Pro Silva Bohemica bude samostatným spolkem

Published On: 11. 10. 2021By Categories: Novinky

Na výroční členské schůzi 7.10.2021 v Hradci Králové došlo k zásadnímu rozhodnutí – vystoupení z České lesnické společnosti a založení samostatného spolku Pro Silva Bohemica, a to v těchto postupných krocích:

 1. Přejmenování pobočného spolku na Lesnický spolek Brno, pobočný spolek České lesnické společnosti.
 2. Zrušení tohoto přejmenovaného pobočného spolku s likvidací; likvidátorem byl v souladu s právními předpisy a zvyklostmi při likvidaci spolků zvolen předseda Milan Hron.
 3. Založení samostatného spolku s názvem Pro Silva Bohemica, z.s. K založení nového spolku pověřila členská schůze současný výbor pobočného spolku.

Členská schůze dále schválila usnesení o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem (to je jmění pobočného spolku po uspokojení případných pohledávek), a to převodem na nový samostatný spolek.

Výše uvedený postup vyplynul z toho, že jde o změnu právní formy právnické osoby, kterou v tomto případě nelze provést prostým přejmenováním z “pobočného spolku” na “spolek”. Současně platí, že nelze založit spolek s názvem stejným jako má již existující spolek nebo pobočný spolek.

Zápis a usnesení členské schůze včetně výsledků hlasování a podepsané listiny přítomných je v příloze.

Je velmi pravděpodobné, že dosavadní členové pobočného spolku se budou muset v případě zájmu o členství v samostatném spolku znovu přihlásit.

Důvody tohoto rozhodnutí, které mimochodem bylo diskutováno na členských schůzích již několikrát v průběhu posledních cca 15 let, byly podrobně diskutovány na členské schůzi a následně, po jejím přerušení na oběd, bylo vyhlášeno hlasování o každém jednotlivém kroku s výsledkem, uvedeným v přiloženém zápisu.

Ve zjednodušení jde o tyto důvody:

 1. Názory vedení ČLS jsou dlouhodobě v mnohých zásadních lesnických odborných i lesopolitických otázkách velmi odlišné od postojů Pro Silva Bohemica (PSB).
 2. Veřejná vystoupení předsedy ČLS Pavla Draštíka nebyla a nejsou konzultována s členskou základnou a PSB nechce být nadále s těmito vystoupeními spojována jako pobočný spolek ČLS.
 3. Účelem PSB je sdružovat lesníky, vlastníky lesů a další zájemce o lesnictví, které především spojuje zájem o přírodě blízké hospodaření v lesích a tento způsob hospodaření propagovat a prosazovat. PSB dospěla k názoru, že tento účel může lépe uskutečňovat jako samostatný spolek s vlastními stanovami.
 4. ČLS jako největší lesnická stavovská organizace dlouhodobě nedostatečně reaguje na výzvy posledních let spojené s katastrofickými následky změny klimatu a volby na poslední Valné hromadě ČLS, kdy bylo v podstatě zvoleno staronové složení republikového výboru, nás nepřesvědčily o možné změně směřování ČLS, která by umožnila zlepšení diskuze uvnitř spolku a potřebné sbližování postojů navenek.

Zůstáváme otevření vůči další spolupráci při zvyšování významu lesnictví a vzdělávání lesníků a vítáme každého, kdo se chce rozvíjet a vzdělávat v rámci principů Pro Silva.

Výbor PSB děkuje všem, kteří jste se zasedání členské schůze zúčastnili a umožnili korektní a důkladnou diskusi, i těm, kteří jste delegovali svůj hlas a tím vůbec usnášeníschopnost umožnili.

O dalších konkrétních krocích vás budeme i nadále informovat.

Milan Hron

předseda PSB

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...

Pro Silva Bohemica bude samostatným spolkem

Published On: 11. 10. 2021By Categories: Novinky

Na výroční členské schůzi 7.10.2021 v Hradci Králové došlo k zásadnímu rozhodnutí – vystoupení z České lesnické společnosti a založení samostatného spolku Pro Silva Bohemica, a to v těchto postupných krocích:

 1. Přejmenování pobočného spolku na Lesnický spolek Brno, pobočný spolek České lesnické společnosti.
 2. Zrušení tohoto přejmenovaného pobočného spolku s likvidací; likvidátorem byl v souladu s právními předpisy a zvyklostmi při likvidaci spolků zvolen předseda Milan Hron.
 3. Založení samostatného spolku s názvem Pro Silva Bohemica, z.s. K založení nového spolku pověřila členská schůze současný výbor pobočného spolku.

Členská schůze dále schválila usnesení o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem (to je jmění pobočného spolku po uspokojení případných pohledávek), a to převodem na nový samostatný spolek.

Výše uvedený postup vyplynul z toho, že jde o změnu právní formy právnické osoby, kterou v tomto případě nelze provést prostým přejmenováním z “pobočného spolku” na “spolek”. Současně platí, že nelze založit spolek s názvem stejným jako má již existující spolek nebo pobočný spolek.

Zápis a usnesení členské schůze včetně výsledků hlasování a podepsané listiny přítomných je v příloze.

Je velmi pravděpodobné, že dosavadní členové pobočného spolku se budou muset v případě zájmu o členství v samostatném spolku znovu přihlásit.

Důvody tohoto rozhodnutí, které mimochodem bylo diskutováno na členských schůzích již několikrát v průběhu posledních cca 15 let, byly podrobně diskutovány na členské schůzi a následně, po jejím přerušení na oběd, bylo vyhlášeno hlasování o každém jednotlivém kroku s výsledkem, uvedeným v přiloženém zápisu.

Ve zjednodušení jde o tyto důvody:

 1. Názory vedení ČLS jsou dlouhodobě v mnohých zásadních lesnických odborných i lesopolitických otázkách velmi odlišné od postojů Pro Silva Bohemica (PSB).
 2. Veřejná vystoupení předsedy ČLS Pavla Draštíka nebyla a nejsou konzultována s členskou základnou a PSB nechce být nadále s těmito vystoupeními spojována jako pobočný spolek ČLS.
 3. Účelem PSB je sdružovat lesníky, vlastníky lesů a další zájemce o lesnictví, které především spojuje zájem o přírodě blízké hospodaření v lesích a tento způsob hospodaření propagovat a prosazovat. PSB dospěla k názoru, že tento účel může lépe uskutečňovat jako samostatný spolek s vlastními stanovami.
 4. ČLS jako největší lesnická stavovská organizace dlouhodobě nedostatečně reaguje na výzvy posledních let spojené s katastrofickými následky změny klimatu a volby na poslední Valné hromadě ČLS, kdy bylo v podstatě zvoleno staronové složení republikového výboru, nás nepřesvědčily o možné změně směřování ČLS, která by umožnila zlepšení diskuze uvnitř spolku a potřebné sbližování postojů navenek.

Zůstáváme otevření vůči další spolupráci při zvyšování významu lesnictví a vzdělávání lesníků a vítáme každého, kdo se chce rozvíjet a vzdělávat v rámci principů Pro Silva.

Výbor PSB děkuje všem, kteří jste se zasedání členské schůze zúčastnili a umožnili korektní a důkladnou diskusi, i těm, kteří jste delegovali svůj hlas a tím vůbec usnášeníschopnost umožnili.

O dalších konkrétních krocích vás budeme i nadále informovat.

Milan Hron

předseda PSB

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...