Nejbližší akce

  • 7. prosince 2018 – DEMONSTRAČNÍ OBJEKTY NEPASEČNÉHO HOSPODAŘENÍ V ČR: 25 let přestavby stejnorodých a stejnověkých porostů smrku ztepilého a uplatnění principů Pro Silva na LÚ Kocanda. Penzion Cikháj. Zkrácené opakování semináře z 25.-26.10.2018 (jen venkovní exkurze). Tištěné sborníky přednášek a průvodce ze semináře 25.-26.10.2018 budou k dispozici pro všechny účastníky této opakované akce.
  • jaro 2019 – Vlára – pěstování BK
  • léto 2019 – studijní cesta do výběrných lesů ve Švýcarsku nebo do doubrav v Sársku
  • 23.8.2019 – Strategie obnovy lesa na velkých kalamitních holinách. Spolupořadatelé: Lesní družstvo Svazu obcí Velká Bíteš a Technologická platforma při MZe
  • 11.10.2019 – opakování jednodenní exkurze z 25.-26.10.2018 (jen venkovní exkurze): DEMONSTRAČNÍ OBJEKTY NEPASEČNÉHO HOSPODAŘENÍ V ČR: 25 let přestavby stejnorodých a stejnověkých porostů smrku ztepilého a uplatnění principů Pro Silva na LÚ Kocanda. Penzion Cikháj.
  • křest knížky PSB 20 let (termín bude upřesněn)