Miroslav Sloup

Published On: 19. 5. 2024By Categories: Ceny PSB

Narozen 11.10.1943 v Plzni. V lesnictví prošel mnoha posty, začínal jako lesní dělník. Po učňovské lesnické škole v Březině a Střední lesnické škole v Písku vystudoval při zaměstnání lesnickou fakultu v Brně. Profesně postupoval jako lesník, vedoucí polesí na Lesním závodě Plasy, podnikový ředitel Západočeských státních lesů v Plzni, oblastní inspektor LČR, předseda dozorčí rady LČR, ředitel odboru tvorby lesa na MZe. Nyní stále ještě působí na plzeňské pobočce ÚHÚL.
V době svého působení na ministerstvu inicioval mj. založení demonstračních objektů ve smrkovém, borovém i dubovém hospodářství, zkoušejících a hodnotících různé přístupy k pěstování, ať už klasické, nebo v duchu zásad Pro Silva. Podporoval i mezinárodní výměnu zkušeností zapojením do výzkumu v programu INTEGRA+.
Škody způsobené zvěří, zejména sikou, které poznal v jeho „domácích“ lesích na Plasku a Manětínsku, nasměrovaly jeho úsilí k hledání cest k vyváženému stavu lesa a zvěře, a tím i ke zlepšení ekonomiky lesního hospodářství.

 

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...

Miroslav Sloup

Published On: 19. 5. 2024By Categories: Ceny PSB

Narozen 11.10.1943 v Plzni. V lesnictví prošel mnoha posty, začínal jako lesní dělník. Po učňovské lesnické škole v Březině a Střední lesnické škole v Písku vystudoval při zaměstnání lesnickou fakultu v Brně. Profesně postupoval jako lesník, vedoucí polesí na Lesním závodě Plasy, podnikový ředitel Západočeských státních lesů v Plzni, oblastní inspektor LČR, předseda dozorčí rady LČR, ředitel odboru tvorby lesa na MZe. Nyní stále ještě působí na plzeňské pobočce ÚHÚL.
V době svého působení na ministerstvu inicioval mj. založení demonstračních objektů ve smrkovém, borovém i dubovém hospodářství, zkoušejících a hodnotících různé přístupy k pěstování, ať už klasické, nebo v duchu zásad Pro Silva. Podporoval i mezinárodní výměnu zkušeností zapojením do výzkumu v programu INTEGRA+.
Škody způsobené zvěří, zejména sikou, které poznal v jeho „domácích“ lesích na Plasku a Manětínsku, nasměrovaly jeho úsilí k hledání cest k vyváženému stavu lesa a zvěře, a tím i ke zlepšení ekonomiky lesního hospodářství.

 

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...