Studijní cesta Pro Silva Bohemica na Slovensko 20. – 24. 9. 2006

Text i fotografie poskytl Karel Ježek

Záznam z cesty

Středa 20.9.: Přírodě blízké pěstební postupy v dubových a bukových porostech na ŠLP TU Zvolen, návštěva jedlo-bukového pralesa Badínfotky

Čtvrtek 21.9.: Výběrné smrko-jedlo-bukovéhospodaření v oblasti Smolníku a Smolnické huty, výzkumnéplochy založené Prof. Korpeľem – přestavby lesa věkových třídna strukturně bohaté lesy s uplatněním výběrných principů. fotky

Pátek 22.9.: Výběrné hospodaření ve vyšších polohách v porostech s vysokým zastoupením smrku – oblast Beňuše v Horehroní, odpoledne kalamita Vysoké Tatry. fotky

Sobota 23.9.: Exkurze do jedlo-bukové pralesovité rezervace Salajka a do přilehlých porostů. fotky

Společná fotka účastníků