Novinky 3.3.2024

Published On: 2. 3. 2024By Categories: Bleskové zprávy, Pro lesníky

Na zřejmě poslední schůzi rozšířeného výboru v tomto volebním období, která se konala ve Křtinách 22.3.2024, jsme projednávali zejména přípravu na volební výroční členskou schůzi, která bude v Rožmitálu 16. – 17. května 2024 a která bude spojena s exkurzí v lesích Arcibiskupství pražského na polesí Rožmitál. Na členské schůzi musíme dle stanov zvolit nového předsedu, nové členy výboru a kontrolní komise. Na jednání jsme rozhodli navrhnout rozdělení role tajemníka a hospodáře na více rolí, z nichž většinu nemusí nutně plnit volený člen výboru, typicky například roli účetního, správce webu a podobně. Podrobnosti o navržených rolích a jejich náplni budou předmětem samostatného dopisu s výzvou členům, aby nabídli své schopnosti pro jednotlivé role.


Informace o semináři s exkurzí ve Křtinách 23.2.2024: Kontrolní metody HÚL v praxi přírodě blízkého hospodaření podle novelizované vyhl. č. 84/1996 Sb. včetně prezentovaných příspěvků a terénního průvodce.


Dokumentární film připravený společně Lesy ČR a ČMMJ o problematice škod zvěří: odkaz na film

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...

Novinky 3.3.2024

Published On: 2. 3. 2024By Categories: Bleskové zprávy, Pro lesníky

Na zřejmě poslední schůzi rozšířeného výboru v tomto volebním období, která se konala ve Křtinách 22.3.2024, jsme projednávali zejména přípravu na volební výroční členskou schůzi, která bude v Rožmitálu 16. – 17. května 2024 a která bude spojena s exkurzí v lesích Arcibiskupství pražského na polesí Rožmitál. Na členské schůzi musíme dle stanov zvolit nového předsedu, nové členy výboru a kontrolní komise. Na jednání jsme rozhodli navrhnout rozdělení role tajemníka a hospodáře na více rolí, z nichž většinu nemusí nutně plnit volený člen výboru, typicky například roli účetního, správce webu a podobně. Podrobnosti o navržených rolích a jejich náplni budou předmětem samostatného dopisu s výzvou členům, aby nabídli své schopnosti pro jednotlivé role.


Informace o semináři s exkurzí ve Křtinách 23.2.2024: Kontrolní metody HÚL v praxi přírodě blízkého hospodaření podle novelizované vyhl. č. 84/1996 Sb. včetně prezentovaných příspěvků a terénního průvodce.


Dokumentární film připravený společně Lesy ČR a ČMMJ o problematice škod zvěří: odkaz na film

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...