Na tento účet můžete posílat finanční příspěvky:

č.ú. 2502093699/2010 (nové číslo účtu od 3.1.2022)

IBAN: CZ8920100000002502093699

Do zprávy pro příjemce uveďte “dar” a v případě souhlasu se zveřejněním své jméno.