Návštěva z Durynska

Ve dnech 31.8. a 1.9. 2015 jsme měli čest ukázat výpravě německých lesníků z ANW Thüringen (obdoba Pro Silvy v Durynsku) zdařilé převody stejnověkých monokultur borovice na revíru Špankov (LS LČR Plasy) a smíšených a listnatých porostů na ŠLP Křtiny. Autobus plný zvídavých a inspirativních kolegů dál pokračoval na Slovensko. Průvodcovské služby skvěle zvládli Mirek Červený, Lukáš Bílek a Karel Picura (Plasko) a Lumír Dobrovolný (Křtiny). Poděkování s dalším pozváním do Německa, kde jsme byli vloni, najdete v příloze. Foto účastníků.