Škody způsobené zvěří

Zde najdete návody, pomůcky, vzory podání a další dokumenty týkající se řešení nadměrných škod působených zvěří.

Nové 22.11.2022: Jak upravit smlouvu o nájmu honitby po ukončení dosavadní smlouvy – doporučení

Jak postupovat při řešení nadměrného poškození lesa zvěří – podněty orgánům státní správy myslivosti a orgánům státní správy lesů ke snížení stavů zvěře

Tři druhy škod následkem okusu zvěří (Radek Kajfosz, 2.7.2022, barevně vyznačené úpravy provedl Milan Košulič) 

Výpočet škod zvěří – tabulka pro Excel verze 5.0 z 5.7.2022 ke stažení

Zpětné propočty stavů zvěře na základě evidence lovu a úhynu, verze 1.0. z 2.7.2022 ke stažení

Průvodce terénním seminářem „Vyčíslení škod zvěří v bohatě strukturovaných porostech“ v Květné 3.6.2022