Zde najdete návody, pomůcky, vzory podání a další dokumenty týkající se řešení nadměrných škod působených zvěří. Další články a dokumenty, týkající se spíše myslivecké legislativy, najdete v Archivu v sekci Myslivecká legislativa, les a zvěř.

Nové od 20.5.2024: Video – Kontrolní a srovnávací plocha v DONH Kryštofovo údolí – názorná ukázka škod zvěří na přirozené obnově lesa, které se běžně nevykazují, a přitom v přepočtu na plochu obnovovaného lesa v ČR jde o miliardy Kč ročně. To je hodnota, o kterou přicházejí vlastníci lesů v důsledku dlouhodobě chybné politiky myslivosti. Především se ale jedná o zásadní překážku obnovy druhově pestrých a strukturovaných lesů. Jen takové lesy přitom mohou zajistit trvalé plnění všech jejich funkcí.

Metodická doporučení k uzavírání smluv o nájmu honiteb jsou zveřejněna na webu SVOL: Metodická doporučení k uzavírání smluv o nájmu honiteb – aktualizováno 4.1.2023

AKTIVNÍ MANAGEMENT POPULACÍ ZVĚŘE A JEHO VLIV NA DYNAMIKU ODRŮSTÁNÍ LESNÍCH KULTUR

Jak upravit smlouvu o nájmu honitby po ukončení dosavadní smlouvy – doporučení – článek Jiřího Kamlera zveřejněný na webu ASZ ČR

Jak postupovat při řešení nadměrného poškození lesa zvěří – podněty orgánům státní správy myslivosti a orgánům státní správy lesů ke snížení stavů zvěře

Tři druhy škod následkem okusu zvěří (Radek Kajfosz, 2.7.2022, barevně vyznačené úpravy provedl Milan Košulič) 

Výpočet škod zvěří – tabulka pro Excel verze 6.0 z 13.3.2024 ke stažení (aktualizovány tabulkové hodnoty podle novely vyhl. 55/1999 Sb. účinné od 1.1.2024)

Zpětné propočty stavů zvěře na základě evidence lovu a úhynu, verze 1.0. z 2.7.2022 ke stažení

Průvodce terénním seminářem “Vyčíslení škod zvěří v bohatě strukturovaných porostech” v Květné 3.6.2022