Odkazy na tuzemské internetové zdroje

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

FLD ČZU – Katedra pěstování lesů

IFER s.r.o.

LDF MZLU – Ústav zakládání a pěstění lesů

Lesy České republiky, s. p.

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Platforma pro krajinu

Pralesy.cz

Přírodě blízké lesnictví – internetový časopis

REMOTE (REsearch on MOuntain TEmperate) Primary Forests je projekt věnující se výzkumu primárních temperátních horských lesů

Silvarium

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů