnické školy: Pěstování lesů a Lesnický slovník anglicko-český / česko-anglický pro střední školy. Z úvodního slova generálního ředitele LČR Dalibora Šafaříka v „Pěstění lesů“ citujeme: „Milé studentky a studenti, způsoby obnovy a pěstování lesů, které používá a bude používat moderní, vysoce odborně zdatný lesník, musí nezbytně reagovat na měnící se klima a jeho obtížně předvídatelný vývoj. Tato změna vede k proměně druhové skladby lesů s převahou smíšených, bohatě strukturovaných porostů odolnějších vůči suchu, citlivému využívání půdy a vodních zdrojů i využívání tvořivých sil přírody a přírodních procesů. Tomuto přístupu nás ostatně učil už profesor Josef Konšel ve svém Stručném nástinu tvorby a pěstění lesů v biologickém ponětí. …“ Nutno dodat, že od dob Josefa Konšela se v lesnictví a hlavně v lesnické vědě událo velmi mnoho a zejména se dramaticky změnily podmínky pro existenci lesů. Jak a zda vůbec na tyto změny reagovala nová učebnice pěstění lesů, nechť posoudí čtenáři sami.

Po rozebrání knihy Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu evidujeme pokračující zájem o tuto knihu, a to u nás i na Slovensku. Proto se připravuje dotisk 1. vydání z r. 2010 (ukázka z knihy). Pro předběžné zjištění zájmu o tuto knihu spustili kolegové z Pro Silva Slovakia dotazník, kde se mohou nezávazně přihlásit i zájemci z ČR.

 

 

 

Více informací

Novinky 10.11.2023

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Lesník a sedlák Daniel Pitek reaguje na mýty, které opakovaně do veřejnosti vypouští ČMMJ: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/daniel-pitek-po-novele-zakona-o-myslivosti-urcite-nedojde-k-vystrileni-zvere

Studie Antonína Martiníka a Jiřího Krásenského SPONTÁNNÍ OBNOVA JEDLE BĚLOKORÉ POD POROSTY S PŘEVAHOU TOPOLU OSIKY uvádí výsledky výzkumu dvou sukcesních ploch na severní Moravě po disturbancích v raných 90. letech 20. stol. Citace závěru studie: „Provedená šetření ukázala, že konkrétní proběhnuvší disturbance je v zájmové oblasti spojena se značným potenciálem sukcese k tvorbě nového lesa. Parametry horní etáže asi třicetiletých porostů s převahou osiky nevylučují jejich hospodářské využití, byť hospodářský potenciál (kvalita) těchto porostů nebyl podrobně analyzován. Přítomnost jedle, jakož i ostatních dřevin ve spodní etáži těchto „přípravných“ porostů naznačuje jejich další pěstební možnosti. Dlouhodobá kontinuální spontánní obnova jedle i ostatních dřevin v těchto porostech probíhá zcela odlišně než je běžně doporučovaná praxe v lesích hospodářských, založená na jednorázové podsadbě přípravných porostů. Přírodě bližší postupy obnovy lesů by tak měly reflektovat tuto kontinuitu. Limitem úspěšného odrůstání jedle, ale i ostatních dřevin, je v daných podmínkách zvěř.“

V e-shopu PSB byly přidány dvě publikace: Dušan Utinek: Malé lesy, velké starosti a Sborník abstraktů ze semináře „Diferencovaný přístup k post-kalamitní obnově lesů“, konaného 1. a 2. 11. 2023 v Jetřichovicích a Chřibské v NP České Švýcarsko. Pro obě publikace je k dispozici omezený počet výtisků zdarma k zaslání (objednatel uhradí jen poštovné).

Novinky v této rubrice (Bleskové zprávy) jsou trvale dostupné v Archivu.

Více informací

Novinky 3.11.2023

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Josef Fanta – státní vyznamenání: https://silvarium.cz/lesnictvi/zakladatel-krnap-prof-josef-fanta-obdrzel-statni-vyznamenani


Vzpomínky na Jiřího Truhláře – video ŠLP Křtiny


Dušan Utinek napsal a ASZ ČR vydala publikaci pro vlastníky malolesů. Kniha je neprodejná, omezený počet výtisků je k dispozici v sídle ASZ ČR a brzy bude také v e-shopu PSB v ceně poštovného. Podrobnosti zde: https://www.asz.cz/clanek/11492/nabidka-publikace-male-lesy-velke-starosti/


Finský velvyslanec na Klokočné: https://silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/finsky-velvyslanec-se-zajimal-o-rentabilni-hospodareni-lesu-cr-na-klokocne-tz-lcr


Adapterra Awards 2023: Projekt Karla Picury Zvyšování rozmanitosti v krušnohorských lesích vybrala odborná porota soutěže do  databáze příkladných adaptačních projektů. V hlasování veřejnosti získal nejvyšší počet hlasů v kategorii volná krajina projekt Regenerace půdy a krajiny Jagava Permafarmy


Dokumenty ze semináře v NP ČŠ


Společný tiskový komentář Asociace soukromého zemědělství ČR, Hnutí DUHA, SVOL – Komory soukromých lesů v ČR, Českého svazu ochránců přírody, Pro Silva Bohemica, České společnosti ornitologické a Spolku vlastníků honebních pozemků

V NOVELE ZÁKONA O MYSLIVOSTI SE ROZHODUJE O OSUDU NAŠICH LESŮ

úterý 31. října 2023

Posun v projednání novely zákona o myslivosti dnes oznámil ministr zemědělství Marek Výborný. Vlastníci půdy, zemědělci, lesníci a ochránci přírody vítají dohodu vládní koalice na tom, že novela zavede plánování lovu podle míry poškození lesů, posílí práva vlastníků – umožní vlastníkům lov na vlastních pozemcích, sníží minimální velikost honitby vlastní a společenstevní a sjednotí ochranu ohrožených živočichů jejich vynětím z tzv. seznamu zvěře ze zákona o myslivosti. Schválení těchto bodů Poslaneckou sněmovnou by naplnilo závazek programového prohlášení vlády.

Stanovisko k návrhu novely zákona myslivosti oznámí organizace sdružující vlastníky, zemědělce, lesníky a ochránce přírody až poté, co se s návrhem ministerstva podrobně seznámí. Návrh ministerstva vnímají jako kompromis. Samy navrhovaly zmenšení minimální velikosti honitby na 200 ha, některé i 115 ha a lov na vlastních pozemcích umožnit vlastníkům od 20 ha. Každopádně ministru Výbornému patří za tento krok velké poděkování.

Důležité je také, aby ministr Výborný nyní pomohl proces předložení a schválení novely co nejvíce urychlit, aby se předešlo tomu, že kvůli očekávaným průtahům v poslanecké sněmovně opět nebude schválen. Členové Českomoravské myslivecké jednoty již nyní obcházejí poslance a přesvědčují je, aby důležitým změnám v mysliveckém zákoně zabránili.

Škody na lesích a zemědělských plodinách způsobované nadměrnými stavy spárkaté zvěře dosahují několika miliard korun ročně. Bez jejich rychlého a významného snížení není možné po kalamitě obnovit odolnější lesy v pestré druhové skladbě [1]. Početnost spárkaté zvěře v krajině totiž nadále nekontrolovaně roste [2].

Za nadále nepřijatelné považujeme zařazení poláka velkého, druhu celosvětově ohroženého podle červeného seznamu IUCN, mezi lovné druhy. Ačkoli chráněné druhy budou ze zákona o myslivosti vypuštěny, celosvětově ohrožený polák, kterého dosud Ministerstvo životního prostředí na seznam chráněných druhů zařadit nestihlo, by na seznamu zvěře zůstal.

Poznámky:

[1] https://hnutiduha.cz/publikace/rovnovaha-v-nasi-krajine-jak-ji-lze-dosahnout-novelou-zakona-o-myslivosti
[2] https://hnutiduha.cz/aktualne/data-csu-ukazala-dalsi-narust-stavu-premnozene-sparkate-zvere-ta-znemoznuje-obnovu-pestrych

Více informací

Diferencovaný přístup k post-kalamitní obnově lesů, seminář 1. – 2. 11. 2023, České Švýcarsko

Novinky, Pro lesníky

Ve dnech 1. a 2. 11. 2023 se uskutečnila exkurze v NP České Švýcarsko s následným seminářem v Chřibské. Exkurzi vedla Dana Vébrová, vedoucí oddělení monitoringu na Správě NP. Účastníci navštívili nejprve porosty na svahu Havraní skály nad Jetřichovicemi, kde shořelo v r. 2006 asi 18 ha lesa a požářiště bylo následně ponecháno k přirozenému vývoji. Další ukázky byly na novém požářišti z r. 2022 u Hřenska. Výsledky monitoringu byly představeny při následujícím semináři v Chřibské 2.11.2023.

Program  –  Seznam přihlášených

Fotky (Milan Košulič)

Sborník abstraktů a popis trasy

Prezentace (se souhlasem autorů, některé prezentace nebylo možné převést do pdf z důvodu zachování použitých animací):

Všechny prezentace ke stažení (*.zip)

Více informací

Státní vyznamenání Josefu Fantovi

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Prezident republiky Petr Pavel udělil dnes, 28. října 2023, profesoru Josefu Fantovi, lesnickému a krajinnému ekologovi, Medaili Za zásluhy 1. stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy. Srdečně blahopřejeme!

Více informací

Novinky 27.10.2023

Bleskové zprávy, Pro lesníky, Pro veřejnost

Na Ekolistu dnes vyšel rozhovor s Karlem Picurou, správcem lesů města Božího Daru a dlouholetým členem Pro Silva Bohemica. V rozhovoru mimo jiné popisuje systém mysliveckého hospodaření, který je blízký tzv. saskému modelu a který pochopitelně přináší výsledky ve zlepšeném stavu lesa.

A Karel Picura podruhé: Se svým projektem Zvyšování rozmanitosti v krušnohorských lesích se zúčastnil letošního ročníku soutěže inspirativních adaptačních projektů Adapterra Awards. Soutěžní projekty budou hodnoceny jak odbornou porotou, tak na základě veřejného hlasování o Cenu sympatie. A v tom si Karlův projekt vůbec nevedl špatně – do chvíle, kdy byly počty hlasů skryty, měl několik stovek hlasů a celou dobu se držel na druhém místě. Výsledky budou vyhlášeny na slavnostní konferenci 1.11.2023 v Praze. Pro ty z vás, kteří byste chtěli vidět celou konferenci v přímém přenosu, je možnost sledování na YouTube nebo na Facebooku od 13:00 do 18:30 hod.

Více informací

Novinky 20.10.2023

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Připravuje se druhé vydání knihy „Ekologie lesa – Jak se les mění a funguje“ kolektivu autorů pod vedením Pavla Rottera a Luboše Purcharta. První vydání je dostupné pouze elektronicky a pro tisk druhého vydání nás zajímá přibližný počet zájemců. Na stránkách PSB je dostupný dotazník, kde můžete projevit nezávazný zájem o koupi knižního vydání. Zájemci, kteří se zde přihlásí, dostanou po vydání knihy informaci o možnosti zakoupení.

Odkaz na anotaci knihy na webu vydavatele

 

Vyšla nová „evropská“ učebnice přírodě blízkého lesnictví autora Arne Pommereninga, profesora univerzity v Umeå (Švédsko). Předmluvu napsal Jean-Philippe Schütz. Autor učebnice ji v e-mailu popsal těmito slovy: 

It is with great pleasure that I can announce the publication of my new textbook on Continuous Cover Forestry (CCF). CCF has always been a special research theme in my career and it is close to my heart. Due to my previous role in the UK and Switzerland and due to the silvicultural experience I made in Britain, Germany, Switzerland and Sweden I have been asked to contribute to the teaching of CCF at SLU, my University. Since I thought there wasn’t really a good English-language international textbook on CCF I could recommend to my students, I sat down and wrote one. Here it is (see also the links below in my signature):

https://www.wiley-vch.de/en?option=com_eshop&view=product&isbn=9781119895305&title=Continuous%20Cover%20Forestry

The book is written in a generic way with no particular reference to any specific country or region but with many examples from the UK, Germany, Switzerland, Austria, Denmark and Sweden. Since there is currently much interest but also confusion about CCF in the world, I think the text is filling an important gap. The book is available as of now and Jean-Philippe Schütz has written the foreword.

Please pass this information on to interested individuals. I am also available for discussions and for guest lectures on this subject.

Arne Pommerening, PhD (Göttingen), Habilitation (Vienna)

Professor in Mathematical Statistics Applied to Forest Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences SLU, Faculty of Forest Sciences, Department of Forest Ecology and Management

Skogsmarksgränd 17, SE-901 83, Umeå, Sweden

 

Dušan Utinek nás provázel při exkurzi v lesích města Moravský Krumlov v r. 2007. V posledních letech publikuje jeden článek za druhým, nejčastěji v Selské revui (časopis ASZ ČR), ale také v Lesnické práci a na Ekolistu, např. tento článek, kde popisuje, jak hospodaří ve vlastním lese. V posledním čísle Selské revue byly publikovány dva články: „Jak na to, aby lesy nebyly jen na dřevo“ a „Promíchat, netřepat! O smíšených lesích II. část„.

 

Více informací

Novinky 13.10.2023

Bleskové zprávy, Pro lesníky

1. Hlasování ve finále Adapterra Awards končí 15. října. Stále ještě můžete hlasovat pro projekt našeho člena Karla Picury „Zvyšování rozmanitosti v lesích Centrálního Krušnohoří“: https://www.adapterraawards.cz/cs/Zvysovani-rozmanitosti-v-krusnohorskych-lesich

2. Naši členové, filmaři Karel a Lucka Svobodovi, dokončili letos v létě nový dokumentární film Naslouchat lesu. Film vznikl jakožto volná inspirace a doplnění k učebnici Ekologie lesa (Jak se les mění a funguje) týmu autorů pod vedením Pavla Rottera a Luboše Purcharta, na které někteří z Vás spolupracovali.

V neděli 8. října v 18:30 měl film premiéru v Brně v kině Art v rámci filmového festivalu Ekofilm. 

Ve čtvrtek 19. října v 16:30 bude film promítán v Praze v rámci filmového festivalu Prague Science Film Fest v aule České zemědělské univerzity. Více infa zde.

Tímto srdečně zveme do kina všechny, které téma lesa, lesnické vědy a přírodě blízkého hospodaření zajímá a rádi by se s námi potkali. Po festivalových premiérách bude film odvysílán na České televizi (termín zatím není znám – dáme Vám vědět) a poté budou zveřejněny rovněž “bonusy”, což budou delší verze rozhovorů s jednotlivými vystupujícími/vědci pro zájemce o větší detail daného tématu.

A o čem film bude?

Kvůli kůrovcovým kalamitám a probíhající klimatické změně lesníci i vědci řeší, jak pečovat o naše hospodářské lesy, aby byly do budoucna odolnější. Jedním z těch, kteří se již přes 20 let snaží o změnu, je lesník ze Svitavska Milan Hron. Jak vlastně vypadají přírodě blízké lesy a na jaké překážky narážejí ti, kteří jdou proti proudu klasického smrkového hospodaření? Důležité kamínky do mozaiky přinesou vybraní čeští vědci zkoumající lesní svět nad i pod zemí. Co říká les lidem, kteří se mu snaží naslouchat?

3. Další příspěvek k návrhům na zvýšení adaptační schopnosti našich lesů: prezentace z přednášky prof. Milana Sanigy na mezinárodní vědecké konferenci Proceedings of central European Silviculture 4. – 6.9.2023 ve Zvolenu: https://kpl.tuzvo.sk/sk/node/3

4. Do archivu PSB byl přidán příspěvek prof. Josefa Fanty ve sborníku ze semináře v Průhonicích 30.3.1999: „Trendy v rozvoji přírodě blízkých forem hospodaření v lesích v evropském kontextu„. Zdá se vám, že to není aktuální? Myslím, že po přečtení si znovu uvědomíte, co vše se mohlo (a mělo) za ty roky změnit a nezměnilo se.

5. Přihlašujte se na seminář https://prosilvabohemica.cz/diferencovany-pristup-k-post-kalamitni-obnove-lesu/

Shodou okolností je aktuální monotematické číslo Živy (5/2023) věnováno právě ohni a jeho roli ve vývoji ekosystémů.

6. Do sekce Odkazy – Další odkazy – Ostatní tuzemské zdroje byl přidán odkaz na internetový časopis, založený a vedený Miloslavem Singerem. Se souhlasem autora sem budou umísťována jednotlivá čísla, jakmile vyjdou. Aktuálně jsou tam vložena první dvě čísla. Do stejného místa byl přidán odkaz na portál Lesodiverzita, založený pracovníky ČZU a sloužící k informacím o biotopových stromech. Na portálu je ke stažení mobilní aplikace k evidenci a popisu biotopových stromů v terénu.

7. Připravujeme nový vzhled webu, jak jsme avizovali na členské schůzi v Bílé. Novou verzi bychom chtěli spustit v průběhu zimy. Dnes nabízíme členům prohlédnout si nový vzhled úvodní stránky a očekáváme zpětnou vazbu s tím, že ukončení období pro připomínky předpokládáme v průběhu listopadu.

8. Některé z vás by mohla zajímat pozvánka na Odbornou konferenci k Nařízení o odlesňování (EUDR), kterou spolupořádá náš člen Petr Válek: https://www.drevoprozivot.cz/odborna-konference/ . Celé znění nového nařízení EU, do kterého přecházejí principy Nařízení o dřevu, najdete na https://www.zakonyprolidi.cz/pravoeu/dokument?celex=32023R1115

Více informací

Naslouchat lesu – nový dokumentární film Karla a Lucky Svobodových

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Naši členové, filmaři Karel a Lucka Svobodovi, dokončili letos v létě nový dokumentární film Naslouchat lesu. Film vznikl jakožto volná inspirace a doplnění k učebnici Ekologie lesa (Jak se les mění a funguje) týmu autorů pod vedením Pavla Rottera a Luboše Purcharta, na které někteří z Vás spolupracovali.

V neděli 8. října v 18:30 měl film premiéru v Brně v kině Art v rámci filmového festivalu Ekofilm.

Ve čtvrtek 19. října v 16:30 bude film promítán v Praze v rámci filmového festivalu Prague Science Film Fest v aule České zemědělské univerzity. Více infa zde.

Tímto srdečně zveme do kina všechny, které téma lesa, lesnické vědy a přírodě blízkého hospodaření zajímá a rádi by se s námi potkali. Po festivalových premiérách bude film odvysílán na České televizi (termín zatím není znám – dáme Vám vědět) a poté budou zveřejněny rovněž “bonusy”, což budou delší verze rozhovorů s jednotlivými vystupujícími/vědci pro zájemce o větší detail daného tématu.

A o čem film bude?

Kvůli kůrovcovým kalamitám a probíhající klimatické změně lesníci i vědci řeší, jak pečovat o naše hospodářské lesy, aby byly do budoucna odolnější. Jedním z těch, kteří se již přes 20 let snaží o změnu, je lesník ze Svitavska Milan Hron. Jak vlastně vypadají přírodě blízké lesy a na jaké překážky narážejí ti, kteří jdou proti proudu klasického smrkového hospodaření? Důležité kamínky do mozaiky přinesou vybraní čeští vědci zkoumající lesní svět nad i pod zemí. Co říká les lidem, kteří se mu snaží naslouchat?

Více informací