Studijní cesta do Francie – regionu Franche-Comté
21. – 25. června 2005

Text a fotografie poskytl Karel Ježek

Zpráva ze zahraniční cesty Pro Silva Bohemica do Franche-Comté

Fotky (vybral Milan Košulič)