Státní správa lesů do kompetence stavebních úřadů?

Stanovisko Pro Silva Bohemica k projednávané novele stavebního zákona, kterou se mj. mají kompetence orgánů státní správy lesů přesunout na stavební úřady:

Celý text stanoviska