Visit from Vermont

Published On: 29. 4. 2019By Categories: Novinky

ČZU – FLD v Praze pořádá 22.5.2019 seminář s názvem “Natural disturbance-based forest management: a workshop comparing North American and European perspectives”. Seminářem bude provázet vzácná návštěva z University of Vermont – prof. William S. Keeton.

Poster s odkazem na registrační formulář

Podrobnosti také na https://www.facebook.com/events/1396932243783185/

Profesor Keeton se zabývá lesnictvím založeným na přirozených disturbancích, přičemž v obhospodařovaných, sekundárních lesích provádí dlouhodobý experiment porovnávající: těžbu stromů jednotlivým výběrem, těžbu stromů skupinovým výběrem a nový přístup nazvaný „structural complexity enhancement” (SCE). Metoda SCE je určena pro urychlení rozvoje strukturálně komplexních, pozdně sukcesních lesních charakteristik, funkcí a habitatů v druhotných lesích. Jednoduše řečeno, jde o zajištění trvale udržitelného lesního managementu, jenž bude integrovat ekologické i ekonomické záměry napodobováním účinků přirozených disturbancí a porostních vývojových procesů.

Tolerovat větší přirozenost, nebo ji dokonce i aktivně podporovat, můžeme i v lesích střední Evropy. Zvláště ve středních a vyšších polohách většiny horských oblastí je režim disturbancí podobný tomu, jaký panuje ve východoamerických lesích. I my můžeme pracovat s pestrou dřevinnou směsí, budeme-li brát v úvahu též pionýrské dřeviny (břízy, topoly, vrby…), dále druhy suťových lesů (lípy, javory, jilmy…) apod. Tradiční lesnické koncepce, více či méně vycházející z tzv. normality lesa, selhávají, což je při současném kalamitním stavu a zhroucení trhu s dřívím obzvláště patrné.

Jaký je váš názor? Přijďte o této problematice podebatovat s odborníkem z prestižního působiště University of Vermont.

William S. Keeton

Profesor ekologie lesa a lesnictví na Rubensteinově Fakultě životního prostředí a přírodních zdrojů na Univerzitě ve Vermontu. Na této univerzitě vede laboratoř zkoumající dynamiku uhlíku a spolupracuje s Gund institutem pro životní prostředí. V současné době působí jako předseda vědecké skupiny IUFRO, zabývající se výzkumem primárních lesů a je členem výboru Věda pro Karpaty. Jeho výzkum je zaměřen na dynamiku lesních ekosystémů, pralesy, ekologii údolních niv, oběh uhlíku a lesní hospodaření založené na přirozených disturbancích. Bakalářské stadium absolvoval na Cornellově univerzitě, obor Přírodní zdroje (1990), magisterské studium na Yale University, obor Konzervační biologie (1994) a Ph.D. titul získal na Univerzitě ve Washingtonu, obor Ekologie lesa (2000).

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...

Visit from Vermont

Published On: 29. 4. 2019By Categories: Novinky

ČZU – FLD v Praze pořádá 22.5.2019 seminář s názvem “Natural disturbance-based forest management: a workshop comparing North American and European perspectives”. Seminářem bude provázet vzácná návštěva z University of Vermont – prof. William S. Keeton.

Poster s odkazem na registrační formulář

Podrobnosti také na https://www.facebook.com/events/1396932243783185/

Profesor Keeton se zabývá lesnictvím založeným na přirozených disturbancích, přičemž v obhospodařovaných, sekundárních lesích provádí dlouhodobý experiment porovnávající: těžbu stromů jednotlivým výběrem, těžbu stromů skupinovým výběrem a nový přístup nazvaný „structural complexity enhancement” (SCE). Metoda SCE je určena pro urychlení rozvoje strukturálně komplexních, pozdně sukcesních lesních charakteristik, funkcí a habitatů v druhotných lesích. Jednoduše řečeno, jde o zajištění trvale udržitelného lesního managementu, jenž bude integrovat ekologické i ekonomické záměry napodobováním účinků přirozených disturbancí a porostních vývojových procesů.

Tolerovat větší přirozenost, nebo ji dokonce i aktivně podporovat, můžeme i v lesích střední Evropy. Zvláště ve středních a vyšších polohách většiny horských oblastí je režim disturbancí podobný tomu, jaký panuje ve východoamerických lesích. I my můžeme pracovat s pestrou dřevinnou směsí, budeme-li brát v úvahu též pionýrské dřeviny (břízy, topoly, vrby…), dále druhy suťových lesů (lípy, javory, jilmy…) apod. Tradiční lesnické koncepce, více či méně vycházející z tzv. normality lesa, selhávají, což je při současném kalamitním stavu a zhroucení trhu s dřívím obzvláště patrné.

Jaký je váš názor? Přijďte o této problematice podebatovat s odborníkem z prestižního působiště University of Vermont.

William S. Keeton

Profesor ekologie lesa a lesnictví na Rubensteinově Fakultě životního prostředí a přírodních zdrojů na Univerzitě ve Vermontu. Na této univerzitě vede laboratoř zkoumající dynamiku uhlíku a spolupracuje s Gund institutem pro životní prostředí. V současné době působí jako předseda vědecké skupiny IUFRO, zabývající se výzkumem primárních lesů a je členem výboru Věda pro Karpaty. Jeho výzkum je zaměřen na dynamiku lesních ekosystémů, pralesy, ekologii údolních niv, oběh uhlíku a lesní hospodaření založené na přirozených disturbancích. Bakalářské stadium absolvoval na Cornellově univerzitě, obor Přírodní zdroje (1990), magisterské studium na Yale University, obor Konzervační biologie (1994) a Ph.D. titul získal na Univerzitě ve Washingtonu, obor Ekologie lesa (2000).

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...