Jiří Zahradníček nám poskytl ke zveřejnění fotky ze slavnostního zasedání Pro Silva Bohemica v Brně 23.4.2015 a z následující exkurze do lesů Školního lesního podniku Masarykův les ve Křtinách.