Vnitřní struktura PSB

Příjmení Jméno zařazení tel. e-mail
Statutární (červeně), volená a zvyková část
 
výbor
Hron Milan předseda 608885525 predseda@prosilvabohemica.cz
Vrška Tomáš místopředseda  602794216 tomas.vrska@vukoz.cz
Košulič Milan tajemník  724523500 tajemnik@prosilvabohemica.cz
Martiník Antonín hospodář  730165622 martinik@mendelu.cz
Červený Miroslav člen výboru  724524749 Cerveny.Mir@seznam.cz
         
rozšířený výbor
Starý Pavel člen RV   stary@dlhk.cz
Duda Jan člen RV   jan.duda@iol.cz
Frantík Dan člen RV   Dan.Frantik@praha.eu
Janda Libor člen RV   libor.janda@seznam.cz
Souček Jiří člen RV   soucek@vulhmop.cz
Remeš Jiří člen RV   remes@fld.czu.cz
Zahradníček Jiří člen RV   jiri.zahradnicek@email.cz
Válek Petr člen RV   tri_valec@seznam.cz
Bednář Pavel člen RV   pavelbednar13@seznam.cz
Dobrovolný Lumír člen RV   lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz
         
lesní radové (skoro stálí hosté)
Urbanová Marta     marta.urbanova@gmail.com
Tesař Vladimír     vlad.tesar@centrum.cz
Brabec Jan     brabeckremze@seznam.cz
Erber Aleš     a.erber@centrum.cz
         
kontrolní komise
Ponikelský Jaroslav předseda KK   ponikelsky@nppodyji.cz
Hort Libor člen KK   horti@razdva.cz
Erber Aleš člen KK   a.erber@centrum.cz
Příjmení Jméno zařazení tel. e-mail
Ad hoc pracovní a odborné skupiny
         
Myslivost
Duda Jan náčelník 721 078 358 jan.duda@iol.cz
Kajfosz Radek podnáčelník 730 842 195 kajfosz.radek@seznam.cz
Picura Karel člen 603 820 255 picura@seznam.cz
Kozel Jan člen 731 530 359 kozel.honza@seznam.cz
Janda Libor člen 602 168 815 libor.janda@seznam.cz
Tuma Marek člen 724 524 451 matuma@seznam.cz
Zatloukal Vladimír člen 731 465 176 vladimir.zatloukal@quick.cz
Válek Petr člen 732 744 924 tri_valec@seznam.cz
Beránek Vít člen 731 137 652 vit.beranek@lesycr.cz
Linhart Lukáš člen 731 733 900 luk.linharts@gmail.com
Suk Milan  člen  739 485 221 milan.suk@centrum.cz
Bednář Pavel  člen 731 188 159  pavelbednar13@seznam.cz
Foit Tomáš člen 724 523 197 tsuga@seznam.cz
Pospíšil Tomáš člen 724 523 123 pospisil.toman@seznam.cz
         
DPNH
Zahradníček Jiří náčelník  602709533 jiri.zahradnicek@email.cz
Hron Milan člen  608885525 lesni.spravce@tiscali.cz
Vrška Tomáš člen   tomas.vrska@vukoz.cz
Martiník Antonín člen   martinik@mendelu.cz
Dobrovolný Lumír člen   lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz
Bednář Pavel člen   pavelbednar13@seznam.cz
Tesař Vladimír člen   vlad.tesar@centrum.cz
Souček Jiří člen   soucek@vulhmop.cz
Šafránek Zbyněk člen    
         
Mediální
Erber Aleš náčelník  731533142 a.erber@centrum.cz
Urbanová Marta člen   marta.urbanova@gmail.com
 Kozel Jan  člen   jan.kozel@npsumava.cz 
    člen    
    člen    
    člen    
         
pro vyhlášku 55
Hron Milan náčelník  608885525  lesni.spravce@tiscali.cz
Kajfosz Radek člen    kajfosz.radek@seznam.cz
Košulič Milan člen    milan@kosulic.eu
         
pro vyhlášku 83
Válek Petr náčelník  732744924  tri_valec@seznam.cz
Košulič Milan člen    milan@kosulic.eu
Starý Pavel člen    stary@dlhk.cz
Janda Libor člen    libor.janda@seznam.cz
Fučík Jiří člen    fucjir@seznam.cz
    člen    
    člen    
    člen    
    člen    
         
pro provozní modelové porosty (PMP)
Kneifl Michal náčelník  604855059  kneifl@mendelu.cz
Kadavý Jan člen    jan.kadavy@mendelu.cz
Fučík Jiří člen     fucjir@seznam.cz
    člen    
    člen    
    člen    
    člen    
    člen    
    člen  
pro otázky HÚL
Zahradníček Jiří náčelník  602709533 jiri.zahradnicek@email.cz
Košulič Milan člen   milan@kosulic.eu
Šmudla Radek člen   radek.smudla@lesycr.cz
Jůza Radek člen   juza@vslesy.cz
Válek Petr člen   tri_valec@seznam.cz
    člen    
    člen    
    člen    
    člen    
         
pro zahraniční spolupráci – SURE, Integrate
Bednář Pavel náčelník  731188159 pavelbednar13@seznam.cz
    člen    
    člen    
    člen    
    člen