Novinky 25.6.2024, mimořádné vydání

Published On: 25. 6. 2024By Categories: Novinky
Legislativa

Včera (24.6.2024) byla zveřejněna společná tisková zpráva sedmi významných neziskových organizací a spolků lesníků, zemědělců a ochránců přírody s výzvou poslancům ke schválení vládní novely zákona o myslivosti. Na přípravě TZ a dalších shrnujících informačních dokumentů pro novináře a poslance se významně podíleli naši členové Lubomír Doležal, Jan Duda, Milan Hron, Tomáš Pospíšil, Karel Svoboda, Tomáš Vrška a další. Celý text jsme také zveřejnili na našem webu: Společná tisková zpráva.

V této chvíli je novela zákona o myslivosti schválená vládou a předaná do Poslanecké sněmovny, kde bude projednávání začínat prvním čtením asi před prázdninami, poté bude projednávána ve výborech a po prázdninách se očekává hlasování o konečné podobě novely. A tím také o tom, zda budeme mít v budoucnu lesy odolné, schopné se adaptovat na změny klimatu, nebo naopak lesy nadále ničené zvěří, nákladně opečovávané bezmocnými vlastníky a rozpočet zatěžovaný podporou těmto vlastníkům.

Novela je dosažitelným kompromisem, který vznikal dlouho a bolestivě a jediným subjektem, který s ní opravdu hlasitě nesouhlasí, je Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ, záměrně nepíšeme “myslivci”).

ČMMJ provádí intenzívní a až dezinformační kampaň, aby přijetí novely zabránila nebo alespoň dosáhla vypuštění klíčových bodů a udržela tak současný stav, nevyhovující lesníkům, zemědělcům, ochraně přírody a koneckonců ani lovné zvěři samotné. Je velmi potřebné, aby se každý z nás zapojil podle svých možností do vysvětlování, přesvědčování, vyvracení dezinformací produkovaných ČMMJ směrem k veřejnosti a hlavně poslancům, kteří budou rozhodovat.

V připomínkovém řízení je rovněž novela zákona o lesích, kterou připravuje MZe. I když mnozí považují tento ministerský návrh za nedostatečný, jde správným směrem, protože přinejmenším odstraňuje nebo alespoň zmírňuje některé restrikce, které lze již dlouhou dobu považovat za zbytečné, a víceméně odstraňuje bariéry, které komplikovaly nepasečné hospodaření. Novela ZoL by však rozhodně měla vytvořit podstatně lepší podmínky pro adaptaci lesů, což současný návrh dostatečně nereflektuje. Více k tomu najdete ve Výzvě vědců, zveřejněné dnes ke sběru podpisů. Výzva se týká obou novel, jelikož na sebe úzce navazují, proto prosím zvažte případné připojení k Výzvě.

Zástupci signatářů Výzvy v průvodním dopisu píšou:

Vážení,

rádi bychom Vás požádali o rozšíření následující zprávy.

Do Poslanecké sněmovny se právě dostává novela mysliveckého zákona. Ta má na základě návrhů širokého spektra lesníků a ochranářů zajistit, aby se lesy obnovovaly přirozeněji, protože nebudou plošně spásané uměle přemnoženými stavy spárkaté zvěře.

Myslivecká veřejnost se chce proti tomuto návrhu ve Sněmovně ostře bránit. Je tedy bezprostředně potřeba, aby bylo znát, že celkový stav lesních ekosystémů a jejich pestrost je pro lidi, kteří krajinu sledují a pracují v ní, podstatnější než prosperita jednoho druhu.

Ihned poté by se do Sněmovny měl dostat i lesní zákon, v němž Ministerstvo zemědělství navrhuje zrušit dosavadní povinnost obnovovat les s využitím melioračních a zpevňujících dřevin, tedy listnáčů a jedlí. Navržená změna zákona má řadu dalších problémů a zároveň potenciál ke zlepšení.

Požadavky shrnujeme v lesnické a vědecké výzvě na webu https://vedciproles.webnode.cz/

V roce 2019 předchozí stanovisko získalo přes 450 podpisů odborníků a odbornic – a výrazně ovlivnilo i širší veřejnou diskuzi, díky níž jsou návrhy obou zákonů nyní projednávané. Aktuální období obnovy 300 tisíc hektarů je pro tyto lesy klíčové na sto let dopředu. Budeme tak velmi rádi, pokud zvážíte Vaše připojení a výzvu podepíšete.

S pozdravy

prof. RNDr. František Krahulec, CSc. a Mgr. Jan Skalík

Akce

Dnes se na půdě Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR uskutečnil odborný pracovní seminář Novela lesního zákona – promarněná příležitost, nebo cesta správným směrem? Seminář byl nahráván a v případě zveřejnění nahrávky vás budeme informovat – sledujte novinky na našem webu.

Výjezd do Slovinska: připomínáme možnost přihlásit se na studijní cestu do Slovinska: v tomto okamžiku je naplněna jen necelá polovina kapacity autobusu a po 1. červenci otevřeme přihlašování i pro nečleny, pokud do té doby kapacitu nenaplníme. Minimálně to pošleme do ČKOLH, SVOL a ČLS, případně budete moci pozvat své kolegy nečleny.

 

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...

Novinky 25.6.2024, mimořádné vydání

Published On: 25. 6. 2024By Categories: Novinky
Legislativa

Včera (24.6.2024) byla zveřejněna společná tisková zpráva sedmi významných neziskových organizací a spolků lesníků, zemědělců a ochránců přírody s výzvou poslancům ke schválení vládní novely zákona o myslivosti. Na přípravě TZ a dalších shrnujících informačních dokumentů pro novináře a poslance se významně podíleli naši členové Lubomír Doležal, Jan Duda, Milan Hron, Tomáš Pospíšil, Karel Svoboda, Tomáš Vrška a další. Celý text jsme také zveřejnili na našem webu: Společná tisková zpráva.

V této chvíli je novela zákona o myslivosti schválená vládou a předaná do Poslanecké sněmovny, kde bude projednávání začínat prvním čtením asi před prázdninami, poté bude projednávána ve výborech a po prázdninách se očekává hlasování o konečné podobě novely. A tím také o tom, zda budeme mít v budoucnu lesy odolné, schopné se adaptovat na změny klimatu, nebo naopak lesy nadále ničené zvěří, nákladně opečovávané bezmocnými vlastníky a rozpočet zatěžovaný podporou těmto vlastníkům.

Novela je dosažitelným kompromisem, který vznikal dlouho a bolestivě a jediným subjektem, který s ní opravdu hlasitě nesouhlasí, je Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ, záměrně nepíšeme “myslivci”).

ČMMJ provádí intenzívní a až dezinformační kampaň, aby přijetí novely zabránila nebo alespoň dosáhla vypuštění klíčových bodů a udržela tak současný stav, nevyhovující lesníkům, zemědělcům, ochraně přírody a koneckonců ani lovné zvěři samotné. Je velmi potřebné, aby se každý z nás zapojil podle svých možností do vysvětlování, přesvědčování, vyvracení dezinformací produkovaných ČMMJ směrem k veřejnosti a hlavně poslancům, kteří budou rozhodovat.

V připomínkovém řízení je rovněž novela zákona o lesích, kterou připravuje MZe. I když mnozí považují tento ministerský návrh za nedostatečný, jde správným směrem, protože přinejmenším odstraňuje nebo alespoň zmírňuje některé restrikce, které lze již dlouhou dobu považovat za zbytečné, a víceméně odstraňuje bariéry, které komplikovaly nepasečné hospodaření. Novela ZoL by však rozhodně měla vytvořit podstatně lepší podmínky pro adaptaci lesů, což současný návrh dostatečně nereflektuje. Více k tomu najdete ve Výzvě vědců, zveřejněné dnes ke sběru podpisů. Výzva se týká obou novel, jelikož na sebe úzce navazují, proto prosím zvažte případné připojení k Výzvě.

Zástupci signatářů Výzvy v průvodním dopisu píšou:

Vážení,

rádi bychom Vás požádali o rozšíření následující zprávy.

Do Poslanecké sněmovny se právě dostává novela mysliveckého zákona. Ta má na základě návrhů širokého spektra lesníků a ochranářů zajistit, aby se lesy obnovovaly přirozeněji, protože nebudou plošně spásané uměle přemnoženými stavy spárkaté zvěře.

Myslivecká veřejnost se chce proti tomuto návrhu ve Sněmovně ostře bránit. Je tedy bezprostředně potřeba, aby bylo znát, že celkový stav lesních ekosystémů a jejich pestrost je pro lidi, kteří krajinu sledují a pracují v ní, podstatnější než prosperita jednoho druhu.

Ihned poté by se do Sněmovny měl dostat i lesní zákon, v němž Ministerstvo zemědělství navrhuje zrušit dosavadní povinnost obnovovat les s využitím melioračních a zpevňujících dřevin, tedy listnáčů a jedlí. Navržená změna zákona má řadu dalších problémů a zároveň potenciál ke zlepšení.

Požadavky shrnujeme v lesnické a vědecké výzvě na webu https://vedciproles.webnode.cz/

V roce 2019 předchozí stanovisko získalo přes 450 podpisů odborníků a odbornic – a výrazně ovlivnilo i širší veřejnou diskuzi, díky níž jsou návrhy obou zákonů nyní projednávané. Aktuální období obnovy 300 tisíc hektarů je pro tyto lesy klíčové na sto let dopředu. Budeme tak velmi rádi, pokud zvážíte Vaše připojení a výzvu podepíšete.

S pozdravy

prof. RNDr. František Krahulec, CSc. a Mgr. Jan Skalík

Akce

Dnes se na půdě Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR uskutečnil odborný pracovní seminář Novela lesního zákona – promarněná příležitost, nebo cesta správným směrem? Seminář byl nahráván a v případě zveřejnění nahrávky vás budeme informovat – sledujte novinky na našem webu.

Výjezd do Slovinska: připomínáme možnost přihlásit se na studijní cestu do Slovinska: v tomto okamžiku je naplněna jen necelá polovina kapacity autobusu a po 1. červenci otevřeme přihlašování i pro nečleny, pokud do té doby kapacitu nenaplníme. Minimálně to pošleme do ČKOLH, SVOL a ČLS, případně budete moci pozvat své kolegy nečleny.

 

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...