Články v kategorii „Pro veřejnost“

Příspěvky pro nelesnickou veřejnost – laiky

Naděje

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Optimismus dnes potřebujeme víc než kdy jindy. Přečtěte si, jak vidí kůrovcové holiny na svém bývalém revíru u Třebíče lesník tělem i duší, dlouholetý člen PSB a také spisovatel, Jaroslav Veškrna v povídce „Naděje“.

Více informací

Rozhovor Hunter TV s Janem Dudou

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

O aktuálních problémech se zvěří, o změnách v legislativě a o komunikaci mezi lesnickou a mysliveckou veřejností rozmlouvá redaktor televizní stanice Hunter TV s členem Pro Silva Bohemica Janem Dudou:

1. díl2. díl3. díl

Více informací

Stanovisko k novele lesního zákona a zákona o myslivosti

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Aktualizováno: Reakce PSB na TZ ČMMJ

Pro Silva Bohemica vydává stanovisko k návrhu novely lesního zákona a zákona o myslivosti, který bude Poslanecká sněmovna projednávat v nejbližších dnech. Následující dokumenty jsme v minulých dnech odeslali velké části zainteresovaných skupin a jednotlivců.

Za nejdůležitější považujeme změny v zákoně o myslivosti, které musí vést k rychlému dosažení únosných stavů býložravé zvěře. Běžně uváděné škody zvěří jsou výrazně podhodnocené, protože zahrnují jen škody vymahatelné podle škodní vyhlášky. Skutečné škody zvěří odhadujeme v řádu jednotek miliard Kč. Zároveň ale dodáváme, že zvěř je přirozenou a tudíž i nutnou součástí ekosystému a jako taková bude škody působit vždy, s částí z nich je tedy nutné se smířit a tolerovat je. Klíč k řešení není jen ve zvěři samé, ale zejména v jejích stavech.

Průvodní dopis k argumentaci ve prospěch řešení škod působených zvěří

Komplexní argumentace k návrhům na řešení škod zvěří

Reakce na TZ ČMMJ

 

 

Více informací

K novele zákona o myslivosti

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Zveřejňujeme výzvu předsedy Pro Silva Bohemica subjektům se vztahem k myslivosti k pokusu o nalezení shody o nutných změnách v zákoně o myslivosti, které by měly umožnit obnovu druhově a strukturně bohatších, tedy i odolnějších lesů po nynější katastrofální kůrovcové kalamitě.

Dopis – Proč Pro Silva Bohemica napsala ministrovi a nyní oslovuje i vás?

PLATNÉ ZNĚNÍ vybraných ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Důvodová zpráva

 

Více informací

Proč lesy potřebují změnit zákon o myslivosti

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

V rámci probíhající diskuse k novele lesního zákona byl předseda Pro Silva Bohemica Milan Hron pozván na seminář do PSP dne 10.6.2019, kde argumentoval ve prospěch legislativních změn, které jsou důležité pro obnovu pestřejších a stabilnějších lesů po kůrovcové kalamitě. Prezentaci z přednášky v rozšířené verzi nabízíme k volnému šíření.

Prezentace ke stažení

Více informací