Výroční členská schůze a exkurze, Městské lesy Hradec Králové a Opočensko

Pozvánka na VČS s exkurzí do lesů města Hradec Králové a do lesů na Opočensku. Téma: Borovice lesní – obnova, pěstování, perspektivy

Pozvánka       Přihláška         Delegování hlasu