Seminář, Křtiny, 14.9.2018

Published On: 18. 9. 2018By Categories: Novinky, Pro členy PSB, Pro lesníky

Ve Křtinách proběhl 14.9.2018 odborný seminář na téma Nepasečné hospodaření a jeho možnosti při zvyšování adaptability lesů ve zhoršujících se klimatických podmínkách. Možnosti tohoto způsobu hospodaření byly názorně předvedeny nejen přednesenými příspěvky jednotlivých lektorů, ale i na praktických příkladech v konkrétních porostech ŠLP Křtiny. Navíc došlo k zajímavé diskusi, která mj. velmi důrazně upozornila na přemnožení zvěře v mnohých oblastech ČR, jeho limitující vliv vzhledem k nezbytnému zavádění adaptačních opatření a nečinnost MZe v řešení tohoto problému.

Celá zpráva

Sborník

Průvodce

Zvukové záznamy diskusního příspěvku Josefa Fanty

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...

Seminář, Křtiny, 14.9.2018

Published On: 18. 9. 2018By Categories: Novinky, Pro členy PSB, Pro lesníky

Ve Křtinách proběhl 14.9.2018 odborný seminář na téma Nepasečné hospodaření a jeho možnosti při zvyšování adaptability lesů ve zhoršujících se klimatických podmínkách. Možnosti tohoto způsobu hospodaření byly názorně předvedeny nejen přednesenými příspěvky jednotlivých lektorů, ale i na praktických příkladech v konkrétních porostech ŠLP Křtiny. Navíc došlo k zajímavé diskusi, která mj. velmi důrazně upozornila na přemnožení zvěře v mnohých oblastech ČR, jeho limitující vliv vzhledem k nezbytnému zavádění adaptačních opatření a nečinnost MZe v řešení tohoto problému.

Celá zpráva

Sborník

Průvodce

Zvukové záznamy diskusního příspěvku Josefa Fanty

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...