Vladimír Zatloukal

Published On: 20. 9. 2020By Categories: Ceny PSB

Narozen 22. 3. 1943 v Písku. Absolvent Střední lesnické školy v Písku (1958) a Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské (Mendelova univerzita) v Brně (1966), obě s vyznamenáním. Pracoval postupně jako projektant, vedoucí útvaru hospodářské úpravy a ekologie lesa a náměstek podnikového ředitele Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (Lesprojektu). V letech 1994-1997 byl ředitelem odboru státní správy lesů a myslivosti na Ministerstvu zemědělství. Působil jako náměstek ředitele Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Od roku 2004 je výzkumným pracovníkem IFER – Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů. Je spoluautor Zásad státní lesnické politiky z r. 1994 a národní lesnické legislativy, zejména lesního zákona 289/1995 Sb., autorem předlohy vyhlášky č.83/1996 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, vyhlášky č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování a vyhlášky č. 78/1996 Sb. o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí. Jako člen odborných sekcí se podílel na tvorbě Národního lesnického programu I a II. Pro svou hlubokou lesnickou erudici a zkušenost je vysoce ceněným národním lesnickým expertem, řešitelem a spoluřešitelem řady odborných projektů a konzultantem resortních a profesních organizací. Je dlouholetým členem PSB.

 

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...

Vladimír Zatloukal

Published On: 20. 9. 2020By Categories: Ceny PSB

Narozen 22. 3. 1943 v Písku. Absolvent Střední lesnické školy v Písku (1958) a Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské (Mendelova univerzita) v Brně (1966), obě s vyznamenáním. Pracoval postupně jako projektant, vedoucí útvaru hospodářské úpravy a ekologie lesa a náměstek podnikového ředitele Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (Lesprojektu). V letech 1994-1997 byl ředitelem odboru státní správy lesů a myslivosti na Ministerstvu zemědělství. Působil jako náměstek ředitele Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Od roku 2004 je výzkumným pracovníkem IFER – Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů. Je spoluautor Zásad státní lesnické politiky z r. 1994 a národní lesnické legislativy, zejména lesního zákona 289/1995 Sb., autorem předlohy vyhlášky č.83/1996 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, vyhlášky č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování a vyhlášky č. 78/1996 Sb. o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí. Jako člen odborných sekcí se podílel na tvorbě Národního lesnického programu I a II. Pro svou hlubokou lesnickou erudici a zkušenost je vysoce ceněným národním lesnickým expertem, řešitelem a spoluřešitelem řady odborných projektů a konzultantem resortních a profesních organizací. Je dlouholetým členem PSB.

 

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...