Vladislav Ferkl, Demonstrační objekt nepasečného hospodaření Klokočná, přehled publikací

Published On: 8. 3. 2023By Categories: Pro lesníky

Publikace:
FERKL, Vladislav. Může být nepasečný – výběrný způsob alternativou pro naše lesy? 2. nezměněné vydání. Brno: Pro Silva Bohemica, 2021. ISBN 978-80-908071-0-5.
FERKL, Vladislav a Jiří REMEŠ. Klokočná: čtvrt století poznatků, zkušeností a výsledků z nepasečného hospodaření, založeného na způsobu výběrných těžeb. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2015. ISBN 978-80-213-2564-7.
FERKL, Vladislav a Jiří REMEŠ. Klokočná, demonstrační objekt přírodě bližšího, nepasečného hospodaření, založeného na způsobu výběrných těžeb. V Praze: ČZU, 2011. ISBN 978-80-213-2179-3.

Články v časopisu Lesnická práce:
Ferkl Vladislav: 26 let poznatků a zkušeností z výběrného hospodaření na Klokočné – historie hospodaření a přírodní podmínky; 3/2017 (188)
Ferkl Vladislav: Demonstrační objekt Klokočná – záměry, zásady a cíle hospodaření a role hospodáře; 4/2017 (238)
Ferkl Vladislav: Demonstrační objekt Klokočná – těžební výběry z hlediska produkce a realizace sklizně dřeva; 5/2017 (325)
Ferkl Vladislav: Demonstrační objekt Klokočná – výběrné zásahy z hlediska pěstování lesa; 6/2017 (400)
Ferkl Vladislav: Demonstrační objekt Klokočná – Dodatek k výběrným těžbám, umělé dosadby; 7/2017 (454)
Ferkl Vladislav: Demonstrační objekt Klokočná – Výchova porostů – péče o nárosty a škody zvěří; 8/2017 (534)
Ferkl Vladislav: Demonstrační objekt Klokočná – Dokážeme využít nabídku přírody k lepší spolupráci?; 9/2017 (590)
Ferkl Vladislav: Že by i kůrovec odmítal nepasečné, více etážové hospodaření?; 1/2021 (48)
Ferkl Vladislav: Třicáté výročí výběrného hospodaření na Klokočné; 12/2019 (31)
Ferkl Vladislav: Nepasečný les v našich podmínkách – jeho možnosti a význam; 6/2016 (56)
Ferkl Vladislav: Vejde se ekonomika a ekologie do jednoho lesa?; 11/2015 (40)
Ferkl Vladislav: Sonda do světa možností a hodnot výběrného způsobu hospodaření v podmínkách našich lesů; 8/2015 (10)
Ferkl Vladislav: Čtvrt století výběrného hospodaření na Klokočné; 5/2015 (40)
Ferkl Vladislav: Rozvaha nad výsledky výběrného způsobu hospodaření na Demonstračním objektu Klokočná; 3/2013 (27)
Ferkl Vladislav: Demonstrační objekt Klokočná oslavil již své 20. výročí; 3/2012 (20)
Ferkl Vladislav: Ekonomické poznatky z výběrného způsobu hospodaření na Klokočné; 7/2003 (20)
Ferkl Vladislav: Pokračování cyklu seminářů na Klokočné; 11/2001 (498)
Ferkl Vladislav: Úspěšná premiéra Klokočné před lesnickou veřejností; 9/2001 (400)
Ferkl Vladislav: Klokočná – objekt zařizovaný novou metodou hospodářské úpravy lesů; 1/2001 (21)

Všechny uvedené články v Lesnické práci (LP) jsou dostupné v digitálním archivu LP: https://lmda.silvarium.cz/periodical/uuid:17f63f3c-1e0e-47a3-90ed-6c99df079585

Články jinde:

Ferkl, Vladislav: Nepasečné hospodaření v lesích a ochrana přírody; Ochrana přírody 5/2017; dostupné na: https://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/nepasecne-hospodareni-v-lesich-a-ochrana-prirody/

Ferkl, Vladislav: Klokočná – demonstrační objekt přírodě bližšího, nepasečného hospodaření; Nika 9/2011; dostupné na: https://www.nika-casopis.cz/data/files/11-09.pdf

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...

Vladislav Ferkl, Demonstrační objekt nepasečného hospodaření Klokočná, přehled publikací

Published On: 8. 3. 2023By Categories: Pro lesníky

Publikace:
FERKL, Vladislav. Může být nepasečný – výběrný způsob alternativou pro naše lesy? 2. nezměněné vydání. Brno: Pro Silva Bohemica, 2021. ISBN 978-80-908071-0-5.
FERKL, Vladislav a Jiří REMEŠ. Klokočná: čtvrt století poznatků, zkušeností a výsledků z nepasečného hospodaření, založeného na způsobu výběrných těžeb. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2015. ISBN 978-80-213-2564-7.
FERKL, Vladislav a Jiří REMEŠ. Klokočná, demonstrační objekt přírodě bližšího, nepasečného hospodaření, založeného na způsobu výběrných těžeb. V Praze: ČZU, 2011. ISBN 978-80-213-2179-3.

Články v časopisu Lesnická práce:
Ferkl Vladislav: 26 let poznatků a zkušeností z výběrného hospodaření na Klokočné – historie hospodaření a přírodní podmínky; 3/2017 (188)
Ferkl Vladislav: Demonstrační objekt Klokočná – záměry, zásady a cíle hospodaření a role hospodáře; 4/2017 (238)
Ferkl Vladislav: Demonstrační objekt Klokočná – těžební výběry z hlediska produkce a realizace sklizně dřeva; 5/2017 (325)
Ferkl Vladislav: Demonstrační objekt Klokočná – výběrné zásahy z hlediska pěstování lesa; 6/2017 (400)
Ferkl Vladislav: Demonstrační objekt Klokočná – Dodatek k výběrným těžbám, umělé dosadby; 7/2017 (454)
Ferkl Vladislav: Demonstrační objekt Klokočná – Výchova porostů – péče o nárosty a škody zvěří; 8/2017 (534)
Ferkl Vladislav: Demonstrační objekt Klokočná – Dokážeme využít nabídku přírody k lepší spolupráci?; 9/2017 (590)
Ferkl Vladislav: Že by i kůrovec odmítal nepasečné, více etážové hospodaření?; 1/2021 (48)
Ferkl Vladislav: Třicáté výročí výběrného hospodaření na Klokočné; 12/2019 (31)
Ferkl Vladislav: Nepasečný les v našich podmínkách – jeho možnosti a význam; 6/2016 (56)
Ferkl Vladislav: Vejde se ekonomika a ekologie do jednoho lesa?; 11/2015 (40)
Ferkl Vladislav: Sonda do světa možností a hodnot výběrného způsobu hospodaření v podmínkách našich lesů; 8/2015 (10)
Ferkl Vladislav: Čtvrt století výběrného hospodaření na Klokočné; 5/2015 (40)
Ferkl Vladislav: Rozvaha nad výsledky výběrného způsobu hospodaření na Demonstračním objektu Klokočná; 3/2013 (27)
Ferkl Vladislav: Demonstrační objekt Klokočná oslavil již své 20. výročí; 3/2012 (20)
Ferkl Vladislav: Ekonomické poznatky z výběrného způsobu hospodaření na Klokočné; 7/2003 (20)
Ferkl Vladislav: Pokračování cyklu seminářů na Klokočné; 11/2001 (498)
Ferkl Vladislav: Úspěšná premiéra Klokočné před lesnickou veřejností; 9/2001 (400)
Ferkl Vladislav: Klokočná – objekt zařizovaný novou metodou hospodářské úpravy lesů; 1/2001 (21)

Všechny uvedené články v Lesnické práci (LP) jsou dostupné v digitálním archivu LP: https://lmda.silvarium.cz/periodical/uuid:17f63f3c-1e0e-47a3-90ed-6c99df079585

Články jinde:

Ferkl, Vladislav: Nepasečné hospodaření v lesích a ochrana přírody; Ochrana přírody 5/2017; dostupné na: https://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/nepasecne-hospodareni-v-lesich-a-ochrana-prirody/

Ferkl, Vladislav: Klokočná – demonstrační objekt přírodě bližšího, nepasečného hospodaření; Nika 9/2011; dostupné na: https://www.nika-casopis.cz/data/files/11-09.pdf

Líbí se Vám tento příspěvek? Sdílejte ho...