Novinky 7.1.2024

Published On: 8. 1. 2024By Categories: Bleskové zprávy

Platba členských příspěvků od 1.1.2024. Členská schůze 25.5.2023 v Bílé schválila zvýšení členských příspěvků od 1.1.2024 na 200 Kč (100 Kč pro důchodce, studenty a osoby na mateřské). Upravte si prosím výši platby v trvalých příkazech, pokud je máte zřízené. Číslo účtu pro platbu: 2502093699/2010. Lhůta pro zaplacení dle stanov je do konce února běžného roku. Členové, kteří dluží loňské příspěvky, dostali e-mailem výzvu k úhradě dluhu do konce ledna. Nezaplacením členského příspěvku ani po výzvě v přiměřené lhůtě znamená dle stanov automaticky ukončení členství. Své platby si můžete průběžně kontrolovat v seznamu členů po přihlášení v neveřejné části webu, tam taky najdete svůj variabilní symbol a číslo účtu. Platby vkládám do evidence obvykle několikrát v měsíci, nejpozději po ukončení měsíce

Sborník příspěvků na Myslivecké konferenci 12.12.2023 v Ostravě, s referáty Kamila Turka o “Mysliveckém plánování na základě stavu ekosystému“, Tomáše Kuncy o Novelizaci zákona o myslivosti a Jiřího Grody o vyhodnocení kontrolních a srovnávacích ploch u LČR.

První známé termíny akcí PSB (najdete v kalendáři na webu):

  • 22. 2. 2024 od 16:00: Rozšířený výbor PSB, Křtiny – navazuje na odložený seminář o kontrolní metodě HÚL
  • 23. 2. 2024: Odborný seminář o kontrolní metodě HÚL dle novelizované vyhl. č. 84/1996 Sb.
  • 16. – 17. 5. 2024: Volební členská schůze PSB, seminář a exkurze, Rožmitál pod Třemšínem
  • 20. 6. 2024: Odborný seminář, Křtiny, ve spolupráci s VÚLHM, MENDELU a ŠLP: Dřeviny, provenience a pěstění postupy v suchem nejvíce zasažených oblastech ČR – Jak dalece jsou řešením nepůvodní dřeviny.

V sekci Odkazy – ostatní tuzemské zdroje byl přidán přímý odkaz na YouTube kanál ŠLP Masarykův les, kde jsou zveřejňována videa natočená v “kuchyni” ŠLP. Mimo jiné je tam krátký vzpomínkový film na jednoho z otců zakladatelů PSB, člena s číslem průkazky 1, Jiřího Truhláře.

 

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...

Novinky 7.1.2024

Published On: 8. 1. 2024By Categories: Bleskové zprávy

Platba členských příspěvků od 1.1.2024. Členská schůze 25.5.2023 v Bílé schválila zvýšení členských příspěvků od 1.1.2024 na 200 Kč (100 Kč pro důchodce, studenty a osoby na mateřské). Upravte si prosím výši platby v trvalých příkazech, pokud je máte zřízené. Číslo účtu pro platbu: 2502093699/2010. Lhůta pro zaplacení dle stanov je do konce února běžného roku. Členové, kteří dluží loňské příspěvky, dostali e-mailem výzvu k úhradě dluhu do konce ledna. Nezaplacením členského příspěvku ani po výzvě v přiměřené lhůtě znamená dle stanov automaticky ukončení členství. Své platby si můžete průběžně kontrolovat v seznamu členů po přihlášení v neveřejné části webu, tam taky najdete svůj variabilní symbol a číslo účtu. Platby vkládám do evidence obvykle několikrát v měsíci, nejpozději po ukončení měsíce

Sborník příspěvků na Myslivecké konferenci 12.12.2023 v Ostravě, s referáty Kamila Turka o “Mysliveckém plánování na základě stavu ekosystému“, Tomáše Kuncy o Novelizaci zákona o myslivosti a Jiřího Grody o vyhodnocení kontrolních a srovnávacích ploch u LČR.

První známé termíny akcí PSB (najdete v kalendáři na webu):

  • 22. 2. 2024 od 16:00: Rozšířený výbor PSB, Křtiny – navazuje na odložený seminář o kontrolní metodě HÚL
  • 23. 2. 2024: Odborný seminář o kontrolní metodě HÚL dle novelizované vyhl. č. 84/1996 Sb.
  • 16. – 17. 5. 2024: Volební členská schůze PSB, seminář a exkurze, Rožmitál pod Třemšínem
  • 20. 6. 2024: Odborný seminář, Křtiny, ve spolupráci s VÚLHM, MENDELU a ŠLP: Dřeviny, provenience a pěstění postupy v suchem nejvíce zasažených oblastech ČR – Jak dalece jsou řešením nepůvodní dřeviny.

V sekci Odkazy – ostatní tuzemské zdroje byl přidán přímý odkaz na YouTube kanál ŠLP Masarykův les, kde jsou zveřejňována videa natočená v “kuchyni” ŠLP. Mimo jiné je tam krátký vzpomínkový film na jednoho z otců zakladatelů PSB, člena s číslem průkazky 1, Jiřího Truhláře.

 

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...