Regionální exkurze – Bílý Potok v Jeseníkách, 20.10.2022

Published On: 24. 10. 2022By Categories: Novinky, Pro lesníky

Za účasti 35 lesníků proběhla exkurze na revíru Bílý Potok (Biskupské lesy), kterou připravil a vedl revírník Lukáš Mareček. Revír byl od začátku 90. let součástí LS Karlovice ve Slezsku, LČR, s.p., dnes je majetkem Ostravsko-opavské diecéze. Od 90. let se na tomto revíru zásluhou tehdejšího revírníka Petra Polácha neprovedla jediná holoseč a v nepasečném hospodaření pokračuje i staronový vlastník – církev – a dnešní revírník Lukáš Mareček. Jako obvykle při těchto akcích byla na každé ukázce příležitost k bohaté diskusi, např. o obnově lesa vedoucí k pestřejší druhové skladbě při využití přirozených procesů, o výchově ve stejnověkých smrčinách směřující k výrazné rozměrové a prostorové diferenciaci a samozřejmě i o limitech, které pro lesnictví představuje přemnožená zvěř.

Vybrané zpětné vazby účastníků (zkráceno, popř. upraveno):

Velmi poučná byla diskuze o výchovách smrku. Ať už to byly zásahy -40, ale i +40let, ze kterých vyplynuly zajímavé závěry s ohledem na potenciální (a do blízké budoucnosti) aktuální ohrožení kůrovcem. … Veškeré diskuze samozřejmě končí u managmentu odlovu zvěře. V tomhle případě má Lukáš obrovské štěstí a zároveň příležitost, že může se zvěří hospodařit ve vlastní režii. Na druhou stranu je to obrovská zodpovědnost … . Není šance se vymlouvat, že nájemce neloví atd., je to příležitost a je třeba ji … využít.

Které informace byste potřebovali lépe vysvětlit, doplnit: Plánování strukturujících výchovných zásahů ve smyslu, kolik m3 je v daném porostu moc/málo. Jak svědomitě naplánovat množství m3 do výchov tak, aby byly zásahy “akorát” a nemuselo se do těch porostů v horizontu několika málo let vracet. Člověk má přirozenou vlastnost podhodnocovat, plánovat s předběžnou opatrností míň, ale v tomto případě by měla platit zásada plánovat “víc”. Pustit do těch porostů více světla, samozřejmě diferencovaně po porostu tak, aby zásah nebyl po celé ploše uniformní. Tím je naplánování intenzity složitější. Pro mě byla dále bohužel velmi krátká diskuze na významu ponechávání stromů (na dožití) všech tloušťkových dimenzí v rámci výchov.

Celá exkurze byla naplánovaná do posledního detailu. Časový horizont byl zcela naplněn. Věcné, zcela upřímné diskuze ke každému zastavení. Nezbývá než Lukášovi, potažmo celé Pro Silvě poděkovat za možnost zúčastnit se této exkurze. … Jedna z nejlepších exkurzí, které jsem měl možnost se zúčastnit. …

Klobouk dolů před všemi, kteří “jdou z kůží na trh”.

Seznam účastníků

Fotky

 

 

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...

Regionální exkurze – Bílý Potok v Jeseníkách, 20.10.2022

Published On: 24. 10. 2022By Categories: Novinky, Pro lesníky

Za účasti 35 lesníků proběhla exkurze na revíru Bílý Potok (Biskupské lesy), kterou připravil a vedl revírník Lukáš Mareček. Revír byl od začátku 90. let součástí LS Karlovice ve Slezsku, LČR, s.p., dnes je majetkem Ostravsko-opavské diecéze. Od 90. let se na tomto revíru zásluhou tehdejšího revírníka Petra Polácha neprovedla jediná holoseč a v nepasečném hospodaření pokračuje i staronový vlastník – církev – a dnešní revírník Lukáš Mareček. Jako obvykle při těchto akcích byla na každé ukázce příležitost k bohaté diskusi, např. o obnově lesa vedoucí k pestřejší druhové skladbě při využití přirozených procesů, o výchově ve stejnověkých smrčinách směřující k výrazné rozměrové a prostorové diferenciaci a samozřejmě i o limitech, které pro lesnictví představuje přemnožená zvěř.

Vybrané zpětné vazby účastníků (zkráceno, popř. upraveno):

Velmi poučná byla diskuze o výchovách smrku. Ať už to byly zásahy -40, ale i +40let, ze kterých vyplynuly zajímavé závěry s ohledem na potenciální (a do blízké budoucnosti) aktuální ohrožení kůrovcem. … Veškeré diskuze samozřejmě končí u managmentu odlovu zvěře. V tomhle případě má Lukáš obrovské štěstí a zároveň příležitost, že může se zvěří hospodařit ve vlastní režii. Na druhou stranu je to obrovská zodpovědnost … . Není šance se vymlouvat, že nájemce neloví atd., je to příležitost a je třeba ji … využít.

Které informace byste potřebovali lépe vysvětlit, doplnit: Plánování strukturujících výchovných zásahů ve smyslu, kolik m3 je v daném porostu moc/málo. Jak svědomitě naplánovat množství m3 do výchov tak, aby byly zásahy “akorát” a nemuselo se do těch porostů v horizontu několika málo let vracet. Člověk má přirozenou vlastnost podhodnocovat, plánovat s předběžnou opatrností míň, ale v tomto případě by měla platit zásada plánovat “víc”. Pustit do těch porostů více světla, samozřejmě diferencovaně po porostu tak, aby zásah nebyl po celé ploše uniformní. Tím je naplánování intenzity složitější. Pro mě byla dále bohužel velmi krátká diskuze na významu ponechávání stromů (na dožití) všech tloušťkových dimenzí v rámci výchov.

Celá exkurze byla naplánovaná do posledního detailu. Časový horizont byl zcela naplněn. Věcné, zcela upřímné diskuze ke každému zastavení. Nezbývá než Lukášovi, potažmo celé Pro Silvě poděkovat za možnost zúčastnit se této exkurze. … Jedna z nejlepších exkurzí, které jsem měl možnost se zúčastnit. …

Klobouk dolů před všemi, kteří “jdou z kůží na trh”.

Seznam účastníků

Fotky

 

 

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...