Novinky 2.6.2024

Published On: 27. 5. 2024By Categories: Novinky
Pro Silva Europa

Na evropském meetingu minulý týden v Myjavě na Slovensku byli zvoleni noví členové a členky výkonné rady Pro Silva a dalších orgánů. S radostí oznamujeme, že novým prezidentem PSE byl zvolen Tomáš Vrška. Dosavadní prezident Eckart Senitza je nadále viceprezidentem. Tajemníkem PSE se stal Michal Vančo ze Slovenska. Podrobnější informace od přímého účastníka Honzy Kozla: Zpráva z výročního zasedání Pro Silva v Myjavě

Pozvánky

Setkání lesníků Vysočiny, 26. ročník, 13.6.2024, Žďár nad Sázavou: pozvánka s programem

10. června skončí přihlašování na odborný seminář s exkurzí ve Křtinách, pracovně nazývaný “Sucho”. Přihlásit se ještě můžete zde: pozvánka s přihláškou a seznamem přihlášených

Videa

Na stránce Projekty byl zveřejněn Katalog příkladných objektů, vytvořený v rámci projektu DIVLAND – Centra pro krajinu a biodiversitu

Tisková zpráva

Zástupci platformy za novelizaci lesního zákona složená ze zástupců vlastníků lesů, lesníků, ochránců přírody, akademiků i průmyslu, jejím členem je i PSB, se dne 29.5.2024 sešla s novináři u kulatého stolu a z tohoto setkání vydala tiskovou zprávu, jejíž znění je zde: Tisková zpráva. Za PSB se jednání zúčastnil Milan Hron, jehož stanovisko citujeme: „Kalamita mj. ukázala, že ani jakkoliv přísná legislativa nedokáže zabránit obrovským škodám na lesních porostech a potažmo na životním prostředí v situaci, kdy na tuto situaci není připravena ani státní správa, ani lesní (zejména jehličnaté) porosty dlouhodobě vychovávané podle celkem uniformních schémat. Vítáme daleko větší přenesení zodpovědnosti v rozhodování o budoucnosti lesa na jeho vlastníka. Jsme přesvědčeni, že právě uvolnění možností, jak spravovat svůj majetek i s ohledem na jeho veřejné funkce povede k daleko pestřejším, a tím i odolnějším strukturám lesů. Novela i tak zůstává kompromisem mezi posledním zněním zákona a jeho daleko progresivnějším zněním, ke kterému směřuje.”

Z médií

Pokud chceme mít v Česku pestré a zdravé lesy, potřebujeme k tomu liberálnější zákon. Komentář Tomáše Vršky v Hospodářských novinách.

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...

Novinky 2.6.2024

Published On: 27. 5. 2024By Categories: Novinky
Pro Silva Europa

Na evropském meetingu minulý týden v Myjavě na Slovensku byli zvoleni noví členové a členky výkonné rady Pro Silva a dalších orgánů. S radostí oznamujeme, že novým prezidentem PSE byl zvolen Tomáš Vrška. Dosavadní prezident Eckart Senitza je nadále viceprezidentem. Tajemníkem PSE se stal Michal Vančo ze Slovenska. Podrobnější informace od přímého účastníka Honzy Kozla: Zpráva z výročního zasedání Pro Silva v Myjavě

Pozvánky

Setkání lesníků Vysočiny, 26. ročník, 13.6.2024, Žďár nad Sázavou: pozvánka s programem

10. června skončí přihlašování na odborný seminář s exkurzí ve Křtinách, pracovně nazývaný “Sucho”. Přihlásit se ještě můžete zde: pozvánka s přihláškou a seznamem přihlášených

Videa

Na stránce Projekty byl zveřejněn Katalog příkladných objektů, vytvořený v rámci projektu DIVLAND – Centra pro krajinu a biodiversitu

Tisková zpráva

Zástupci platformy za novelizaci lesního zákona složená ze zástupců vlastníků lesů, lesníků, ochránců přírody, akademiků i průmyslu, jejím členem je i PSB, se dne 29.5.2024 sešla s novináři u kulatého stolu a z tohoto setkání vydala tiskovou zprávu, jejíž znění je zde: Tisková zpráva. Za PSB se jednání zúčastnil Milan Hron, jehož stanovisko citujeme: „Kalamita mj. ukázala, že ani jakkoliv přísná legislativa nedokáže zabránit obrovským škodám na lesních porostech a potažmo na životním prostředí v situaci, kdy na tuto situaci není připravena ani státní správa, ani lesní (zejména jehličnaté) porosty dlouhodobě vychovávané podle celkem uniformních schémat. Vítáme daleko větší přenesení zodpovědnosti v rozhodování o budoucnosti lesa na jeho vlastníka. Jsme přesvědčeni, že právě uvolnění možností, jak spravovat svůj majetek i s ohledem na jeho veřejné funkce povede k daleko pestřejším, a tím i odolnějším strukturám lesů. Novela i tak zůstává kompromisem mezi posledním zněním zákona a jeho daleko progresivnějším zněním, ke kterému směřuje.”

Z médií

Pokud chceme mít v Česku pestré a zdravé lesy, potřebujeme k tomu liberálnější zákon. Komentář Tomáše Vršky v Hospodářských novinách.

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...