Regionální exkurze 19.6.2020 – Opavsko

Další ze série regionálních exkurzí pořádaných členy PSB se uskutečnila 19.6.2020 v lesích v majetku Suverénního řádu Maltézských rytířů – Českého velkopřevorství v Raduni na Opavsku. Devět účastníků provázel Jaroslav Herman, správce maltézských lesů na severní Moravě (viz foto). Převážně smíšené lesy a zbytky smrkových lesů po kalamitě na živných stanovištích pod velkým tlakem zvěře naznačují výborné hospodaření předchozích revírníků i posledních maltézských lesníků. Současný správce na jejich práci navazuje se záměrem dosahování stabilního zisku pro vlastníka (v současné krizi alespoň neztrátového)  prostřednictvím nepasečných metod, maximálním využíváním přirozených procesů a snahou o bohaté struktury. Toto je v podstatě jediné zadání vlastníka. Výsledky by samozřejmě mohly být mnohem lepší, pokud by byly v oblasti přiměřené stavy zvěře. Síla přirozené obnovy lesa a přirozená tendence ke vzniku bohatých směsí včetně sukcesních dřevin se ukazuje v oplocenkách. Samozřejmostí je důkjladná síť vyklizovacích linek (po cca 30 m) a naprostů důsledný zákaz jakéhokoliv pojezdu mechanizmů mimo trvalé linky, a to včetně nahodilé a kalamitní těžby. Starost o trvalé udržování půdní úrodnosti zde mají jasně na vědomí.

Ing. Herman nás rovněž seznámil s bohatou historií řádu a s jeho současným charitativním působením.

Fotogalerie