Vladimír Tesař

Published On: 26. 1. 2020By Categories: Ceny PSB

Narozen 13. 7. 1933 v Němčicích, okr. Blansko. V roce 1955 absolvoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Po krátké praxi v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů nastoupil v r. 1957 do Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti na pracoviště pěstění lesů v Opočně. Záhy se orientoval na výzkum vlivu znečištění ovzduší na les. Na toto téma zpracoval také kandidátskou disertační práci Studie o účinku kysličníku siřičitého v ovzduší na porosty smrku (1969). Významně přispěl k řešení problematiky imisních škod v lesních porostech v Jestřebích horách na Trutnovsku a později v Krušných horách. V roce 1986 odešel na Lesnickou fakultu do Brna jako vědecký a pedagogický pracovník katedry pěstění lesů, kterou v devadesátých letech 20. století vedl a významně přispěl k její internacionalizaci. Díky svým zahraničním zkušenostem (např. pedagogické působení na lesnické škole ve francouzském Nancy) byl jedním z hlavních protagonistů přechodu k nepasečným způsobům hospodaření. Spolu s Jiřím Truhlářem spoluzakládal českou pobočku Pro Silva Bohemica a byl jejím prvním předsedou (1995-2005). V současnosti, již jako penzista, spolupracuje s odborem ekologie lesa Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Dlouholetý člen redakční rady Lesnické práce a řady dalších vědeckých komisí a rad.

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...

Vladimír Tesař

Published On: 26. 1. 2020By Categories: Ceny PSB

Narozen 13. 7. 1933 v Němčicích, okr. Blansko. V roce 1955 absolvoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Po krátké praxi v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů nastoupil v r. 1957 do Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti na pracoviště pěstění lesů v Opočně. Záhy se orientoval na výzkum vlivu znečištění ovzduší na les. Na toto téma zpracoval také kandidátskou disertační práci Studie o účinku kysličníku siřičitého v ovzduší na porosty smrku (1969). Významně přispěl k řešení problematiky imisních škod v lesních porostech v Jestřebích horách na Trutnovsku a později v Krušných horách. V roce 1986 odešel na Lesnickou fakultu do Brna jako vědecký a pedagogický pracovník katedry pěstění lesů, kterou v devadesátých letech 20. století vedl a významně přispěl k její internacionalizaci. Díky svým zahraničním zkušenostem (např. pedagogické působení na lesnické škole ve francouzském Nancy) byl jedním z hlavních protagonistů přechodu k nepasečným způsobům hospodaření. Spolu s Jiřím Truhlářem spoluzakládal českou pobočku Pro Silva Bohemica a byl jejím prvním předsedou (1995-2005). V současnosti, již jako penzista, spolupracuje s odborem ekologie lesa Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Dlouholetý člen redakční rady Lesnické práce a řady dalších vědeckých komisí a rad.

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...