Na ČS 16.5.2024 v Rožmitálu pod Třemšínem byli zvoleni:

předseda: Tomáš Pospíšil, zástupce ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny a akademický pracovník LDF MENDELU v Brně
místopředseda: Jan Kozel, vedoucí odboru péče o lesní ekosystémy, Správa NP Šumava
tajemník: Milan Košulič, důchodce
hospodář: Tomáš Foit, ekonomický náměstek oblastního ředitele jižní Čechy, Lesy České republiky, s.p.
člen výboru: Milan Hron, odborný lesní hospodář – OSVČ
člen výboru: Karel Svoboda, advokát, filmař

kontrolní komise:

předseda: Josef Hrdina, vedoucí polesí Rožmitál, AP Lesnická s.r.o.
člen: Jiří Fučík, Czernínská správa majetku s.r.o. – správce majetku Karla Eugena Czernina
člen: Richard Štengl, místopředseda SBD Prachatice a OLH


Září 2020 – květen 2024

výbor:

předseda: Milan Hron, lesní správce soukromých a obecních lesů
místopředseda: Tomáš Pospíšil, zástupce ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
tajemník: Milan Košulič, důchodce
hospodář: do r. 2022: Antonín Martiník, Akademický pracovník – odborný asistent – Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF), od r. 2022 Milan Košulič
člen výboru: Tomáš Vrška, ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
člen výboru: Pavel Starý, jednatel, Diecézní lesy Hradec Králové

kontrolní komise:

předseda: Jaroslav Ponikelský
člen: Aleš Erber
člen: Libor Hort

Mimo stanovy ČLS jsme si zřídili tzv. rozšířený výbor, které je na základě souhlasu oslovených členů jmenován výborem vždy na jeho volební období. Členové rozšířeného výboru tvoří spolu s výborem poradní sbor, který by měl přinášet nové nápady pro činnost sdružení, kritickou reflexi naší činnosti, novinky z našeho oboru. Současně členové rozšířeného výboru tvoří první linii spolupracovníků, na které se výbor obrací s prosbou o pomoc při řešení svých úkolů. Pro období září 2020 – srpen 2025 jsou členy rozšířeného výboru:

Miroslav Červený
Pavol Dendys
Jan Duda
Aleš Erber
Vladislav Ferkl
Tomáš Foit
Jiří Fučík
Vaclav Jansa
Radek Kajfosz
Jan Kozel
Lukáš Linhart
Jiří Pavlík
Robert Polách
Pavel Rotter
Richard Štengl
Karel Švéda
Petr Válek
Jiří Zahradníček


2015 – 2020

výbor:

předseda: Milan Hron – lesní správce soukromých a obecních lesů
místopředseda: Tomáš Vrška – ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
tajemník: Milan Košulič, důchodce
hospodář: Antonín Martiník – učitel a vědecký pracovník, MENDELU
člen výboru: Miroslav Červený – revírník, LS Plasy, LČR, s.p.

kontrolní komise:

předseda: Jaroslav Ponikelský
člen komise: Aleš Erber, Libor Hort

Mimo stanovy ČLS jsme si zřídili tzv. rozšířený výbor, které je na základě souhlasu oslovených členů jmenován výborem vždy na jeho volební období. Členové rozšířeného výboru tvoří spolu s výborem poradní sbor, který by měl přinášet nové nápady pro činnost sdružení, kritickou reflexi naší činnosti, novinky z našeho oboru. Současně členové rozšířeného výboru tvoří první linii spolupracovníků, na které se výbor obrací s prosbou o pomoc při řešení svých úkolů. Pro volební období květen 2014 – květen 2017 jsou členy rozšířeného výboru:

Lumír Dobrovolný
Jan Duda
Dan Frantík
Libor Janda
Jiří Remeš
Jiří Souček
Pavel Starý
Petr Válek
Jiří Zahradníček