Nejbližší akce

  • 20. – 24. 4. 2020: pravděpodobný termín zahraniční studijní cesty
  • 14. – 15. 5. 2020: Výroční členská schůze, Klokočná, hostinec „Na Klokočné“
  • 6. – 10.10.2020: Pro Silva Annual Meeting 2020