Regionální exkurze pod Pradědem

Téma: Přeměna stejnověkých smrčin na prostorově a věkově rozrůzněné porosty při omezených možnostech lesního hospodáře.

Pozvánka Přihláška