Nejbližší akce

  • seminář na Kocandě je přesunut na zatím blíže neurčený termín na jaře 2020: původní termín: 11.10.2019 – opakování jednodenní exkurze z 25.-26.10.2018 (jen venkovní exkurze): DEMONSTRAČNÍ OBJEKTY NEPASEČNÉHO HOSPODAŘENÍ V ČR: 25 let přestavby stejnorodých a stejnověkých porostů smrku ztepilého a uplatnění principů Pro Silva na LÚ Kocanda. Penzion Cikháj.
  • 11.10.2019: opakování semináře z 23.8.2019 ve Velké Bíteši
  • 14. – 15. 5. 2020: Výroční členská schůze, Klokočná, hostinec „Na Klokočné“