Škody zvěří v ČR – inventarizace 2015

V souvislosti s často diskutovanou výší škod způsobovaných zvěří zveřejňujeme kompletní závěrečnou zprávu z páté periodické celostátní inventarizace škod zvěří, kterou provedl tám pod vedením IFER – Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

Závěrečná zpráva

Mapové výstupy

Článek v LP, ve kterém je také u některých parametrů porovnání s předchozími čtyřmi inventarizacemi