Studijní cesta Pro Silva Bohemica do provincie Trentino v Itálii
27.6. – 1.7. 2007

Text i fotografie poskytl Karel Ježek

 

Čtvrtek 28.6.2007

1. Ukázka – Comune Brentonico – loc. Polsa.
Převody bukových pařezin na les vysoký.

2. Ukázka – Ronzo Chienis
Management pastvin.

3. Ukázka – M. Giovo
Nízký les termofilních listnáčů.

fotky

Pátek 29.6.2007

1. Ukázka – Val Calamento
Porosty poškozené větrem v roce 2000.

2. Ukázka – Val Calamento
Hrazení bystřin

3. Ukázka – Val Calamento
Obhospodařování horského smrkového lesa.
Porost 14 ha, v nadmořské výšce 1600 m n.m. 89% SM, 10 % MD vtroušená JD a BK.

4. Ukázka – Val Calamento
Těžební zásahy ve smrko-jedlových porostech za použití lanovek.

5. Ukázka – Castelo Tesino
Sukcese v modřínových porostech založených na pastvinách.
Nadmořská výška 1200 m

fotky

Sobota 30.6.2007

1. Ukázka – Passo Brocon (str. 12)
Lesy na Cinte Tesino, průsmyk Brocon 1615 m n.m., smíšené porosty smrku, jedle a buku

2. Ukázka – Pěší přesun z Malga Ces do Malga Colbricon
Lesy ochranné.

3. Ukázka – Paneveggio
Management subalpínských a alpínských porostů SM

4. Ukázka – Zkusná plocha v přirozeném smrkovém porostu

fotky

Celý záznam z cesty (autor Karel Ježek)

Společná fotka účastníků