Nejbližší akce

  • 25.-26. 10. 2018 – DEMONSTRAČNÍ OBJEKTY NEPASEČNÉHO HOSPODAŘENÍ V ČR: 25 let přestavby stejnorodých a stejnověkých porostů smrku ztepilého a uplatnění principů Pro Silva na LÚ Kocanda. Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou (přednost mají zahraniční zájemci, v případě většího zájmu budeme akci opakovat)
  • jaro 2019 – Vlára – pěstování BK
  • jaro 2019 – studijní cesta do výběrných lesů ve Švýcarsku nebo do doubrav v Sársku
  • křest knížky PSB 20 let (termín bude upřesněn)